Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Janez 18

18
1
18,1: Mt 26,36; Mr 14,32
Rekši to, gre Jezus z učenci svojimi iz mesta čez potok Cedron, kjer je bil vrt, in nanj krenejo on in učenci njegovi. 2 Vedel je pa tudi Juda, njegov izdajalec, o tem kraju, ker je pogostoma Jezus tja zahajal z učenci svojimi. 3
18,3–11: Mt 26,47–56; Mr 14,43–50; Lk 22,47–53
Juda torej vzame trumo in služabnike od višjih duhovnikov in farizejev in pride tja s svetilnicami in baklami in orožjem. 4 Jezus pa, ker je vedel vse, kaj nad njega pride, jim gre naproti in reče: Koga iščete? 5 Odgovore mu: Jezusa Nazarečana. Jezus jim reče: Jaz sem. Stal je pa z njimi tudi Juda, izdajalec njegov. 6 Ko jim je torej rekel: Jaz sem, stopijo nazaj in padejo na tla. 7 Vpraša jih torej zopet: Koga iščete? Oni pa reko: Jezusa Nazarečana. 8 Jezus odgovori: Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite, da ti odidejo. 9 Da se izpolni beseda, ki jo je bil rekel: Nobenega nisem izgubil izmed teh, ki si mi jih dal. 10 A Simon Peter je imel meč; izdere ga torej in udari hlapca velikega duhovnika in mu odseka desno uho. Hlapcu pa je bilo ime Malh. 11
18,11: Mt 26,39; Mr 14,36; Lk 22,42
Jezus pa reče Petru: Vtakni meč svoj v nožnico. Ali naj ne pijem keliha, ki mi ga je dal Oče?
12
18,12–15: Mt 26,57.58; Mr 14,53.54; Lk 22,54.55
Tedaj zgrabijo vojaki in tisočnik in služabniki Judov Jezusa in ga zvežejo; 13 in peljejo ga najprej k Anu; bil je namreč tast Kajfov, ki je bil tisto leto veliki duhovnik. 14
18,14: Jn 11,49.50
Bil je pa Kajfa tisti, ki je bil Judom nasvetoval, da je bolje, da umre eden človek za ljudstvo. 15 Za Jezusom pa je šel Simon Peter in neki drugi učenec. Ta učenec pa je bil znan z velikim duhovnikom, ter vnide z Jezusom na dvorišče velikega duhovnika. 16
18,16–18: Mt 26,69.70; Mr 14,66–68; Lk 22,55–57
Peter pa je stal zunaj pri vratih. Tedaj gre ven drugi učenec, znanec velikega duhovnika, in se pomeni z vratarico in pripelje Petra noter. 17 Dekla vratarica reče torej Petru: Ali nisi tudi ti izmed učencev tega človeka? On pa reče: Nisem. 18 A hlapci in služabniki so bili zanetili ogenj, ker je bilo mraz, ter so se okoli stojé greli; stal je pa tudi Peter med njimi in se grel.
19
18,19–24: Mt 26,59–68; Mr 14,55–65; Lk 22,63–71
Veliki duhovnik torej vpraša Jezusa za učence njegove in za nauk njegov. 20 Jezus mu odgovori: Jaz sem očitno govoril svetu; jaz sem vsekdar učil v shodnici in templju, kjer se vsi Judje shajajo, in skrivaj nisem ničesar govoril. 21 Kaj vprašuješ mene? Vprašaj tiste, ki so me slišali, kaj sem jim govoril; glej, oni vedo, kaj sem pravil jaz. 22 Ko je pa to rekel, udari eden služabnikov, ki je stal poleg, Jezusa po licu in reče: Tako odgovarjaš velikemu duhovniku? 23 Jezus mu odgovori: Če sem hudo govoril, izpričaj, da je hudo; če pa dobro, zakaj me biješ? 24 Ana ga torej pošlje zvezanega k velikemu duhovniku Kajfu.
25
18,25–27: Mt 26,71–75; Mr 14,69–72; Lk 22,58–62
Simon Peter pa stoji pri ognju in se greje. Reko mu torej: Ali nisi tudi ti izmed učencev njegovih? On zataji in reče: Nisem. 26 Eden izmed hlapcev velikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je bil Peter odsekal uho, reče: Te li nisem jaz videl z njim na vrtu? 27 Peter pa zopet utaji, in precej zapoje petelin.
28
18,28–38: Mt 27,1.2.11–14; Mr 15,1–5; Lk 23,1–5
A Jezusa peljejo od Kajfa v sodno palačo. Bilo je pa zjutraj. In oni nočejo stopiti v sodno palačo, da se ne bi oskrunili, temveč da bi jedli velikonočno jagnje. 29 Pilat torej pride ven k njim in reče: Kakšno tožbo imate zoper tega človeka? 30 Odgovore in reko: Če ta ne bi bil hudodelnik, ne bi ga bili tebi izročili. 31 Reče jim torej Pilat: Vzemite ga vi, in sodite ga po svoji postavi. Judje pa mu reko: Mi ne smemo nikogar umoriti. 32
18,32: Jn 3,14; 12,32
Da se izpolni Jezusova beseda, ki jo je rekel, ko je naznačil, s kako smrtjo mu bode umreti.
33 Pilat torej gre zopet v sodno palačo, in pokliče Jezusa in mu reče: Si ti kralj Judov? 34 Jezus mu odgovori: Praviš li to sam od sebe ali so ti drugi rekli o meni? 35 Pilat odgovori: Sem mar jaz Jud? Tvoj narod in višji duhovniki so te meni izročili, kaj si storil? 36 Jezus odgovori: Moje kraljestvo ni od tega sveta; ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki vojskovali, da ne bi bil Judom izročen; sedaj pa kraljestvo moje ni odtod. 37 Tedaj mu reče Pilat: Torej kralj si ti? Jezus odgovori: Ti praviš, da sem jaz kralj. Jaz sem zato rojen, in zato sem prišel na svet, da pričam za resnico. Vsak, kdor je od resnice, posluša glas moj. 38 Pilat mu reče: Kaj je resnica?
In ko je to rekel, izide zopet k Judom in jim reče: Jaz ne vidim nobene krivice na njem. 39
18,39–19,16: Mt 27,15–31; Mr 15,6–20; Lk 23,13–25
Je pa navada pri vas, da vam enega izpustim na Veliko noč; hočete li torej, da vam izpustim kralja Judov? 40 Nato zavpijejo vsi, rekoč: Ne tega, ampak Baraba. Bil je pa Baraba razbojnik.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020