Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Izaija :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Prve vrstice poglavij:
1
1,1: a 2 Kr 15,1–7; 2 Let 26,1–23; b 2 Kr 15,32–38; 2 Let 27,1–9; c 2 Kr 16,1–20; 2 Let 28,1–27; č 2 Kr 18,1–20,21; 2 Let 29,1–32,33
Prikazen Izaiju, sinu Amozovemu, ki jo je videl za Judo in za Jeruzalem v dneh Uzija, Jotama, Ahaza in Ezekija, kraljev Judovih. ...
2 Beseda, ki jo je v prikazni slišal za Judo in Jeruzalem Izaija, sin Amozov. ...
3 Kajti glej, Gospod, Jehova nad vojskami, vzame iz Jeruzalema in od Jude oporo in podporo, vso podporo kruha in vso podporo vode, ...
4 In sedem žen zgrabi enega moža tisti dan, govoreč: Jed svojo bomo jedle in v obleko svojo se oblačile, samo da se imenujemo po tvojem imenu; odvzemi nam sramoto! ...
5
5,1.2: Mt 21,33; Mr 12,1; Lk 20,9
Daj, da zapojem o ljubljencu svojem, ljubega svojega pesem o vinogradu njegovem: Vinograd je imel ljubljenec moj na griču prerodovitnem. ...
6
6,1: 2 Kr 15,7; 2 Let 26,23
V letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, sedečega na prestolu visokem in vzvišenem, in vlečke oblačila njegovega je bilo polno svetišče. ...
7
7,1: 2 Kr 16,5; 2 Let 28,5.6
In zgodilo se je v dnevih Ahaza
Glej 2 Kr 15,37; 16,5.
, sinu Jotama, sinu Uzija, kralja Judovega, da je šel Rezin, kralj sirski, in Pekah, sin Remalijev, kralj Izraelov, gori bojevat se zoper Jeruzalem; ali ni ga mogel vzeti. ...
8 In Gospod mi je rekel: Vzemi si veliko ploščo in nanjo napiši z razločnimi črkami: Maher-šalal-haš-baz
T. j. Plen hiti, rop pride v kratkem.
. ...
9
9,1: Mt 4,16; Lk 1,79
Ljudstvo, ki je hodilo po temi, je videlo svetlobo veliko; in kateri so bivali v deželi smrtne sence, jim je zasijala luč. ...
10 Gorje jim, ki sklepajo krivične postave, in pisateljem, ki spisujejo nadlogo, ...
11
11,1: Raz 5,5; 22,16
In mladika požene iz obsekanega debla Jesejevega, in odraslek iz korenin njegovih prinese sad; ...
12 In tisti dan porečeš: Zahvaljujem te, o Gospod, ker si se jezil nad menoj, ali odvrnila se je jeza tvoja, in potolažil si me. ...
13
13,1–14,23: Iz 47,1–15; Jer 50,1–51,64
Prerokovanje
Ali: breme. Glej Jer 23,33–36.
o Babilonu, ki ga je v prikazni prejel Izaija, sin Amozov. ...
14 Zakaj Gospod se usmili Jakoba in še enkrat izvoli Izraela, in jih postavi na domača tla; in tujci se jim pridružijo ter se bodo oklepali hiše Jakobove. ...
15
15,1–16,14: Iz 25,10–12; Jer 48,1–47; Ezk 25,8–11; Am 2,1–3; Zef 2,8–11
Prerokovanje o Moabu. Res, po noči bo razdejan Ar Moabov, uničen; da, po noči bo razdejan Kir Moabov, uničen. ...
16 Pošljite jagnje gospodovalcu dežele od Sele tja po puščavi do gore hčere sionske. ...
17
17,1–3: Jer 49,23–27; Am 1,3–5; Zah 9,1
Prerokovanje o Damasku. Glej, Damask neha biti mesto in bode kup razvalin. ...
18
18,1–7: Zef 2,12
Gorje deželi s šumečimi perutmi, ki je onkraj rek etiopskih, ...
19
19,1–25: Jer 46,2–26; Ezk 29,1–32,32
Prerokovanje o Egiptu. Glej, Gospod, sedeč na hitrem oblaku, pride v Egipt; in maliki egiptovski bodo trepetali pred njegovim obličjem in Egipčanom se bo srce tajalo v životu. ...
20 V letu, ko je prišel Tartan v Asdod, poslan od Sargona, kralja asirskega, in ko je oblegal Asdod in ga zmagal, ...
21 Prerokovanje o morski puščavi. Kakor besné silni viharji na Jugu, tako pride poguba iz puščave, iz grozovite dežele. ...
