Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Janez 9

9
1 In gredoč mimo, ugleda človeka, ki je bil slep od rojstva. 2 In vprašajo ga učenci njegovi, rekoč: Rabi, kdo je grešil: ta ali roditelji njegovi, da se je slep rodil? 3 Jezus odgovori: Grešil ni ne ta, ne roditelji njegovi, temveč da se razodenejo dela Božja na njem. 4 Jaz moram delati dela tega, ki me je poslal, dokler je dan; pride noč, ko nihče ne bo mogel delati. 5
9,5: Mt 5,14; Jn 8,12
Dokler sem na svetu, sem luč sveta. 6 Rekši to, pljune na zemljo in napravi blato iz sline in pomaže z blatom slepcu oči 7 in mu reče: Pojdi, umij se v kopeli Siloamu (kar se tolmači: Poslan). Odide torej in se umije, ter se vrne z vidom.
8 A sosedje in kateri so ga prej videli, da je bil berač, govore: Ni li ta, ki je sedel in prosjačil? 9 Drugi pravijo: On je; drugi pa: Ni, le podoben mu je. Sam pravi: Jaz sem. 10 Reko mu torej: Kako pa so se ti odprle oči? 11 On odgovori: Človek, ki se imenuje Jezus, je napravil blato in mi je pomazal oči in mi rekel: Pojdi v Siloam in umij se. Šel sem torej in se umil, in sem izpregledal. 12 Reko mu: Kje je on? Reče: Ne vem.
13 Peljejo ga k farizejem, tega, ki je bil nekdaj slep. 14 Bila je pa sobota tisti dan, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči. 15 Zdaj ga zopet vprašujejo tudi farizeji, kako je izpregledal. On jim pa reče: Blato mi je dal na oči, in umil sem se in vidim. 16 Tedaj reko nekateri izmed farizejev: Ta človek ni od Boga, ker sobote ne posvečuje. Drugi pravijo: Kako more človek grešnik take čudeže delati? In razpor je bil med njimi. 17 Zopet reko slepcu: Kaj ti praviš o njem, ker ti je odprl oči? On pa reče: Prerok je. 18 Judje torej niso verjeli, da je bil slep in da je izpregledal, dokler niso poklicali roditeljev tega, ki je izpregledal. 19 In jih vprašajo, rekoč: Je li vaš ta sin, ki o njem pravite, da se je slep rodil? Kako pa sedaj vidi? 20 Odgovore jim roditelji njegovi in reko: Vemo, da je ta sin naš in da se je slep rodil; 21 kako pa sedaj vidi, ne vemo, ali kdo mu je oči odprl, tudi ne vemo. Njega vprašajte, leta ima, naj govori sam zase. 22 To so rekli roditelji njegovi zato, ker so se bali Judov; zakaj Judje so se bili že dogovorili, naj se izobči iz shodnice, kdor bi ga pripoznal za Kristusa. 23 Zato so roditelji njegovi rekli: Leta ima, njega vprašajte.
24 Pokličejo torej drugič človeka, ki je bil slep, in mu reko: Daj Bogu čast! mi vemo, da je ta človek grešnik. 25 On pa odgovori: Če je grešnik, ne vem; eno vem, da sem bil slep, in da sedaj vidim. 26 Reko mu torej: Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči? 27 Odgovori jim: Saj sem vam že povedal, in niste slišali; čemu hočete zopet slišati? Ali hočete tudi vi postati njegovi učenci? 28 Oni pa ga opsujejo in reko: Ti si njegov učenec; mi smo Mojzesovi učenci. 29 Mi vemo, da je z Mojzesom govoril Bog; za tega pa ne vemo, odkod je. 30 Človek odgovori in jim reče: To je pač res čudno, da vi ne veste, odkod je, in vendar mi je odprl oči! 31 Vemo pa, da grešnikov Bog ne sliši, ampak če kdo časti Boga in izpolnjuje voljo njegovo, tega sliši. 32 Od vekomaj se ni slišalo, da bi bil kdo odprl oči od rojstva slepemu. 33 Ko ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti. 34 Odgovore in mu reko: Ves v grehih si se rodil, pa boš ti nas učil? In ga pahnejo ven.
35 Jezus zasliši, da so ga vrgli ven, in ko ga najde, mu reče: Veruješ li v Sina Božjega? 36 On odgovori in reče: In kdo je, Gospod, da bi veroval vanj? 37 Jezus mu reče: Videl si ga, in ki s teboj govori, ta je. 38 On pa reče: Verujem, Gospod! in ga moli. 39 In Jezus veli: Na sodbo sem prišel jaz na ta svet, da izpregledajo, kateri ne vidijo, in kateri vidijo, da oslepe. 40 In slišijo to izmed farizejev tisti, ki so bili z njim, in mu reko: Ali smo tudi mi slepi? 41 Jezus jim reče: Ko bi bili slepi, ne bi imeli greha; sedaj pa pravite: Vidimo; zato greh vaš ostaja.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020