Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Lukež 24,13-33

13
24,13–35: Mr 16,12.13
In glej, dva izmed njih sta šla tisti dan v trg, ki je bil šestdeset tečajev daleč od Jeruzalema in mu je bilo ime Emavs. 14 In pogovarjala sta se med seboj o vsem tem, kar se je zgodilo. 15 In prigodi se, ko se tako pogovarjata in drug drugega vprašujeta, da se sam Jezus približa in gre z njima. 16 Ali njune oči so bile zadržane, da ga nista spoznala. 17 On jima pa reče: Kaki so to pogovori, ki jih imata gredoč med seboj? In ustavita se, gledaje žalostno. 18 Odgovori pa eden, po imenu Kleopa, in mu reče: Si li ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne veš, kaj se je te dni v njem zgodilo? 19 Pa jima reče: Kaj? Onadva mu pa rečeta: Tisto o Jezusu Nazarečanu, ki je bil mož prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom: 20 kako so ga naši višji duhovniki in poglavarji izdali v smrtno obsodbo in ga križali. 21 Mi pa smo se nadejali, da je on ta, ki ima odrešiti Izraela. Ali vrhu vsega tega je danes že tretji dan, kar se je to zgodilo. 22 Pa tudi uplašile so nas neke žene izmed naših, ki so bile zgodaj pri grobu, 23 in ko niso našle trupla njegovega, so prišle, pripovedujoč, da so celo videle prikazen angelov, kateri pravijo, da je on živ. 24 In nekateri teh, ki so z nami, so šli h grobu in so našli tako, kakor so bile žene povedale, ali njega niso videli.
25 In on jima veli: O vi nespametneži in lenega srca, da bi verovali vse, kar so govorili preroki! 26 Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to trpel in tako šel v slavo svojo? 27 In začne od Mojzesa in vseh prerokov in jima razlaga, kar je v vseh pismih pisano o njem. 28 In približajo se trgu, v katerega sta šla; in on se dela, kakor da bi hotel dalje iti. 29 In prisilita ga, govoreč: Ostani z nama, ker se večeri in dan se je že nagnil. In gre noter, da ostane z njima. 30 In zgodi se, ko je sedel z njima za mizo, vzame kruh in blagoslovi ter ga prelomi in jima podaje. 31 In njune oči se odpro in ga spoznata; a on jima izgine izpred oči. 32 In rečeta drug drugemu: Ali ni srce gorelo v naju, ko nama je govoril po poti, ko nama je razlagal pisma? 33 In vstaneta še tisto uro in se vrneta v Jeruzalem, in najdeta zbrane enajstere in te, ki so bili z njimi.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020