Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Matevž 26,20-29

20
26,20–24: Mr 14,17–21; Lk 22,14.21–23; Jn 13,21–26
Ko se pa zvečeri, sede za mizo z dvanajsterimi. 21 In ko so jedli, reče: Resnično vam pravim, da me eden izmed vas izda. 22 In zelo se užaloste, in ga začno vpraševati, drug za drugim: Ali sem jaz, Gospod? 23
26,23: Ps 41,10
On pa odgovori in reče: Tisti, ki pomaka z menoj roko v skledo, ta me bo izdal. 24 Sin človekov sicer gre, kakor je pisano o njem, ali gorje tistemu človeku, ki izdaja Sina človekovega! Bolje bi bilo tistemu človeku, da ne bi bil rojen. 25 Juda pa, izdajalec njegov, odgovori in reče: Sem li mar jaz, Rabi? Reče mu: Ti si rekel.
26
26,26–29: Mr 14,22–25; Lk 22,15–20; 1 Kor 11,23–25
Ko so pa jedli, vzame Jezus kruh, in blagoslovi in ga prelomi ter da učencem, rekoč: Vzemite, jejte; to je moje telo. 27 In vzame kelih, se zahvali in jim da, rekoč: Pijte iz njega vsi; 28
26,28: a 2 Mz 24,8; b Jer 31,31–34
kajti to je moja kri nove zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščenje grehov. 29 Pravim vam pa, da odslej ne bom pil tega trtnega sadu do tistega dne, ko ga bom pil z vami novega v kraljestvu Očeta svojega.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020