Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 19,16-30

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Bogastvo in hoja za Jezusom
(Mr 10,17–31; Lk 18,18–30)
16 Nekdo je stopil k njemu in rekel: »Učitelj, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje?« 17 Dejal mu je: »Kaj me sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v življenje, izpolnjuj zapovedi!« 18 »Katere?« mu je rekel. Jezus je dejal: »Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! 19 Spoštuj očeta in mater! in Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe!« 20 Mladenič mu je rekel: »Vse to sem izpolnjeval; kaj mi še manjka?« 21 Jezus mu je rekel: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj!« 22 Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje.
23 Jezus pa je rekel svojim učencem: »Resnično, povem vam: Bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo. 24 In spet vam povem: Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« 25 Ko so učenci to slišali, so zelo strmeli in govorili: »Kdo se torej more rešiti?« 26 Jezus pa se je ozrl vanje in jim rekel: »Pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče.« 27 Tedaj mu je Peter odvrnil: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Kaj bomo torej prejeli?« 28 Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Ko bo Sin človekov ob prerojenju sveta sédel na prestol svojega veličastva, boste tudi vi, ki ste šli za menoj, sedeli na dvanajstih prestolih in sodili dvanajst Izraelovih rodov. 29 In vsak, kdor je zapustil hiše ali brate ali sestre ali očeta ali mater ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo prejel stokratno in dobil v delež večno življenje. 30 Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi.«