22 Prerokovanje o dolini prikazni. Kaj ti je že, da si stopilo vse na strehe? ...
23
23,1–18: Ezk 26,1–28,19; Jl 4,4–8; Am 1,9.10; Zah 9,1–4; Mt 11,21.22; Lk 10,13.14
Prerokovanje o Tiru. Tulite, ladje tarsiške! kajti opustošen je Tir, da ni hiše nobene, nobenega vhoda več. Iz dežele Kitimske jim je prišlo naznanilo. ...
24 Glej, Gospod izprazni deželo in jo pokonča; in preobrnivši ji lice, razkropi prebivalce njene. ...
25 O Gospod, ti si moj Bog; poviševal te bom, poveličeval ime tvoje; kajti storil si čuda, sklepe od starodavna, zvestobo in resnico. ...
26 Tisti dan bodo peli to pesem v deželi Judovi: Trdno mesto imamo; zveličanje nam Bog postavlja za obzidje in nasip. ...
27
27,1: Job 40,25; Ps 74,14; 104,26
Tisti dan bo Gospod kaznoval z mečem svojim, trdim in velikim in močnim, leviatana, hitro bežečo kačo, in leviatana, kačo zvito, in ubije zmaja, ki je v morju. ...
28 Gorje kroni napuha pijancev v Efraimu in venočemu cvetju slavne dike njegove, ki biva na vrhu rodovitne doline njih, ki so ubiti od vina. ...
29 Gorje Arielu
T. j. Božji lev, ali: ognjišče Božje.
, Arielu, mestu, v katerem si je David napravil stanišče! Pridenite leto k letu, vrsté naj se zaporedoma prazniki – ...
30 Gorje sinom upornim, pravi Gospod, ki delajo naklepe, ali ne iz mene, in narejajo pogodbe, ali ne po duhu mojem, da bi kopičili greh na greh! ...
31 Gorje njim, ki gredo doli v Egipt po pomoč in se opirajo na konje, ki zaupajo vozém, ker jih je mnogo, in konjikom, ker je njih število veliko, a ne ozirajo se v Svetnika Izraelovega in ne iščejo Gospoda! ...
32 Glej, v pravičnosti bo kraljeval kralj in po pravici bodo kneževali knezi. ...
33 Gorje ti, pokončevalec, ki sam nisi bil pokončan, in tebi, nezvestnik, zoper katerega niso delali nezvesto! Brž ko dovršiš pokončevanje, bodo tebe pokončali, brž ko nehaš ravnati nezvesto, se bo delalo nezvesto proti tebi. – ...
34 Pristopite, narodi, da poslušate, in ljudstva, čujte! Sliši naj zemlja in kar jo napolnjuje, naseljeni svet in vse, kar se rodeva na njem! ...
35 Veselila se bosta puščava in samotni kraj, in radovala se bo pustinja in cvela kakor roža. ...
36
36,1–22: 2 Kr 18,13.17–37
In zgodilo se je v štirinajstem letu kralja Ezekija, da je šel Senaherib, kralj asirski, gori zoper vsa utrjena mesta Judova in se jih polastil. ...
37
37,1–38: 2 Kr 19,1–37
In ko je to slišal kralj Ezekija, si raztrga oblačila in se ogrne z raševino in stopi v hišo Gospodovo. ...
38
38,1–8: 2 Kr 20,1–6.9–11
V tistih dneh zboli Ezekija na smrt. In pride k njemu Izaija, sin Amozov, prerok, ter mu reče: Tako pravi Gospod: Uredi hišo svojo, kajti v kratkem umreš in ne boš živel. ...
39
39,1–8: 2 Kr 20,12–19
V tistem času je poslal Merodak Baladan, sin Baladanov, kralj babilonski, pismo in dar Ezekiju; slišal je namreč, da je bil zbolel in zopet okreval. ...
40 Tolažite, tolažite ljudstvo moje, govori Bog vaš. ...
41 Obrnite se molče do mene, otoki, in narodi naj si oskrbe nove moči; pridejo naj bliže in tedaj govoré; snidimo se na skupno pravdo! ...
42
42,1–4: Mt 12,18–21
42,1: Mt 3,17; 17,5; Mr 1,11; Lk 3,22; 9,35
Glej, hlapec moj, ki ga podpiram, izvoljenec moj, ki je duši moji po volji: duha svojega sem del nanj, pravico bo oznanjal poganskim narodom. ...
43 Sedaj pa pravi tako Gospod, ki te je ustvaril, Jakob, in ki te je upodobil, Izrael: Ne boj se! kajti odkupil sem te, poklical sem te po imenu tvojem; ti si moj! ...
44 Sedaj pa poslušaj, Jakob, hlapec moj, in Izrael, ki sem ga izvolil. ...
45 Tako pravi Gospod maziljencu svojemu, Ciru, ki sem ga prijel za desnico, da porazim pred njim narode, in hočem razpasati ledje kraljem, da odprem duri pred njim in vrata ne ostanejo zaprta: ...
46 Zgrudil se je Bel, omahnil je Nebo; njih maliki so bili naloženi živalim in govedom; stvari, ki ste jih prenašali, so tovor, breme utrujeni živali. ...
