Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Rimljanom 15,1-13

Pismo Rimljanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Skušajte ugoditi svojim bližnjim, ne sebi
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mi, ki smo močni, smo dolžni prenašati slabosti šibkih, ne pa ugajati sebi. Vsak izmed nas naj skuša ugoditi bližnjemu, in sicer v njegovo dobro in njegovo izgraditev. Saj tudi Kristus ni iskal lastnega ugodja, ampak kakor je pisano: Sramotenja tvojih sramotilcev so padla name. Kar koli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje Pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli, v skladu z Jezusom Kristusom, in da bi z enim srcem in kakor iz enih ust slavili Boga in Očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Evangelij je za vse narode: za Jude in pogane
Zato sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. Pravim namreč, da je Kristus postal služabnik obreze zaradi Božje resnice, in je zato uresničil obljube, dane očakom, medtem ko narodi slavijo Boga zaradi usmiljenja. Kakor je pisano:
Zato te bom slavil med narodi
in pel bom tvojemu imenu.
10 In še pravi:
Veselite se, narodi, z njegovim ljudstvom!
11 In še:
Hvalite Gospoda, vsi narodi,
in slavijo naj ga vsa ljudstva.
12 In Izaija še pravi:
Pognala bo Jesejeva korenina,
on, ki vstaja, da bo vladal narodom:
vanj bodo upali narodi.
13 Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da bi bili v môči Svetega Duha polni upanja.

