Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

I Korinčanom 12

12
1 A zastran duhovnih darov nočem, bratje, da bi bili nepoučeni. 2 Veste, da ste zahajali, ko ste bili pogani, k nemim malikom, kamorkoli so vas vodili. 3 Zato vam dajem na znanje, da nihče, v Duhu Božjem govoreč, ne reče: ›Preklet bodi Jezus,‹ in nihče ne more reči: ›Jezus je Gospod,‹ razen v svetem Duhu.
4
12,4–11: Rim 12,6–8
So pa razločki v darovih, ali eden je Duh, 5 in so razločki v službah, ali eden je Gospod, 6 in so razločki v delovanju, ali eden je Bog, ki dela vse v vseh. 7 A vsakemu se daje razodevanje Duha v občno korist. 8 Enemu se namreč po Duhu daje beseda modrosti, a drugemu beseda znanja po istem Duhu, 9 drugemu pa vera v istem Duhu, a drugemu dar ozdravljati v istem Duhu, 10 a drugemu dela čudežnih moči, drugemu pa preroštvo, a drugemu razločevanje duhov, drugemu pa raznovrstnost jezikov, a drugemu razkladanje jezikov. 11 A vse to dela isti edini Duh, podeljujoč vsakemu posebej, kakor hoče.
12
12,12: Rim 12,4.5
Kajti kakor je telo eno in ima mnogo udov, a vsi udje enega telesa, čeprav jih je mnogo, so eno telo: tako tudi Kristus. 13 Z enim Duhom namreč smo mi vsi krščeni v eno telo, bodisi Judje ali Grki, bodisi sužnji ali svobodniki, in vsi smo napojeni enega Duha. 14 Saj tudi telo ni eden ud, temveč mnogi. 15 Ako reče noga: ›Ker nisem roka, nisem od telesa,‹ ali zato ni od telesa? 16 In ako reče uho: ›Ker nisem oko, nisem od telesa,‹ ni li zato od telesa? 17 Ko bi bilo celo telo oko, kje bi bil sluh? ko bi bilo celo sluh, kje bi bil voh? 18 Tako pa je Bog postavil ude, slehernega izmed njih po telesu, kakor je hotel. 19 Ko bi bili pa vsi eden ud, kje bi bilo telo? 20 Tako so pa sicer mnogi udje, a telo eno. 21 Nikar ne more oko reči roki: ›Ni te mi treba,‹ ali zopet glava nogama: ›Ni mi vaju treba.‹ 22 Marveč tisti udje telesa, ki se zde slabejši, so tem bolj potrebni; 23 in kateri se nam zde manj častni na telesu, okoli teh stavimo obilnejšo čast, in naši nespodobni dobivajo tem obilnejšo spodobnost; 24 našim spodobnim pa tega ni treba. Ali Bog je zložil telo, davši pomanjkljivemu večjo čast, 25 da bi ne bilo razpora v telesu, ampak da bi udje enako skrbeli drug za drugega. 26 In če trpi eden ud, z njim trpe vsi udje; a če je en ud v slavi, se vesele z njim vsi udje.
27 Vi pa ste telo Kristusovo in vsakteri zase je ud celote. 28
12,28: Ef 4,11
In nekatere si je postavil Bog v cerkvi prvič za apostole, drugič za preroke, tretjič za učitelje, potem je dal čudežne moči, potem darove ozdravljanja, zmožnost pomagati, vladati, raznovrstnost jezikov. 29 Ali so vsi apostoli? so li vsi preroki? so li vsi učitelji? imajo li vsi one moči? 30 imajo li vsi darove ozdravljanja? ali vsi govore jezike? ali vsi razkladajo? 31 Hrepenite pa po boljših darovih! In še boljšo pot vam kažem.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020