Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Lukež 2,1-20

2
1
2,1–7: Mt 1,18–25
Zgodi se pa tiste dni, da izide povelje od cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. 2 To popisovanje je bilo prvo, ko je vladal v Siriji Cirenij. 3 In šli so vsi, da se zapišejo, vsak v svoje mesto. 4 Napoti se pa tudi Jožef iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v mesto Davidovo, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz hiše in rodovine Davidove, 5 da se zapiše z Marijo, zaročeno mu ženo, ki je bila noseča. 6 Zgodi se pa, ko sta bila tam, da se dopolnijo dnevi, da porodi. 7 In rodi sina svojega prvenca ter ga povije v plenice in ga položi v jasli, ker jima ni bilo prostora v prenočišču.
8 In pastirji so čuli v tistem kraju pod milim nebom in so stražili po noči svojo čredo. 9 In angel Gospodov pristopi k njim, in slava Gospodova jih obsije, in silno se prestrašijo. 10 In angel jim reče: Ne bojte se, kajti glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo vsemu ljudstvu: 11 ker vam se je danes rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod, v mestu Davidovem. 12 In to vam bodi znamenje: Našli boste dete v plenice povito, ležeče v jaslih. 13 In hipoma se pokaže z angelom množica nebeške vojske, ki so hvalili Boga in govorili:
14 Slava na višavah Bogu
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.
15 In zgodi se, ko odidejo angeli od njih v nebesa, pa reko pastirji med seboj: Pojdimo do Betlehema in poglejmo to reč, ki se je zgodila, ki nam jo je oznanil Gospod. 16 In pridejo jadrno in najdejo Marijo in Jožefa in dete, da leži v jaslih. 17 Ko ga pa vidijo, oznanijo vest, ki jim je bila povedana o tem detetu. 18 In vsi, ki slišijo, se čudijo temu, kar jim pripovedujejo pastirji. 19 Marija pa ohrani vse te besede, premišljujoč jih v srcu svojem. 20 In vrnejo se pastirji, slaveč in hvaleč Boga za vse, kar so slišali in videli, kakor jim je bilo povedano.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020