Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Lukež 9,51-56

51 Zgodi se pa, ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil vzet gori, da on trdno nameri obličje svoje na pot v Jeruzalem. 52 In pošlje poslance pred obličjem svojim; in ti gredo in pridejo v vas Samarijanov, da mu pripravijo prenočišče. 53 Ali niso ga sprejeli, ker je bilo obličje njegovo namerjeno na pot v Jeruzalem. 54
9,54: 2 Kr 1,9–16
Ko pa to vidita učenca njegova Jakob in Janez, rečeta: Gospod, hočeš li, da rečeva, da ogenj pade z neba in jih pokonča, kakor je tudi Elija storil? 55 On pa se obrne in jim zapreti [in reče: Ne veste, kakšnega duha ste. 56 Sin človekov namreč ni prišel duš človeških pogubljat, ampak reševat]. In šli so v drugo vas.

Sv. Lukež 10,1-24

10
1 Potem pa izvoli Gospod še drugih sedemdeset in jih pošlje po dva in dva pred obličjem svojim v vsako mesto ali kraj, kamor je imel sam priti. 2
10,2: Mt 9,37.38
In pravil jim je: Žetve je sicer mnogo, ali delavcev malo; prosite torej Gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na žetev svojo. 3
10,3: Mt 10,16
Pojdite! Glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. 4
10,4–12: Mt 10,7–15; Mr 6,8–11; Lk 9,3–5
Ne nosite mošnje, ne torbe, ne obuvala, in nikogar na poti ne pozdravljajte. 5 V katerokoli hišo pa pridete, najprej recite: Mir tej hiši! 6 In če je tu sin miru, bo počival mir vaš na njem; če pa ne, se vrne zopet k vam. 7
10,7: 1 Kor 9,14; 1 Tim 5,18
A v tej hiši ostanite in jejte in pijte, kar imajo; kajti vreden je delavec plačila svojega. Ne prehajajte iz hiše v hišo. 8 In v katerokoli mesto pridete in vas sprejmo, jejte, kar vam postavijo, 9 in ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim pravite: Približalo se je k vam kraljestvo Božje. 10
10,10.11: Apd 13,51
A v katerokoli mesto pridete in vas ne sprejmo, pojdite na ulice njegove in recite: 11 Tudi prah iz vašega mesta, ki se nam je nog prijel, otresamo na vas; toda vedite to, da se je približalo kraljestvo Božje. 12
10,12: 1 Mz 19,24–28; Mt 11,24
Pravim vam, da bo Sodomi tisti dan laže nego temu mestu. 13
10,13–15: Mt 11,21–23
10,13: Iz 23,1–18; Ezk 26,1–28,26; Jl 4,4–8; Am 1,9.10; Zah 9,2–4
Gorje ti, Korazin! gorje ti, Betsaida! zakaj ko bi se bili v Tiru in Sidonu zgodili čudeži, ki so se zgodili v vaju, bi se bila davno, v raševniku in pepelu sedeč, izpokorila. 14 Ali Tiru in Sidonu bo laže na sodbi nego vama. 15
10,15: Iz 14,13–15
In ti, Kafarnavm, ali nisi bil povzdignjen do neba? a pahnjen boš do pekla! 16
10,16: Mt 10,40; Mr 9,37; Lk 9,48; Jn 13,20
Kdor vas posluša, mene posluša, in kdor vas zaničuje, mene zaničuje, kdor pa mene zaničuje, zaničuje njega, ki me je poslal.
17 Vrnejo se pa sedemdeseteri z veseljem, govoreč: Gospod, tudi zli duhovi so nam pokorni v imenu tvojem. 18 On pa jim reče: Videl sem satana, da je padel z neba kakor blisk. 19
10,19: Ps 91,13
Glejte, dal sem vam oblast, stopati na kače in škorpijone, in oblast nad vso silo sovražnikovo, in nič vam ne bo škodovalo. 20 Toda tega se ne veselite, da so vam duhovi pokorni; veselite se marveč, da so imena vaša zapisana v nebesih.
21
10,21.22: Mt 11,25–27
V tisto uro se razveseli Jezus v svetem Duhu in reče: Hvalim te, Oče, Gospodar neba in zemlje! da si to skril modrim in razumnim in razodel nedoraslim; da, Oče, ker tako je bila volja tvoja. 22
10,22: a Jn 3,35; b Jn 10,15
Vse mi je izročil Oče moj, in nihče ne ve, kdo je Sin, razen Oče, in kdo je Oče, razen Sin in komurkoli hoče Sin razodeti. 23
10,23.24: Mt 13,16.17
In obrnivši se k učencem posebej, reče: Blagor očem, ki vidijo, kar vi vidite. 24 Kajti pravim vam, da je veliko prerokov in kraljev želelo videti, kar vi vidite, a niso videli, in slišati, kar vi slišite, a niso slišali.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020