4. Mojzesova knjiga 11-12

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Izraelci se pritožujejo zaradi pomanjkanja
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ljudstvo se je začelo pritoževati nad hudim GOSPODU na ušesa. Ko je to slišal, se je vnela njegova jeza; GOSPODOV ogenj je vzplamenel proti njim in použil obrobje tabora. Tedaj je ljudstvo zavpilo k Mojzesu; ta je molil h GOSPODU in ogenj je ugasnil. Zato je tisti kraj imenoval Tabêra, ker je proti njim vzplamenel GOSPODOV ogenj.
Drhal, ki je bila med njimi, se je vdala poželenju in tudi Izraelovi sinovi so spet začeli jokati in govoriti: »Kdo nam bo dal jesti meso? Spominjamo se rib, ki smo jih zastonj jedli v Egiptu, kumar, lubenic, pora, čebule in česna. Zdaj pa naša duša hira; ničesar več ni, le mano imamo pred očmi.«
Mana pa je bila kakor koriandrovo seme in podobna bdeliju. Ljudstvo je hodilo okoli, jo nabiralo in mlelo v žrmljah ali trlo v možnarjih, kuhalo v loncih in delalo iz nje kolače; imela je okus oljnatega kolača. Ko je na tabor ponoči padala rosa, je z njo padala tudi mana.
10 Mojzes je slišal, kako ljudstvo joka po svojih rodbinah, vsak pri vhodu v svoj šotor. GOSPODOVA jeza se je silno razvnela in tudi Mojzesu ni bilo prav. 11 Tedaj je Mojzes rekel GOSPODU: »Zakaj tako grdo ravnaš s svojim služabnikom in zakaj nisem našel milosti v tvojih očeh, da si naložil name breme vsega tega ljudstva? 12 Sem mar jaz spočel vse to ljudstvo, sem ga mar jaz rodil, da mi praviš: ›Nôsi ga v naročju, kakor pestunja nosi dojenčka, v deželo, ki si jo s prisego obljubil njegovim očetom.‹ 13 Od kod naj vzamem meso, da bi ga dal vsemu temu ljudstvu? Jokajo namreč pred menoj in govorijo: ›Daj nam jesti meso!‹ 14 Ne morem sam nositi vsega ljudstva, kajti pretežko je zame. 15 Če misliš tako ravnati z menoj, me raje pri priči ubij, če sem našel milost v tvojih očeh, da mi ne bo treba več gledati svoje nesreče!«
Sedemdeset starešin
16 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Zberi mi sedemdeset mož izmed Izraelovih starešin, za katere veš, da so starešine ljudstva in njegovi predstojniki! Pripelji jih k shodnemu šotoru; tam naj se postavijo poleg tebe. 17 Stopil bom dol in bom tam govoril s teboj; vzel bom od duha, ki je nad teboj, in ga dal nadnje, da bodo s teboj vred nosili breme ljudstva in ga ne boš več nosil sam. 18 Ljudstvu pa reci: ›Posvetite se za jutri in jedli boste meso! Saj ste jokali GOSPODU na ušesa in govorili: Kdo nam bo dal jesti meso? Kajti v Egiptu se nam je dobro godilo. – GOSPOD vam bo dal meso in jedli boste. 19 Jedli ga boste ne le en dan, ne dva, ne pet, ne deset, ne dvajset dni, 20 marveč ves mesec dni, dokler vam ne bo lezlo iz nosnic in se vam zagabilo. To pa zato, ker ste zavrgli GOSPODA, ki je med vami, in jokali pred njim in govorili: Zakaj smo vendar šli iz Egipta?‹« 21 Mojzes je rekel: »Šeststo tisoč pešakov šteje ljudstvo, med katerim živim, ti pa praviš: ›Dal jim bom mesa, da ga bodo jedli mesec dni.‹ 22 Tudi če bi zaklali zanje drobnico in govedo, jim bo mar zadostovalo? In če bi jim zbrali vse ribe morja, bo to zanje dovolj?« 23 GOSPOD pa je rekel Mojzesu: »Je mar GOSPODOVA roka prekratka? Zdaj boš videl, ali se bo moja beseda zate uresničila ali ne.«
24 Mojzes je odšel, povedal ljudstvu GOSPODOVE besede in zbral sedemdeset mož izmed starešin ljudstva ter jih postavil okoli šotora. 25 GOSPOD je stopil dol v oblaku in govoril z njim. Nato je vzel od duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad sedemdeset starešin. Ko je duh obstal nad njimi, so začeli prerokovati. A pozneje tega niso več delali.
26 Dva moža pa sta ostala v taboru: enemu je bilo ime Eldád, drugemu pa Medád. Duh je prišel tudi nadnju – bila sta namreč med zapisanimi, a nista šla k šotoru – in prerokovala sta v taboru. 27 Neki mladenič je pritekel in Mojzesu naznanil, rekoč: »Eldád in Medád prerokujeta v taboru.« 28 Tedaj je spregovoril Nunov sin Józue, ki je bil od mladih nog v službi pri Mojzesu, in rekel: »Moj gospod Mojzes, prepovej jima!« 29 Mojzes pa mu je rekel: »Kaj se vnemaš zame? Ko bi se le vse GOSPODOVO ljudstvo spremenilo v preroke! Da bi GOSPOD dal nadnje svojega duha!« 30 Potem so se Mojzes in Izraelovi starešine vrnili v tabor.
Prepelice
31 Tedaj se je od GOSPODA vzdignil veter in z morske strani prinesel prepelice. Nasul jih je na tabor in vsenaokoli dan hoda daleč na vse strani; pokrivale so zemljo približno dva komolca visoko. 32 Ljudstvo je bilo pokonci ves tisti dan in je nabiralo prepelice; kdor je malo nabral, jih je imel deset tovorov. Naložili so jih v plasti okoli taborišča. 33 Še so imeli meso med zobmi, niso ga še použili, ko se je vnela GOSPODOVA jeza na ljudstvo. GOSPOD je udaril ljudstvo s silno veliko nesrečo. 34 Zato so tisti kraj imenovali Kibrót Taáva, ker so tam pokopali ljudi, ki so se vdali poželenju. 35 Iz Kibrót Taáve se je ljudstvo odpravilo proti Hacerótu in ostali so v Hacerótu.
Mirjam in Aron očitata Mojzesu
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mirjam in Aron sta govorila proti Mojzesu zaradi kušíjske žene, ki jo je vzel, kajti Kušíjko je bil vzel za ženo. Rekla sta: »Ali je GOSPOD govoril samó z Mojzesom? Mar ni govoril tudi z nama?« In GOSPOD je to slišal. Mož Mojzes pa je bil zelo ponižen mož, bolj kot vsi ljudje na površju zemlje. Nenadoma je GOSPOD rekel Mojzesu, Aronu in Mirjam: »Pojdite vsi trije k shodnemu šotoru!« In ti trije so odšli. GOSPOD pa je stopil dol v oblačnem stebru in se postavil k vhodu v šotor. Nato je poklical Arona in Mirjam. Ko sta prišla, je rekel: »Poslušajta vendar moje besede!
Če je med vami GOSPODOV prerok,
se mu dam spoznati v prikazni,
v sanjah govorim z njim.
Ni pa tako z mojim služabnikom Mojzesom;
temu sem zaupal vso svojo hišo;
odkrito govorim z njim od ust do ust
in ne v ugankah
in GOSPODOVO podobo sme gledati.
Zakaj se nista bala govoriti proti mojemu služabniku Mojzesu?« In GOSPODOVA jeza se je vnela proti njima in je odšel.
10 Ko se je oblak umaknil iznad šotora, glej, je bila Mirjam gobava, bela kakor sneg. Aron se je obrnil k Mirjam in glej, bila je gobava. 11 Tedaj je Aron rekel Mojzesu: »O moj gospod, prosim te, ne nalagaj na naju kazni za greh, ki sva ga tako nespametno zagrešila! 12 Naj vendar ne bo kakor mrtvorojeni, čigar meso je takrat, ko pride iz materinega naročja, že napol razžrto.« 13 Tedaj je Mojzes zavpil h GOSPODU in rekel: »O Bog, ozdravi jo vendar!« 14 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Ali se ji ne bi bilo treba sedem dni sramovati že, če bi ji oče pljunil v obraz? Naj bo torej sedem dni izobčena iz tabora; potem jo sprejmite nazaj!« 15 Tako je bila Mirjam sedem dni izobčena iz tabora. In ljudstvo ni šlo naprej, dokler ni sprejelo Mirjam nazaj. 16 Potem se je odpravilo na pot od Haceróta in se utaborilo v Paránski puščavi.

