Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Marko :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prve vrstice poglavij:
1 Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Sina Božjega. ...
2 In ko pride čez nekoliko dni zopet v Kafarnavm, začujejo, da je doma. ...
3
3,1–6: Mt 12,9–14; Lk 6,6–11
In zopet pride v shodnico, in tam je bil človek, ki je imel usehlo roko. ...
4
4,1–12: Mt 13,1–15; Lk 8,4–10
4,1: Lk 5,1–3
In zopet začne učiti ob morju. In zbere se pri njem tako velika množica, da mora stopiti v ladjo in sedeti v njej na morju; in vsa množica se razpostavi kraj morja po tleh. ...
5
5,1–21: Mt 8,28–9,1; Lk 8,26–40
In pridejo na drugo stran morja, v pokrajino Gerazenov. ...
6
6,1–6: Mt 13,54–58; Lk 4,16–30
In gre odtod in pride v domovino svojo, in spremljajo ga učenci njegovi. ...
7
7,1–23: Mt 15,1–20
In snidejo se pri njem farizeji in nekateri pismarji, ki so prišli iz Jeruzalema. ...
8
8,1–10: Mt 15,32–39
Tiste dni, ko je bilo zopet vse polno ljudstva pri njem in niso imeli kaj jesti, pokliče Jezus učence svoje in jim reče: ...
9 In jim reče: Resnično vam pravim, da so nekateri med tukaj stoječimi, ki ne bodo okusili smrti, dokler ne vidijo kraljestva Božjega, da je prišlo z močjo. ...
10
10,1–12: Mt 19,1–9
In se odpravi odtod in pride v Judejsko pokrajino in za Jordan. In snidejo se zopet množice k njemu, in kakor je imel navado, jih je zopet učil. ...
11
11,1–10: Mt 21,1–9; Lk 19,29–38; Jn 12,12–15
In ko so se približevali Jeruzalemu, Betfagi in Betaniji pri Oljski gori, pošlje dva izmed učencev svojih ...
12
12,1–12: Mt 21,33–46; Lk 20,9–19
12,1: Iz 5,1.2
In začne jim govoriti v prilikah: Zasadil je človek vinograd in ga ogradil s plotom, in je izkopal klet in je sezidal stolp, in ga je izročil vinogradnikom, ter je odpotoval. ...
13
13,1–37: Mt 24,1–51; Lk 21,5–36
In ko je šel iz templja, mu reče eden učencev njegovih: Učenik, glej, kakšno kamenje in kakšne stavbe! ...
14
14,1.2: Mt 26,2–5; Lk 22,1.2; Jn 11,47–53
14,1: 2 Mz 12,1–27
Bila je pa Velika noč in praznik presnih kruhov čez dva dni. In višji duhovniki in pismarji so gledali, kako bi ga z zvijačo ujeli in umorili. ...
15
15,1–5: Mt 27,1.2.11–14; Lk 23,1–5; Jn 18,28–38
In precej zjutraj se posvetujejo višji duhovniki s starešinami in pismarji in ves veliki zbor, in zvežejo Jezusa, ga odpeljejo in izroče Pilatu. ...
16
16,1–8: Mt 28,1–8; Lk 24,1–12; Jn 20,1–10
In ko mine sobota, nakupijo Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova, in Salome dišav, da bi prišle in ga pomazilile. ...

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020