47
47,1–15: Iz 13,1–14,23; Jer 50,1–51,64
Stopi doli in sedi v prah, o devica, hči babilonska! Sedi na tla, brez prestola, hči Kaldejcev! kajti ne boš se več imenovala nežna in mehkužna. ...
48 Poslušajte to, hiša Jakobova, ki se kličete po imenu Izraelovem in ste izšli iz vodá Judovih, ki prisegate pri imenu Gospodovem in hvalno omenjate Boga Izraelovega, a ne v resnici in ne v pravičnosti; ...
49
49,1: Jer 1,5
Poslušajte me, otoki, in pazite, ljudstva iz daljave! Gospod me je poklical od materinega telesa, od osrčja matere moje se me je spominjal. ...
50 Tako pravi Gospod: Kje je matere vaše ločitni list, s katerim sem jo odslovil? ali kdo je izmed upnikov mojih, ki sem mu vas prodal? Glejte, zaradi svojih krivic ste prodani in zaradi vaših prestopkov je odslovljena mati vaša. ...
51 Poslušajte me vi, ki hodite za pravičnostjo, ki iščete Gospoda! Glejte na skalo, iz katere ste izsekani, in v votlino jame, iz katere ste izkopani! ...
52
52,1: Raz 21,2.27
Zbudi se, zbudi, obleci moč svojo, o Sion; obleci oblačila dike svoje, o Jeruzalem, sveto mesto! Kajti odslej ne stopi več v te neobrezani in nečisti. ...
53
53,1: Rim 10,16; Jn 12,38
Kdo je veroval oznanilu našemu in komu se je razodela rama Gospodova? ...
54
54,1: Gal 4,27
Prepevaj, nerodovitna, ki nisi rodila; vdaj se radosti in glasno vpij, ki nisi trpela porodnih bolečin! zakaj več sinov bo imela zapuščena nego omožena, pravi Gospod. ...
55
55,1: Raz 21,6; 22,17
Hej, vsi, katerikoli ste žejni, pridite k vodam, in kateri nimate denarja, pridite, kupite in jejte! Pridite, pravim, kupite brez denarja in brez plačila vina in mleka! ...
56 Tako pravi Gospod: Pazite na pravico in strezite pravičnosti! kajti skoraj pride zveličanje moje in pravičnost moja se razodene. ...
57 Pravični gine, a nihče ne premisli v srcu, in z milostjo obdarovane pobira smrt, a nihče se ne zmeni, da se izpred nesreče pobira pravični. ...
58 Vpij iz vsega grla, ne prenehaj! kakor tromba povzdigni glas svoj in oznanjaj ljudstvu mojemu njih pregreho in hiši Jakobovi njih grehe! ...
59 Glejte, ni prekratka roka Gospodova, da ne more rešiti, tudi uho njegovo ni gluho, da ne more slišati; ...
60 Vstani, svéti se, hči sionska! zakaj svetloba tvoja je prišla in slava Gospodova je zasijala nad teboj. ...
61
61,1.2: Lk 4,18.19
61,1: Mt 11,5; Lk 7,22
Duh Gospoda Jehove je nad mano, zato ker me je Gospod pomazilil, da naj oznanjam blagovestje krotkim; poslal me je obvezovat potrte v srcu, oznanjat svobodo jetnikom in zaprtim, da se jim odpira ječa; ...
62 Zavoljo Siona ne bom molčal in zaradi Jeruzalema ne bom miroval, dokler ne vzide kakor svit pravičnost njegova in zveličanje njegovo ne zagorí kakor plamenica. ...
63
63,1–6: Iz 34,5–17; Jer 49,7–22; Ezk 25,12–14; 35,1–15; Am 1,11.12; Obd 1,1–14; Mal 1,2–5
Kdo je ta, ki prihaja od Edoma, v rdeče pobarvani obleki iz Bozre? Krasen je v svoji obleki, ponosno stopa v obili moči svoji! – Jaz sem, ki govorim v pravičnosti, premogočen za rešenje. – ...
64 (kakor ogenj požiga protje in voda vre od ognja), da oznaniš ime svoje nasprotnikom svojim, da bi strepetali narodi pred obličjem tvojim, ...
65
65,1: Rim 10,20
Dal sem se iskati njim, ki niso po meni vpraševali; dal sem se najti njim, ki me niso iskali. Narodu, ki se ni imenoval po mojem imenu, sem rekel: Tu sem, tu sem! ...
66
66,1.2: Apd 7,49.50
66,1: a Mt 5,34; 23,22; b Mt 5,35
Tako pravi Gospod: Nebo je prestol moj in zemlja nogam mojim podnožje. Kakšna bi neki bila hiša, ki bi jo mi zidali? in kje li počivanju mojemu mesto? ...

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020