Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Marku 10,1-31

Evangelij po Marku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

O ločitvi
(Mt 19,1–12)
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Od tam je prišel v judejsko pokrajino in na drugo stran Jordana. Spet so se zgrnile okrog njega množice in spet jih je učil kakor po navadi. Pristopili so farizeji, in da bi ga preizkušali, so ga vprašali: »Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?« Odgovoril jim je: »Kaj vam je naročil Mojzes?« Rekli so: »Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odslovitiJezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« 10 Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. 11 In govoril jim je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo; 12 in če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.«
Jezus blagoslavlja otroke
(Mt 19,13–15; Lk 18,15–17)
13 Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. 14 Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. 15 Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« 16 In objel jih je, položil nanje roke in jih blagoslavljal.
Bogastvo in hoja za Jezusom
(Mt 19,16–30; Lk 18,18–30)
17 Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« 18 Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! 19 Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!« 20 Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti.« 21 Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« 22 Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje.
23 Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« 24 Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovoril: »Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! 25 Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« 26 Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo se potem more rešiti?« 27 Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.« 28 Peter pa mu je začel govoriti: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.« 29 Jezus je rekel: »Resnično, povem vam: Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive 30 in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje. 31 Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi.«

2. Samuelova knjiga 23

2. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Davidove zadnje besede
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To so zadnje Davidove besede:
Izrek Jesejevega sina Davida,
izrek moža, ki je bil visoko postavljen,
maziljenca Jakobovega Boga,
ljubljenca Izraelovih pesmi.

GOSPODOV duh govori po meni,
njegova beseda je na mojem jeziku.
Izraelov Bog je rekel,
Izraelova skala mi je govorila:
»Pravičen vladar nad ljudmi,
vladar v strahu Božjem,
je kakor jutranji svit,
ko v brezoblačnem jutru posije sonce
in s sijem po dežju pozeleni zemljo.«

Ali ni taka moja hiša pri Bogu?
Kajti večno zavezo je sklenil z menoj,
urejeno v vsem in zavarovano.
Mar ne bo dal, da vzklije
vse moje rešenje in veselje?
A ničvredneži so vsi kakor zavrženo trnje,
ki se z roko ne prijemlje;
kdor se jih dotakne,
se opremi z železjem in kopjiščem sulice
in na kraju samem se do konca sežgejo z ognjem.
Zapisnik Davidovih junakov
(1 Krn 11,10–47)
To so imena Davidovih junakov: Tahkemoníjec Jošéb Bašébet, prvi izmed treh; zavihtel je sulico proti osemstotim in jih naenkrat pobil.
Za njim je bil Ahóahovec Eleazar, Dodójev sin; ta je bil med tremi junaki. Bil je z Davidom, ko so izzivali Filistejce, ki so se zbirali za boj. Izraelci so se umaknili, 10 on pa se je vzdignil in pobijal Filistejce, dokler se ni njegova roka utrudila in je njegova roka otrpnila na meču. GOSPOD je ta dan podelil veliko zmago. Ljudstvo se je vrnilo k njemu, vendar samo plenit.
11 Za njim je bil Šamá, sin Hararéjca Ageja. Filistejci so se zbrali v Lehiju. Tam je bil kos polja, polnega leče. Ljudje so zbežali pred Filistejci, 12 on pa se je ustavil sredi polja in ga branil ter pobil Filistejce. Tako je GOSPOD podelil veliko zmago.
13 Trije izmed tridesetih poglavarjev so odšli in v času žetve prišli k Davidu v votlino Adulám, ko je krdelo Filistejcev taborilo v dolini Rafájevcev. 14 David je bil takrat v trdnjavi, posadka Filistejcev pa je bila tedaj v Betlehemu. 15 David je začutil veliko željo in je rekel: »Kdo mi bo dal piti vode iz betlehemskega vodnjaka, ki je pri vratih?« 16 Tedaj so se trije junaki prebili skozi filistejski tabor, zajeli vode iz betlehemskega vodnjaka, ki je bil pri vratih, jo vzeli in prinesli Davidu. Pa je ni hotel piti, temveč jo je izlil GOSPODU 17 in rekel: »GOSPOD, ne daj, da bi to storil! Ali ni to kri mož, ki so šli tja za ceno svojega življenja?« Zato je ni hotel piti. Te reči so storili ti trije junaki.
18 Abišáj, Joábov brat, Cerújin sin, je bil poglavar tridesetih. Ta je zavihtel sulico proti tristotim in jih pobil. Imel je sloveče ime poleg treh. 19 Bil je najslavnejši med trideseterico in je postal njihov poveljnik; a onih treh ni dosegel.
20 Benajá, Jojadájev sin, je bil hraber mož iz Kabceéla, ki je storil velika dejanja. Ubil je dva junaka iz Moába. Šel je tudi in ubil leva sredi jame na dan, ko je zapadel sneg. 21 Ubil je tudi Egipčana, ki je bil lepe postave. Egipčan je imel v roki sulico; pa je šel nadenj s palico, iztrgal Egipčanu sulico iz roke in ga ubil z njegovo lastno sulico. 22 Te reči je storil Jojadájev sin Benajá. Imel je sloveče ime poleg treh junakov. 23 Bil je slaven med trideseterico, vendar onih treh ni dosegel. David ga je postavil na čelo svoje telesne straže.
24 Med trideseterimi so bili: Joábov brat Asaél, Dodójev sin Elhanán iz Betlehema, 25 Haródec Šamá, Haródec Eliká, 26 Péletovec Helec, Irá, sin Tekójčana Ikéša, 27 Anatóčan Abiézer, Hušán Mebunáj, 28 Ahóahovec Calmón, Netófčan Mahráj, 29 Heled, sin Netófčana Baanája, Ribájev sin Itáj iz Gibeát Benjamina, 30 Piratónec Benajá, Hidáj iz Gáaševih potokov, 31 Arbatéjec Abialbón, Barhuméjec Azmávet, 32 Šaalbónec Eljahbá, Jašénovi sinovi, Jonatan, 33 Hararéjec Šamá, Ahiám, sin Hararéjca Šarárja, 34 Elifélet, sin Maahčána Ahasbája, Eliám, sin Gilčana Ahitófela, 35 Karmélčan Hecró, Arbéjec Paaráj, 36 Natánov sin Jigál iz Cobe, Gádovec Baní, 37 Amónec Celek, Beeročán Nahráj, oproda Cerújinega sina Joába, 38 Jéterjevec Irá, Jéterjevec Garéb, 39 Hetejec Urijá – skupaj sedemintrideset.

Ozej 3

Ozej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ponovna zaljubljenost bo sad zdržnosti
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD mi je rekel: »Pojdi spet in ljubi ženo, ki ljubi drugega in prešuštvuje, kakor GOSPOD ljubi Izraelove sinove, oni pa se obračajo za drugimi bogovi in ljubijo grozdne kolače.« Pridobil sem si jo za petnajst srebrnikov, za tovor ječmena in pol tovora ječmena. Rekel sem ji: »Veliko dni čakaj name, ne vlačugaj se in ne vdajaj se moškemu in tudi jaz bom čakal nate.« Kajti veliko dni bodo Izraelovi sinovi ostali brez kralja in brez prvaka, brez klavne daritve in brez oltarja, brez efóda in brez zaščitnikov. Potem pa se bodo Izraelovi sinovi spreobrnili in iskali bodo GOSPODA, svojega Boga, in svojega kralja Davida, hrepeneli bodo po GOSPODU in po njegovi dobroti v poslednjih dneh.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.598, danes: 21.616
Čas izvajanja programa: 0.05s