Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Janez 19,16-30

16 Tedaj jim ga izroči, naj ga križajo.
Vzemo torej Jezusa in ga odpeljejo. 17
19,17–30: Mt 27,33–50; Mr 15,22–37; Lk 23,32–46
In nesoč sam križ svoj, gre ven na mesto, imenovano Mrtvaška glava, ki po hebrejski slove Golgota. 18 Tu ga razpno na križ in z njim dva druga, na vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa. 19 Napiše pa Pilat tudi napis in ga dene na križ; bilo je pa pisano: Jezus Nazarečan, Kralj Judov. 20 Ta napis je torej bralo mnogo Judov, ker je bil kraj, kjer so Jezusa razpeli, blizu mesta; in bilo je pisano hebrejski, grški, latinski. 21 Reko torej višji duhovniki Judov Pilatu: Ne piši ›Kralj Judov‹, ampak da je sam rekel ›Kralj Judov sem‹. 22 Pilat odgovori: Kar sem pisal, sem pisal.
23 Vojaki pa, ko so bili Jezusa razpeli, vzemo obleko njegovo in napravijo štiri dele, vsakemu vojaku del, in tudi suknjo; suknja pa ni bila šivana, nego od vrha sceloma stkana. 24
19,24: Ps 22,19
Zato reko med seboj: Trgali je ne bomo, ampak srečkajmo, čigava bo. Da se izpolni pismo, ki pravi:
»Razdelili so obleko mojo med seboj
in za suknjo mojo so vrgli kocko.«
Vojaki so torej tako storili.
25 Stale so pa pri križu Jezusovem mati njegova in sestra matere njegove, Marija Klopova, in Marija Magdalena. 26 Ko torej ugleda Jezus mater in učenca, katerega je ljubil, da tu stoji, reče materi svoji: Žena, glej, sin tvoj! 27 Potem reče učencu: Glej, mati tvoja! In od tega časa jo je vzel učenec k sebi.
28
19,28: Ps 69,22; 22,16
Potem reče Jezus, vedoč, da je že vse dopolnjeno, da se izpolni pismo: Žejen sem. 29 Stala je tam posoda, polna octa; oni torej nataknejo na izop gobo, namočeno z octom, ter mu jo podado k ustom. 30 Ko pa Jezus ocet okusi, reče: Dopolnjeno je! in nakloni glavo in izroči duha.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020