1. Samuelova knjiga 27-28

1. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

David pri Filistejcih
27 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
David je rekel v svojem srcu: »No, nekega dne me le pobere Savlova roka. Ni boljšega zame, zares, kot da zbežim v deželo Filistejcev. Potem me bo Savel pustil in me ne bo več iskal po vseh Izraelovih pokrajinah. Tako bom ubežal iz njegove roke.« In David je vstal ter s šeststo možmi, ki so bili z njim, odšel k Maóhovemu sinu Ahíšu, kralju v Gatu. Tako je David s svojimi možmi prebival pri Ahíšu v Gatu, vsak s svojo družino, David s svojima dvema ženama, z Jezreélko Ahinóam in z Nabálovo ženo, Karmélčanko Abigájilo. Ko so Savlu povedali, da je David pobegnil v Gat, ga ni več iskal.
David je rekel Ahíšu: »Če sem, prosim, našel milost v tvojih očeh, naj mi dajo prostor v katerem od podeželskih mest, da bom tam prebival. Zakaj bi tvoj hlapec prebival pri tebi v kraljevem mestu?« Tisti dan mu je Ahíš dal Ciklág. Zato je bil Ciklág last Judovih kraljev do tega dne. Število dni pa, ki jih je David prebil v deželi Filistejcev, je bilo eno leto in štiri mesece.
David je hodil s svojimi možmi in vpadal h Gešuréjcem, Girzéjcem in Amalečanom; ti so bili namreč oddavnaj prebivalci dežele od Šura do egiptovske dežele. Kadar je David udaril deželo, ni pustil pri življenju ne moža ne žene; vzel je drobnico, govedo, osle, kamele in oblačila, se vrnil in prišel k Ahíšu. 10 Če je Ahíš vprašal: »Kam ste vpadli danes?« je David rekel: »V južno stran Judovo,« ali »V južno stran Jerahmeélovo,« ali »V južno stran Kenéjcev.« 11 David ni pustil, da bi možje in žene prišli živi v Gat, ker je rekel: »Da ne bodo poročali proti nam: ›Tako je storil David.‹« Tako je David ravnal vse dni, ki jih je prebil v deželi Filistejcev. 12 Ahíš je zaupal Davidu, rekel je: »Zelo slab glas o sebi si je ustvaril pri svojem ljudstvu Izraelu, zato mi bo vedno služabnik.«
Savel pri vedeževalki v En Doru
28 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V tistih dneh so Filistejci zbrali svoja krdela za vojsko, da bi se bojevali proti Izraelu. Ahíš je rekel Davidu: »Zagotovo vedi, da pojdete ti in tvoji možje z mano na vojsko!« David je rekel Ahíšu: »Dobro, sam boš spoznal, kaj bo storil tvoj hlapec.« Ahíš je rekel Davidu: »Dobro, postavljam te za svojega telesnega varuha za vse dni.«
Samuel je umrl in ves Izrael je žaloval za njim. Pokopali so ga v njegovem mestu Rama. Savel pa je izgnal iz dežele rotilce duhov in vedeževalce. Filistejci so se torej zbrali in prišli ter se utaborili v Šunému. Savel je zbral ves Izrael in utaborili so se na Gilbói. Ko je Savel zagledal tabor Filistejcev, se je prestrašil in njegovo srce je zelo trepetalo. Savel je vprašal GOSPODA, a GOSPOD mu ni odgovoril ne po sanjah ne po urímu ne po prerokih. Tedaj je Savel rekel svojim služabnikom: »Poiščite mi ženo, ki roti umrle, da grem k njej in jo vprašam!« Njegovi služabniki so mu rekli: »Glej, žena, ki roti umrle, je v En Doru.«
Savel se je pritajil, oblekel druga oblačila ter šel z dvema možema in prišli so k ženi ponoči. Rekel je: »Vedežuj mi, prosim, po duhu umrlega in pripelji mi, kogar ti porečem!« Žena mu je rekla: »Glej, sam veš, kaj je storil Savel, kako je iztrebil iz dežele rotilce umrlih in vedeževalce. Zakaj nastavljaš zanko moji duši, da me usmrtiš?« 10 Savel pa ji je prisegel pri GOSPODU: »Kakor živi GOSPOD, ne bo te zadela kazen za to stvar.« 11 Žena je rekla: »Koga naj ti pripeljem?« Rekel je: »Pripelji mi Samuela!« 12 Ko je žena zagledala Samuela, je glasno zavpila. Rekla je Savlu: »Zakaj si me prevaral? Saj si Savel!« 13 Kralj ji je rekel: »Nikar se ne boj! Kaj si videla?« Žena je rekla Savlu: »Božansko bitje sem videla prihajati iz zemlje.« 14 Rekel ji je: »Kakšno je?« Rekla je: »Star mož prihaja, zavit v plašč.« Savel je spoznal, da je to Samuel. Nagnil se je z obrazom do zemlje in ga počastil.
15 Samuel je rekel Savlu: »Zakaj si me zmotil in me dal pripeljati?« Savel je rekel: »Zelo sem v stiski. Filistejci se bojujejo proti meni, Bog pa se je umaknil od mene in mi ne odgovarja več ne po prerokih ne po sanjah. Zato sem te poklical, da bi mi dal vedeti, kaj naj storim.« 16 Samuel je rekel: »Zakaj me sprašuješ, če se je GOSPOD umaknil od tebe in postal tvoj nasprotnik? 17 GOSPOD ti je storil, kakor je govoril po meni. GOSPOD je iztrgal kraljestvo iz tvoje roke in ga dal tvojemu bližnjemu, Davidu. 18 Ker nisi poslušal GOSPODOVEGA glasu in nisi storil Amáleku po njegovi plameneči jezi, zato ti je GOSPOD danes to storil. 19 Skupaj s teboj bo GOSPOD tudi Izraela dal Filistejcem v roko. Jutri boste ti in tvoji sinovi pri meni. Tudi Izraelovo vojsko bo GOSPOD dal Filistejcem v roko.«
20 Tedaj je Savel hipoma po vsej svoji dolžini padel po tleh, tako zelo se je prestrašil Samuelovih besed. Tudi ni bilo več moči v njem, kajti ves dan in vso noč ni nič jedel. 21 Žena je prišla k Savlu, in ko je videla, da je zelo zbegan, mu je rekla: »Glej, tvoja služabnica je poslušala tvoj glas. Svojo dušo sem položila v svojo roko in poslušala sem tvoje besede, ki si mi jih govoril. 22 Zdaj pa, prosim, tudi ti poslušaj glas svoje služabnice! Naj položim predte grižljaj kruha, jej, da bo moč v tebi, kajti na pot greš!« 23 Pa je odklonil in rekel: »Ne bom jedel.« Njegova služabnika, pa tudi žena so ga silili in je poslušal njihov glas, se vzdignil s tal in sédel na blazinjak. 24 Žena je imela v hiši pitano tele. Hitro ga je zaklala, vzela moko ter zamesila in spekla nekvašeni kruh 25 in ga prinesla pred Savla in njegova služabnika. Jedli so, vstali in še tisto noč odšli.

Psalmi 70

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 70 (69)
Prošnja za Božjo pomoč
(Ps 40,14–18)
70 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Davidov psalm. V spomin.
O Bog, da me rešiš,
GOSPOD, hiti mi pomagat.
Naj bodo osramočeni, naj se sramujejo
tisti, ki mi strežejo po življenju;
naj se umaknejo, naj bodo zasramovani,
katerim je všeč moja nesreča.
Naj se obrnejo, da bodo za petami lastni sramoti,
kateri pravijo: »Aha, aha!«

Naj se radujejo, naj se veselijo v tebi
vsi, ki te iščejo.
Naj vedno govorijo: »Velik je GOSPOD
kateri ljubijo tvojo pomoč.
Jaz pa sem nesrečen in ubog,
o Bog, hiti k meni.
Ti si moja pomoč in moj rešitelj,
GOSPOD, nikar se ne mudi.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.339.001, danes: 15.458
Čas izvajanja programa: 0.05s