Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Matevž 10

10
1
10,1–4: Mr 3,13–19; Lk 6,12–16; Apd 1,13
In pokliče svojih dvanajst učencev in jim podeli oblast nad nečistimi duhovi, da jih izganjajo, in da ozdravljajo vsako bolezen in vsako slabost. 2 Dvanajsterih apostolov imena so pa ta: Prvi Simon, ki se imenuje Peter, in Andrej, njegov brat; Jakob, sin Zebedejev, in Janez, njegov brat; 3 Filip in Bartolomej; Tomaž in Matevž, cestninar; Jakob, sin Alfejev, in Tadej; 4 Simon Kananejec in Juda Iškariot, ki ga je tudi izdal. 5
10,5–14: Mr 6,7–13; Lk 9,1–6
Teh dvanajst pošlje Jezus in jim naroči, govoreč:
Ne hodite na pot poganov in ne pojdite v mesto Samarijanov, 6 marveč pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. 7
10,7–15: Lk 10,4–12
Hodeč pa oznanjujte in pravite: Približalo se je nebeško kraljestvo. 8 Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobavce očiščajte, zle duhove izganjajte. Brezplačno ste prejeli, brezplačno dajajte. 9 Ne jemljite zlata, ne srebra, ne denarja v pasu svojem, 10
10,10: 1 Kor 9,14; 1 Tim 5,18
ne torbe na pot, ne dveh plaščev, ne obuvala, ne palice: kajti delavec je vreden svoje hrane. 11 V katerokoli mesto ali vas pa pridete, poizvedite, kdo v njej je vreden; in pri tem ostanite, dokler ne pojdete naprej. 12 Ko pa pridete v hišo, pozdravite jo. 13 In če je hiša vredna, naj pride vaš mir nanjo; če pa ni vredna, naj se vrne vaš mir k vam. 14
10,14: Apd 13,51
In če vas kdo ne sprejme in tudi ne posluša besed vaših, odidite iz tiste hiše ali tistega mesta in otresite prah z nog svojih. 15
10,15: a Mt 11,24; b 1 Mz 19,24–28
Resnično vam pravim: Laže bo Sodomski in Gomorski zemlji v dan sodbe nego tistemu mestu.
16
10,16: Lk 10,3
Glejte, jaz vas pošiljam kakor ovce med volkove: bodite torej previdni kakor kače in preprosti kakor golobje. 17
10,17–22: Mr 13,9–13; Lk 12,11.12; 21,12–19; 2 Tim 4,16.17
Varujte se pa ljudi, zakaj izročali vas bodo sodiščem in po shodnicah svojih vas bodo bičali. 18 Popeljejo vas pa tudi pred vladarje in kralje zaradi mene, njim in narodom v pričevanje. 19 Kadar vas pa izročé oblasti, ne skrbite, kako in kaj bi govorili, kajti dano vam bo tisto uro, kaj naj govorite. 20 Niste namreč vi, ki govorite, ampak Duh Očeta vašega je, ki govori v vas. 21 Izdajal bo pa brat brata v smrt, in oče sina, in otroci bodo vstali zoper roditelje in jih bodo morili. 22
10,22: a Mt 24,9; b Mt 24,13
In sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena; kdor pa pretrpi do konca, ta bo zveličan. 23 Kadar vas pa preganjajo v tem mestu, bežite v drugo. Kajti resnično vam pravim: Ne boste prehodili mest Izraelovih dotlej, ko pride Sin človekov.
24
10,24: a Lk 6,40; b Jn 13,16; 15,20
Ni ga učenca nad učitelja, tudi ne hlapca nad gospodarja njegovega. 25
10,25: Mt 9,34; 12,24; Mr 3,22; Lk 11,15
Dovolj je učencu, da postane kakor njegov učitelj, in hlapec kakor njegov gospodar. Če so pa hišnega gospodarja imenovali Belzebula
Ali Belzebub, t. j. gospodar muh, ime satanu.
, koliko bolj bodo domače njegove? 26
10,26–33: Lk 12,2–9
10,26: Mr 4,22; Lk 8,17
Ne bojte se jih torej; kajti nič ni prikritega, kar se ne bo odkrilo, in skrivnega, kar se ne bo zvedelo. 27 Kar vam pravim v temi, povejte na svetlem, in kar slišite na uho, razglasite s streh. 28 In ne bojte se tistih, ki ubijajo telo, duše pa ne morejo ubiti; bojte se marveč tistega, ki more i dušo i telo pogubiti v pekel. 29 Mar ne prodajajo dveh vrabcev za vinar? pa ne eden od njiju ne pade na tla brez Očeta vašega. 30 Vam so pa tudi lasje na glavi vsi sešteti. 31 Ne bojte se torej; vi ste boljši od mnogo vrabcev. 32 Vsakega torej, kdor pripozna mene pred ljudmi, pripoznam tudi jaz njega pred Očetom svojim, ki je v nebesih. 33
10,33: 2 Tim 2,12
Kdorkoli pa me zataji pred ljudmi, zatajim tudi jaz njega pred Očetom svojim, ki je v nebesih.
34
10,34.35: Lk 12,51–53
Ne mislite, da sem prišel, da prinesem mir na zemljo; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. 35
10,35.36: Mih 7,6
Prišel sem namreč, da ločim človeka od njegovega očeta in hčer od matere njene in nevesto od tašče njene, 36 in sovražniki človeku bodo domači njegovi. 37
10,37–39: Lk 14,26.27
Kdor ljubi očeta ali mater bolj nego mene, ni mene vreden, in kdor ljubi sina ali hčer bolj nego mene, ni mene vreden; 38
10,38: Mt 16,24; Mr 8,34; Lk 9,23
in kdor ne vzame nase križa svojega in ne gre za menoj, ni mene vreden. 39
10,39: Mt 16,25; Mr 8,35; Lk 9,24; 17,33; Jn 12,25
Kdor najde življenje svoje, ga izgubi, in kdor izgubi življenje svoje zaradi mene, ga najde.
40
10,40: a Lk 10,16; Jn 13,20; b Mr 9,37; Lk 9,48
Kdor sprejme vas, sprejme mene, in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. 41 Kdor sprejme preroka v ime preroka, prejme plačilo preroka; in kdor sprejme pravičnega v ime pravičnega, prejme plačilo pravičnega. 42
10,42: Mr 9,41
In če kdo napoji enega od teh malih samo s kupico studenčnice v ime učenca, resnično vam pravim, ne izgubi plačila svojega.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020