Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Matevž 15,29-16,12

29
15,29–31: Mr 7,31–37
In Jezus odide odtod in pride h Galilejskemu morju, in stopivši na goro, sede tam. 30 In pridejo k njemu velike množice, ki so imeli s seboj hrome, slepce, mutce, pohabljene in mnogo drugih, ter jih polože k nogam Jezusovim; in on jih ozdravi, 31 tako da se ljudstvo začudi, ko vidijo, da mutci govore in pohabljeni so zdravi in hromi hodijo in slepci vidijo; in so slavili Boga Izraelovega.
32
15,32–39: Mr 8,1–10
Pokliče pa Jezus učence svoje in reče: Ljudstvo se mi smili, ker so že tri dni pri meni in nimajo kaj jesti. A lačnih jih nočem odpraviti, da ne omagajo na poti. 33 In reko mu učenci njegovi: Odkod bi mi vzeli v puščavi toliko kruha, da bi nasitili toliko ljudstva? 34 In reče jim Jezus: Koliko hlebov imate? Oni pa reko: Sedem, in malo ribic. 35 In ukaže množici, naj sedejo po tleh. 36 In vzame sedmero hlebov in ribe in zahvalivši se, prelomi in da učencem, učenci pa ljudstvu. 37 In jedli so vsi in se nasitili; in pobrali so ostale kosce, polnih sedem košev. 38 Bilo jih je pa, ki so jedli, štiri tisoč, brez žen in otrok. 39 Razpustivši pa ljudstvo, stopi v ladjo in pride v pokrajino Magadansko.
16
1
16,1–12: Mr 8,11–21
16,1: Mt 12,38; Lk 11,16
In pristopijo k njemu farizeji in saduceji in izkušaje ga zaprosijo, naj jim pokaže znamenje z neba. 2
16,2.3: Lk 12,54–56
On pa odgovori in jim reče: Ko se zvečeri, pravite: Vedro bo, kajti žari se nebo; 3 in zjutraj pravite: Danes bo nevihta, kajti nebo se žari in oblači. Nebeško lice znate razločevati, znamenj časov pa ne morete. 4
16,4: Mt 12,39; Lk 11,29
Hudobni in prešuštni rod išče znamenja; a ne bo mu dano znamenje razen znamenja preroka Jona. In jih pusti in odide.
5 In ko se prepeljejo učenci njegovi na drugo stran, so pozabili vzeti kruha. 6
16,6: Lk 12,1
Jezus jim pa reče: Pazite in varujte se kvasu farizejev in saducejev! 7 Oni so pa sami pri sebi mislili in govorili: To pravi, ker nismo vzeli kruha. 8 Ko pa Jezus to opazi, jim reče: Kaj premišljujete v sebi, maloverneži, da nimate kruha? 9
16,9: Mt 14,17–21
Ali še ne umete, tudi se ne spominjate petih hlebov petim tisočim in koliko košev ste nabrali? 10
16,10: Mt 15,34–38
tudi ne sedmih hlebov štirim tisočim in koliko košev ste nabrali? 11 Kako ne umete, da vam nisem rekel za kruh? Ali varujte se kvasu farizejev in saducejev! 12 Tedaj so razumeli, da ni rekel, naj se varujejo kruhovega kvasu, ampak nauka farizejev in saducejev.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020