Pridigar (Kohelet) 8

Pridigar (Kohelet) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Spoštuj kralja
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kdo je kakor modri?
Kdo ve za razlago stvari?
Človekova modrost razsvetljuje njegov obraz
in spreminja njegovo trdoto.
Jaz pravim: Pazi na kraljeva usta; ko pa gre za izjavo prisege Bogu, se ne prenagli. Pojdi proč od njegovega obličja, ne ostani pri hudobni zadevi, kajti vse, kar hoče, lahko stori. Kraljeva beseda je odločilna, kdo mu more reči: »Kaj delaš?« Kdor se drži zapovedi, ne pozna hudobije, srce modrega ve za čas in sodbo. Kajti vsako veselje ima svoj čas in sodbo, veliko zlo je za človeka, kar pritiska nanj: kajti nihče ne ve, kaj bo nastalo, kajti kadar bo nastalo, kdo mu bo povedal? Noben človek nima oblasti nad dihom, da bi mogel zadržati dih življenja, in nihče nima oblasti nad dnevom smrti, za smrtni boj ni odloga, krivica ne reši tega, ki jo počenja.
Človeške sodbe so površne
Vse to sem gledal, ko sem svoje srce obračal k slehernemu dogajanju, ki se godi pod soncem v času, ko človek vlada nad človekom njemu v škodo.
10 Pri tem sem gledal pokopane krivičnike: pridejo in odidejo s svetega kraja, v mestu pa pozabljajo, kako so delali. Tudi to je nečimrnost. 11 Ker obsodbe nad hudodelci ne izpolnijo takoj, ljudem pač narašča pogum, da delajo húdo. 12 Grešnik stokrat stori hudobijo, pa še dolgo živi. Vendar tudi vem, da bo dobro tem, ki se boje Boga, prav zato, ker se ga boje. 13 Krivičniku pa ne bo dobro in si kakor senca ne bo podaljšal dni, ker se ne boji Boga.
14 Nečimrnost je, kar se dogaja na zemlji: So pravični, ki se jim godi, kakor da bi delali krivično, in so krivični, ki se jim godi, kakor da bi delali pravično. Zato rečem: tudi to je nečimrnost. 15 Zato odobravam veselje, ker ni sreče za človeka pod soncem, razen da jé in pije in se veseli. To naj ga spremlja pri njegovem trudu vse dni življenja, ki mu jih Bog daje pod soncem.
Božje delo je skrivnostno
16 Ko sem dal svoje srce, da bi spoznal modrost in videl muko, ki se dogaja na zemlji, saj ne podnevi ne ponoči človek ne okusi spanja na svojih očeh, 17 sem videl vse Božje delo: človek ne more doumeti dogajanja, ki se godi pod soncem. Kakor koli se človek trudi, da bi ga preiskal, ga ne more doumeti. Četudi modri misli, da ga pozna, ga ne more doumeti.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.467.698, danes: 19.716
Čas izvajanja programa: 0.05s