Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Matevž 24

24
1
24,1–51: Mr 13,1–37; Lk 21,5–36
In Jezus izide in krene proč od templja. In pristopijo učenci njegovi, da mu pokažejo stavbe templja. 2 On pa odgovori in jim reče: Ne vidite li vsega tega? Resnično vam pravim: Tu ne ostane kamen na kamenu, ki se ne bi zrušil.
3 Ko je pa sedel na Oljski gori, pristopijo k njemu učenci posebej, rekoč: Povej nam, kdaj bode to? In kaj bo znamenje prihodu tvojemu in koncu sveta? 4 In Jezus odgovori in jim reče: Varujte se, da vas kdo ne zapelje! 5 Mnogo jih namreč pride z imenom mojim, govoreč: Jaz sem Kristus, in mnogo jih zapeljejo. 6 Slišali pa boste o bojih in glasove o bojih. Glejte, da se ne ustrašite; kajti to se mora zgoditi. Ali to še ni konec. 7 Vstane namreč narod proti narodu in kraljestvo zoper kraljestvo, in bodo lakote in potresi po raznih krajih. 8 Vse to je pa začetek nadlogam.
9
24,9: Mt 10,22
Tedaj vas bodo izročali stiski in vas morili, in sovražili vas bodo vsi narodi zaradi imena mojega. 10 In tedaj se bodo pohujševali mnogi in drug drugega bodo izdajali in drug drugega sovražili. 11 In mnogi lažnivi preroki vstanejo ter jih veliko zapeljejo. 12 In ker se krivičnost razmnoži, omrzne mnogim ljubezen. 13
24,13: Mt 10,22
Kdor pa pretrpi do konca, ta bo zveličan. 14 In ta evangelij kraljestva se bo oznanjeval po vsem svetu, vsem narodom za pričevanje; in tedaj pride konec.
15
24,15: Dan 9,27; 11,31; 12,11
Kadar torej ugledate »gnusobo razdejanja«, ki jo je napovedal prerok Daniel, da stoji na svetem kraju (kdor bere, naj razume!), 16 tedaj naj zbeže tisti, ki so v Judeji, na gore; 17
24,17.18: Lk 17,31
kdor je na strehi, ne stopaj doli, da vzame kaj iz hiše svoje; 18 in kdor je na polju, naj se ne vrača nazaj, da vzame plašč svoj. 19 Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh! 20 Molite pa, da ne bo vaš beg po zimi in ne v soboto. 21
24,21: Dan 12,1; Raz 7,14
Zakaj tedaj bo velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta doslej in je tudi nikoli ne bo. 22 In ko se ne bi tisti dnevi prikrajšali, ne bi se rešil noben človek; ali zaradi izvoljencev bodo prikrajšani tisti dnevi. 23
24,23.26.27: Lk 17,23.24
Tedaj, če vam kdo reče: Glej, tu je Kristus, ali: tam je, ne verujte. 24 Zakaj vstanejo lažnivi kristusi in lažnivi preroki in kazali bodo velika znamenja in čudeže, da bi zapeljali, ko bi bilo mogoče, tudi izvoljence. 25 Glejte, povedal sem vam vnaprej. 26 Ako vam torej reko: Glej, v puščavi je! ne hodite ven; glej, v hramih je! ne verujte. 27 Kajti kakor izhaja blisk od vzhoda in se sveti do zahoda, tako bode prihod Sinu človekovega. 28
24,28: Lk 17,37
Kjerkoli je mrhovina, tam se bodo zbirali orli.
29
24,29: a Iz 13,10; Jl 2,10; 3,4; 4,15; Raz 6,12; b Iz 13,10; Ezk 32,7; Jl 2,10; 4,15; c Iz 34,4; Raz 6,13
Precej pa po stiski tistih dni otemni sonce, in mesec ne dá svetlobe svoje, in zvezde bodo padale z neba, in sile nebeške se bodo gibale. 30
24,30: Dan 7,13; Zah 12,10–14; Raz 1,7
In tedaj se prikaže na nebu znamenje Sinu človekovega; in tedaj zaplakajo vsi rodovi zemlje in bodo videli Sina človekovega, da prihaja na nebeških oblakih z močjo in slavo veliko. 31 In pošlje angele svoje z močnim glasom trobente, in zbero izvoljence njegove od četverih vetrov, od konca nebes do njih kraja.
32 Od smokve pa se učite prilike: Kadar se že njene veje omladé in poženo listje, veste, da je blizu poletje: 33 tako tudi vi, ko vse to ugledate, vedite, da je on blizu, pri vratih. 34 Resnično vam pravim: Ne preide ta rod, dokler se vse to ne zgodi. 35 Nebo in zemlja preideta, a besede moje nikoli ne preidejo.
36 Za tisti dan in uro pa nihče ne ve, ne angeli nebeški, ne Sin, edini Oče sam. 37
24,37–41: Lk 17,26.27.35.36
24,37: 1 Mz 6,5–8
Kajti kakor je bilo v dnevih Noetovih, tako bode o prihodu Sina človekovega. 38 Kakor so namreč v onih dnevih, pred potopom, žrli in pili, ženili se in možile do tistega dne, ko je stopil Noe v barko, 39
24,39: 1 Mz 7,6–24
in niso spoznali, dokler ni prišla povodenj in jih je vse pobrala: tako bode prihod Sinu človekovega. 40 Tedaj bodeta dva na njivi: eden bo vzet in eden puščen. 41 Dve bosta mleli na mlinu: ena bo vzeta in ena puščena. 42 Čujte torej, ker ne veste, katerega dne pride Gospod vaš. 43
24,43–51: Lk 12,39–46
Vedite pa to: ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat, bi čul in ne bi dal podkopati hiše svoje. 44 Zato bodite tudi vi pripravljeni; kajti Sin človekov pride ob uri, ko se vam ne zdi.
45 Kdo neki je zvesti in modri hlapec, ki ga je postavil gospodar njegov nad svojimi posli, da jim daje hrano o pravem času? 46 Blagor tistemu hlapcu, ki ga najde gospodar njegov, kadar pride, da tako dela! 47 Resnično vam pravim, da ga postavi nad vsem premoženjem svojim. 48 Ako pa reče ta hudobni hlapec v srcu svojem: Gospodar moj odlaša prihod svoj, 49 ter začne pretepati sohlapce svoje, s pijanci pa pojeda in popiva, 50 pride gospodar tega hlapca v dan, kadar ne pričakuje, in ob uri, katere ne ve, 51 in ga preseka in mu da delež s hinavci: tam bode jok in škripanje z zobmi.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020