Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Razodetje (Apokalipsa) 11

Razodetje (Apokalipsa) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dve priči
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj mi je bila dana trstika, podobna palici, z naročilom: »Vstani in izmeri Božje svetišče in oltar ter tiste, ki molijo v njem. Dvorišče pa, ki je zunaj svetišča, izpústi in ga ne meri. Bilo je namreč prepuščeno poganom, ki bodo dvainštirideset mesecev teptali sveto mesto. Toda dvema svojima pričama bom naročil, naj prerokujeta tisoč dvesto šestdeset dni, oblečeni v raševino.« To sta dve oljki in dva svečnika, ki stojita pred Gospodarjem zemlje. Če bi jima kdo hotel storiti kaj žalega, bo iz njunih ust bruhnil ogenj in požrl njune sovražnike. Tako bo moral umreti, kdor koli bi jima hotel storiti kaj žalega. Ta dva imata oblast, da zapreta nebo, da v dneh njunega prerokovanja ne bo deževalo. Prav tako imata oblast nad vodami, da jih spremenita v kri, in nad zemljo, da jo udarita z vsakršno nadlogo, kolikorkrat hočeta. Ko bosta pa dokončala svoje pričevanje, bo zver, ki se vzdiguje iz brezna, začela vojno proti njima, ju premagala in ubila. Njuni trupli bosta obležali na cesti velikega mesta, ki se v duhovnem pomenu imenuje Sódoma in Egipt: tam je bil križan tudi njun Gospod. Ljudje iz vseh ljudstev, rodov, jezikov in narodov bodo tri dni in pol gledali njuni trupli in ne bodo pustili, da bi bili njuni trupli položeni v grob. 10 Zaradi njiju se bodo prebivalci zemlje veselili in radostili ter si izmenjavali darila, ker sta ta dva preroka mučila prebivalce zemlje. 11 Toda po treh dneh in pol je iz Boga šinil vanju dih življenja: postavila sta se na noge in navdala z grozo tiste, ki so ju gledali. 12 Tedaj so iz nebes zaslišali močen glas, ki jima je rekel: »Povzpnita se sèm!« In povzpela sta se v oblaku proti nebu in njuni sovražniki so ju videli. 13 V tisti uri je nastal velik potres, deseti del mesta se je zrušil in v potresu je bilo ubitih sedem tisoč ljudi. Preživele pa je prevzela groza in so izkazali čast Bogu nebes.
14 Drugo gorje je prešlo. Glej, kmalu pride tretje gorje.
Sedma trobenta
15 Zatrobil je sedmi angel in v nebesih so zadoneli močni glasovi ter govorili:
»Nad svetom je zakraljeval naš Gospod
in njegov Mesija:
kraljeval bo na veke vekov.«
16 Tedaj je štiriindvajset starešin, ki sedijo pred Bogom na svojih prestolih, padlo na obraz in molilo Boga:
17 »Zahvaljujemo se ti, Gospod, Bog, vladar vsega,
ki si in si bil,
da si segel po svoji veliki moči
in zakraljeval.
18 Narodi so pobesneli,
a prišla je tvoja jeza
in trenutek, da se sodijo mrtvi,
da dobijo plačilo tvoji služabniki preroki,
sveti in kateri se bojijo tvojega imena,
mali in veliki,
in da se pokončajo tisti, ki pokončujejo zemljo.«
19 Tedaj se je odprlo Božje svetišče, ki je v nebesih, in v svetišču se je prikazala skrinja zaveze. In nastali so bliski in glasovi, gromi in potres ter silovita toča.

