Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Razodetje (Apokalipsa) 7

Razodetje (Apokalipsa) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sto štiriinštirideset tisoč zaznamovanih
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zatem sem videl štiri angele, ki so stali na štirih vogalih zemlje in zadrževali štiri vetrove zemlje, da ne bi pihali ne na zemljo ne na morje ne v katero koli drevo. Nato sem videl drugega angela, ki se je vzpenjal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. Z močnim glasom je zavpil štirim angelom, ki jim je bila dana oblast, da škodujejo zemlji in morju: »Ne škodujte ne zemlji ne morju ne drevesom, dokler s pečatom ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njihovih čelih.« In slišal sem število zaznamovanih, sto štiriinštirideset tisoč zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih sinov:
iz Judovega rodu dvanajst tisoč zaznamovanih,
iz Rubenovega rodu dvanajst tisoč,
iz Gadovega rodu dvanajst tisoč,
iz Aserjevega rodu dvanajst tisoč,
iz Neftálijevega rodu dvanajst tisoč,
iz Manásejevega rodu dvanajst tisoč,
iz Simeonovega rodu dvanajst tisoč,
iz Levijevega rodu dvanajst tisoč,
iz Isahárjevega rodu dvanajst tisoč,
iz Zábulonovega rodu dvanajst tisoč,
iz Jožefovega rodu dvanajst tisoč,
iz Benjaminovega rodu dvanajst tisoč zaznamovanih s pečatom.
Množice iz vseh narodov
Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. 10 In vpili so z močnim glasom:
»Odrešenje je v našem Bogu, ki sedi
na prestolu, in v Jagnjetu.«
11 Tedaj so vsi angeli, ki so stali vsenaokrog prestola in starešin ter štirih živih bitij, padli pred prestolom na svoje obličje in molili Boga:
12 »Amen. Hvala in slava,
modrost in zahvala,
čast in oblast in moč
našemu Bogu na veke vekov.
Amen.«
13 Tedaj je spregovoril nekdo izmed starešin in mi rekel: »Tile, ki so ogrnjeni v bela oblačila, kdo so in od kod so prišli?« 14 Rekel sem mu: »Moj gospod, ti veš.« On pa mi je rekel: »To so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali svoja oblačila ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo.
15 Zato so pred Božjim prestolom
in noč in dan služijo Bogu v njegovem svetišču;
in on, ki sedi na prestolu, bo razpel svoj šotor nad njimi.
16 Ne bodo več lačni in ne bodo več žejni
in nič več jih ne bo žgalo sonce
ne kakršna koli pripeka.
17 Kajti Jagnje, ki sedi na sredi prestola, jih bo paslo
in jih vodilo k izvirkom živih vodá;
in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči

Nehemija 9,38-10,39

Nehemija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Psalmi 102

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 102 (101)
Med obupavanjem in upanjem
102 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Molitev nesrečnega, ki je oslabel in pred GOSPODOM izliva svojo tožbo.
GOSPOD, usliši mojo molitev,
moje vpitje naj pride k tebi!
Ne skrivaj svojega obličja pred mano
na dan, ko mi je tesno;
nagni k meni svoje uho,
na dan, ko kličem, me hitro usliši!

Zakaj v dimu minevajo moji dnevi,
moje kosti tlijo kakor žerjavica.
Potolčeno je kakor zelišče, posušilo se je moje srce,
ker pozabljam uživati svoj kruh.
Zaradi glasu mojega vzdihovanja
se mi kost lepi na kožo.
Podoben sem kavki v puščavi,
postal sem kakor sova na ruševinah.
Bedim in sem postal kakor ptica,
osamljena na strehi.
Ves dan me zasramujejo moji sovražniki,
moji zasmehovalci prisegajo proti meni.

10 Zares, pepel uživam kakor kruh,
svojo pijačo mešam z jokom,
11 zaradi svoje togote in gneva,
ker si me vzdignil in vrgel.
12 Moji dnevi so kakor senca, ki se nagiba,
in jaz se sušim kakor zelišče.

13 Ti pa, GOSPOD, prestoluješ na veke,
tvoj spomin je za vse rodove.
14 Ti se boš vzdignil, usmilil se boš Siona,
zakaj čas je, da mu izkažeš milost,
zakaj prišel je čas.
15 Zakaj tvoji služabniki imajo veselje nad njegovimi kamni,
njegovemu prahu izkazujejo milost.
16 Narodi se bodo bali GOSPODOVEGA imena,
vsi kralji zemlje tvoje slave.
17 Zakaj GOSPOD je pozidal Sion,
prikazal se je v svoji slavi,
18 ozrl se je na molitev oropanih,
ni preziral njihove molitve.

19 To je zapisano za poznejši rod,
ljudstvo, ki bo ustvarjeno, bo hvalilo GOSPODA.
20 Zakaj GOSPOD je gledal s svoje svete višine,
z nebes je zrl proti zemlji,
21 da bi slišal ujetnikovo vzdihovanje,
da bi oprostil sinove smrtnosti;
22 da bi na Sionu oznanjali ime GOSPODOVO,
njegovo hvalo v Jeruzalemu,
23 ko se ljudstva zberejo skupaj
in kraljestva, da bi služila GOSPODU.

24 Mojo moč je zlomil na poti,
skrajšal je moje dneve.
25 Pravim: »Moj Bog,
ne dvigni me sredi mojih dni,
ko tvoja leta gredo rod za rodom.«
26 Nekdaj si utemeljil zemljo
in nebo je delo tvojih rok.
27 Ona dva bosta prešla, ti pa ostaneš.
Vsa se bosta postarala kakor obleka,
zamenjal ju boš kakor oblačilo, in zamenjala se bosta.
28 Ti pa si isti
in tvoja leta ne bodo minila.
29 Sinovi tvojih služabnikov se bodo namestili,
njihov zarod bo trden pred tabo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.687, danes: 7.922
Čas izvajanja programa: 0.04s