Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

III Mojzes 23

23
1
23,1–44: 4 Mz 28,16–30,1
In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč: 2 Govori sinom Izraelovim in jim reci: Prazniki Gospodovi, ki jih razglasite za sveta zborovanja, le-ti so prazniki moji. 3
23,3: 2 Mz 20,8–10; 23,12; 31,15; 34,21; 35,2; 5 Mz 5,12–14
Šest dni naj se opravlja delo, a sedmi dan je sobota prazničnega počitka, sveto zborovanje; nobenega posla ne opravljajte: počitek je Gospodu po vseh prebivališčih vaših.
4 To so prazniki Gospodovi, sveta zborovanja, ki jih razglasíte v njih določenih časih. 5
23,5: 2 Mz 12,1–13; 5 Mz 16,1.2
Prvi mesec, štirinajsti dan meseca proti večeru, je pasha Gospodova. 6
23,6–8: 2 Mz 12,14–20; 23,15; 34,18; 5 Mz 16,3–8
In petnajsti dan tega meseca je praznik opresnih kruhov Gospodu: sedem dni jejte opresnine. 7 Prvi dan imejte sveto zborovanje; nobenega službenega dela ne opravljajte. 8 In sedem dni darujte ognjene daritve Gospodu; sedmi dan je sveto zborovanje, nobenega službenega dela ne opravljajte.
9 In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč: 10 Govôri sinovom Izraelovim in jim vêli: Ko pridete v deželo, ki vam jo jaz dam, in boste želi letino njeno, prinesite prvi snop žetve svoje k duhovniku. 11 In on majaj snop pred Gospodom, da bo milo sprejet za vas; zjutraj po soboti naj ga maja duhovnik. 12 Tisti dan pa, ko darujete snop z majanjem, prinesite brezhibno enoletno jagnje v žgalno daritev Gospodu; 13 in z njo vred jedilno daritev: dve desetinki bele moke, pomešane z oljem, kot ognjeno daritev Gospodu v prijeten duh; in z njo vred pitno daritev: vina, četrtino hina. 14 A kruha in opraženega zrnja in svežega žita ne jejte prav do tistega dne, ko prinesete darilo Bogu svojemu: večna postava je to za prihodnje rodove vaše po vseh prebivališčih vaših.
15
23,15–21: 2 Mz 23,16; 34,22; 5 Mz 16,9–12
Potem štejte od prvega dne po soboti, od dneva, ko ste prinesli snop v dar majanja, sedem celih tednov naj bode; 16 do jutra po sedmi soboti štejte petdeset dni, in tedaj darujte novo jedilno daritev Gospodu. 17 Iz prebivališč svojih prinesite dva hleba za majanje, iz dveh desetink bele moke, pečena s kvasom, kot prvine Gospodu. 18 In s kruhom vred prinesite sedem brezhibnih, enoletnih jagnjet in mladega junca in dva ovna, ki naj bodo v žgalno daritev Gospodu, in obenem jedilno in pitno daritev, ki k njim gre: ognjena žrtev bodi v prijeten duh Gospodu. 19 In darujte kozla v daritev za greh in dve enoletni jagnjeti v mirovno daritev. 20 In majaj jih duhovnik s kruhom prvin kot daritev majanja pred Gospodom z dvema jagnjetoma vred: sveti naj bodo Gospodu v prid duhovniku. 21 In razglasite istega dne: Sveto zborovanje vam bodi, nobenega službenega dela ne opravljajte! Večna postava bode to po vseh prebivališčih vaših od roda do roda. – 22
23,22: 3 Mz 19,9.10; 5 Mz 24,19–22
In ko žanjete letino dežele svoje, ne požanji docela obmejkov njive svoje in ne pobiraj ob žetvi popuščenega klasja: pusti jih ubožcu in tujcu. Jaz sem Gospod, Bog vaš.
23 In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč: 24 Govôri sinom Izraelovim in reci: Prvi dan sedmega meseca vam bodi slavnosten počitek, spomin s trobentanjem, sveto zborovanje. 25 Nikakršnega službenega posla ne opravljajte in darujte ognjeno daritev Gospodu.
26
23,26–32: 3 Mz 16,29–34
In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč: 27 Ali deseti dan tega sedmega meseca je slavnostni dan sprave: sveto zborovanje imejte in pokoríte duše svoje ter darujte ognjeno daritev Gospodu. 28 Nobenega dela ne opravljajte tisti dan, zakaj slavnostni dan sprave je, da se izvrši poravnava za vas pred Gospodom, Bogom vašim. 29 Kajti vsaka duša, ki se ne pokori tisti dan, bodi iztrebljena izmed ljudstva svojega. 30 In vsako dušo, ki bi opravljala kakršnokoli delo tisti dan, hočem pogubiti izmed njenega ljudstva. 31 Nobenega dela ne opravljajte: večna je to postava za prihodnje rodove vaše po vseh prebivališčih vaših. 32 Sobota prazničnega počitka vam bodi, in pokorite duše svoje, na večer devetega dne meseca, od večera do večera praznujte soboto svojo.
33
23,33–36: 5 Mz 16,13–15
In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč: 34 Govôri sinom Izraelovim in reci: Petnajsti dan tega sedmega meseca je praznik šotorov sedem dni Gospodu. 35 Prvi dan bodi sveto zborovanje, nobenega službenega dela ne opravljajte. 36 Sedem dni darujte ognjeno daritev Gospodu, osmi dan imejte sveto zborovanje in darujte ognjeno daritev Gospodu; slovesno zborovanje je, nobenega službenega dela ne opravljajte.
37 To so prazniki Gospodovi, ki jih razglasite za sveta zborovanja, da se daruje ognjena daritev Gospodu, žgalna in jedilna, klalna in pitna daritev, kolikor je za vsak dan določeno, 38 razen sobot Gospodovih in razen drugih daril vaših in razen vseh vaših obljub in razen vseh prostovoljnih daritev, ki jih dajete Gospodu.
39 Ali petnajsti dan sedmega meseca, ko boste spravili pridelke zemlje, obhajajte praznik Gospodov sedem dni; prvi dan bodi prazničen počitek in osmi dan bodi prazničen počitek. 40 In prvi dan si vzemite sadja žlahtnih dreves in palmovih mladik in vej z listnatih dreves in vrbja od potoka, in veselite se pred Gospodom, Bogom svojim, sedem dni. 41 In obhajajte to kot praznik Gospodu sedem dni v letu: večna to je postava za prihodnje rodove vaše; v sedmem mesecu praznujte to. 42 In prebivali boste v šotorih iz zelenja sedem dni; vsak, kdor se je rodil v Izraelu, naj prebiva v šotorih: 43 da bi vedeli prihodnji rodovi vaši, da sem dal sinovom Izraelovim prebivati v šotorih, ko sem jih vodil iz dežele Egiptovske. Jaz sem Gospod, Bog vaš. 44 In naznanil je Mojzes praznike Gospodove sinovom Izraelovim.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020