Estera 1

Estera :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESTERA
Kralj Ahasvér priredi gostijo
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bilo je v dneh Ahasvérja, tistega Ahasvérja, ki je kraljeval od Indije do Etiopije nad sto sedemindvajsetimi pokrajinami. Tiste dni, ko je kralj Ahasvér sedèl na prestolu svojega kraljestva v prestolnici Suze, je v tretjem letu svojega kraljevanja napravil vsem svojim knezom in služabnikom gostijo, na kateri so bili pri njem vojni poveljniki Perzije in Medije s plemiči in pokrajinski poglavarji, medtem ko je razkazoval sijajno bogastvo svojega kraljestva in bleščečo slavo svoje veličine, mnogo dni, sto osemdeset dni.
Ko so se ti dnevi dopolnili, je kralj vsemu ljudstvu, kar se ga je našlo v prestolnici Suze, od najvišjega do najnižjega, napravil sedemdnevno gostijo na dvorišču v vrtu kraljeve palače. Na srebrnih drogovih vrh alabastrnih stebrov so bile z vrvicami iz bele tančice in rdečega škrlata pripete tkanine iz belega platna in bombaža ter iz vijoličastega škrlata. Na tleh, ki so bila iz dragih kamnov, alabastra, biserovine in pisanega marmorja, so stali zlati in srebrni ležalniki. Pijačo so točili v zlate posode, posode različnih vrst. Kraljevega vina je bilo v izobilju, kakor se spodobi kraljevski darežljivosti. Pili so po naročilu, naj nikogar ne silijo, kajti kralj je zapovedal vsem upraviteljem svojega dvora, naj vsakemu postrežejo po želji. Kraljica Vaští pa je pripravila ženam gostijo v palači kralja Ahasvérja.
Kralj zavrže Vaští
10 Sedmi dan, ko je bil kralj Ahasvér od vina dobre volje, je ukazal Mehumánu, Bizetáju, Harbonáju, Bigtáju, Abagtáju, Zetárju in Karkásu, sedmim evnuhom, ki so služili kralju Ahasvérju, 11 naj privedejo kraljico Vaští s kraljevsko krono pred kralja, da bi ljudstvu in knezom pokazal njeno lepoto, kajti bila je lepa na pogled. 12 Kraljica Vaští pa ni hotela priti na kraljevo besedo, ki ji jo je po evnuhih sporočil. Zato se je kralj zelo razsrdil in njegova jeza se je razvnela.
13 Tedaj je kralj dejal modrim, ki so poznali čase, kajti tako so bile kraljeve zadeve predložene vsem, ki so bili izvedeni v zakonu in pravu, 14 tistim, ki so mu bili blizu, Karšenáju, Šetárju, Admátu, Taršíšu, Meresu, Marsenáju, Memuhánu, sedmim perzijskim in medijskim knezom, ki so smeli gledati kraljevo obličje, tistim, ki so sedeli prvi v kraljestvu: 15 »Kaj je treba po zakonu storiti s kraljico Vaští, ker ni storila po povelju kralja Ahasvérja, ki ji ga je bil sporočil po evnuhih?« 16 Tedaj je Memuhán odgovoril pred kraljem in pred knezi: »Kraljica Vaští se ni pregrešila samo proti kralju, temveč tudi proti vsem knezom in vsem ljudstvom v vseh pokrajinah kralja Ahasvérja. 17 Kajti kraljičino dejanje se bo razvedelo med vsemi ženami, da bodo prezirale svoje može in bodo govorile: ›Kralj Ahasvér je ukazal, naj pripeljejo kraljico Vaští predenj, pa ni prišla.‹ 18 Še danes bodo perzijske in medijske kneginje, ki so slišale o kraljičinem dejanju, o tem govorile vsem kraljevim knezom in tako bo preziranja in jeze na pretek. 19 Če se kralju zdi dobro, naj od njega izide kraljevski odlok, ki naj bo zapisan v zakonik Perzije in Medije in ga ne bo mogoče preklicati, da kraljica Vaští ne sme več stopiti pred kralja; kralj pa naj izroči njeno kraljevsko dostojanstvo drugi, ki je boljša od nje. 20 Ko bodo odlok, ki ga bo kralj izdal, razglasili po vsem njegovem kraljestvu – zares, prostrano je –, bodo vse žene dajale čast svojim možem, od velikih do majhnih.«
21 Ta predlog je bil kralju in knezom všeč in kralj je storil po Memuhánovem nasvetu. 22 Poslal je pisma v vse svoje pokrajine, in sicer v vsako pokrajino v njeni pisavi in vsakemu ljudstvu v njegovem jeziku, da bi bil vsakdo gospodar v svoji hiši in bi govoril v jeziku svojega ljudstva.

Psalmi 105,1-25

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 105 (104)
Čudovita Izraelova zgodovina
(1 Krn 16,8–22)
105 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zahvaljujte se GOSPODU, kličite njegovo ime,
dajte spoznati med ljudstvi njegova dela.
Pojte mu, igrajte mu,
premišljajte o vseh njegovih čudovitih delih.
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce tistih, ki iščejo GOSPODA.
Iščite GOSPODA in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje.
Spominjajte se čudovitih del, ki jih je storil,
njegovih znamenj in sodb njegovih ust,
zarod njegovega služabnika Abrahama,
Jakobovi sinovi, njegovi izvoljenci.

On je GOSPOD, naš Bog,
po vsej zemlji so njegove sodbe.
Na veke se spominja svoje zaveze,
besede, ki jo je zapovedal tisoč rodovom,
ki jo je sklenil z Abrahamom,
prisege, ki jo je dal Izaku.
10 Za Jakoba jo je postavil kot zakon,
za Izraela kot večno zavezo,
11 ko je dejal: »Tebi bom dal kánaansko deželo,
delež vaše dediščine.«

12 Ko jih je bilo malo po številu,
le peščica in tujci v njej,
13 ko so potovali od naroda do naroda,
od kraljestva do drugega ljudstva,
14 ni pustil človeku, da bi jih stiskal,
zaradi njih je grajal kralje:
15 »Ne dotikajte se mojih maziljencev,
mojim prerokom ne delajte nič hudega!«

16 Priklical je lakoto v deželo,
zlomil je vsako steblo za kruh.
17 Poslal je moža pred njimi,
za sužnja je bil prodan Jožef.
18 Z verigo so mučili njegove noge,
v železo je prišla njegova duša
19 do časa, ko je prišla njegova beseda,
ko ga je prečiščeval GOSPODOV izrek.
20 Poslal je kralja, da ga je izpustil,
vladarja ljudstev, da mu je odprl.
21 Postavil ga je za gospodarja svoji hiši,
za vladarja nad vsem svojim imetjem,
22 da bi zvezal njegove kneze z njegovo dušo
in njegove starešine učil modrosti.
23 Izrael je prišel v Egipt,
Jakob je gostoval v Hamovi deželi.

24 Svoje ljudstvo je naredil zelo plodonosno,
naredil ga je močnejšega od njegovih nasprotnikov.
25 Spremenil jim je srce, da so sovražili njegovo ljudstvo,
da so zahrbtno ravnali z njegovimi služabniki.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.056, danes: 8.291
Čas izvajanja programa: 0.05s