Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Matevž 26,57-27,1

57
26,57–68: Mr 14,53–65; Lk 22,54.55.63–71; Jn 18,12–15.19–24
Tisti pa, ki so Jezusa prijeli, ga odpeljejo k velikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismarji in starešine. 58 A Peter gre od daleč za njim do dvora velikega duhovnika in, stopivši noter, sede k služabnikom, da vidi konec.
59 Višji duhovnik in ves veliki zbor so pa iskali krivega pričevanja zoper Jezusa, da bi ga izročili smrti, 60 a ne najdejo ga, dasi pristopi mnogo lažnivih prič. Naposled pa pristopita dva 61
26,61: Jn 2,19
in rečeta: Ta je rekel: Jaz morem podreti svetišče Božje in ga v treh dneh sezidati. 62 In veliki duhovnik vstane in mu reče: Ne odgovarjaš li ničesar? Kaj pričajo ti zoper tebe? 63 Jezus pa je molčal. In veliki duhovnik mu reče: Zaklinjam te pri živem Bogu, povej nam, ali si ti Kristus, Sin Božji? 64
26,64: Dan 7,13
Jezus mu reče: Ti si rekel. Toda pravim vam: Odslej boste videli Sina človekovega, da sedi na desnici moči Božje in da prihaja na nebeških oblakih. 65
26,65.66: 3 Mz 24,16
Tedaj raztrga veliki duhovnik oblačila svoja, rekoč: Boga je preklel; kaj nam je še treba prič? Glejte, ravnokar ste slišali kletvino njegovo. 66 Kaj se vam zdi? Oni pa odgovore in reko: Smrti je vreden. 67
26,67: Iz 50,6
Tedaj mu pljujejo v obraz in ga bijejo s pestmi; a drugi ga tolčejo po licu, 68 govoreč: Prerokuj nam, Kristus! Kdo je, ki te je udaril?
69
26,69–75: Mr 14,66–72; Lk 22,55–62; Jn 18,16–18.25–27
Peter pa je sedel zunaj na dvorišču. Pa pristopi k njemu neka dekla in reče: Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem. 70 On pa zataji pred vsemi, rekoč: Ne vem, kaj praviš. 71 Ko pa gre ven v vežo, ga ugleda druga in reče tistim, ki so bili tam: Tudi ta je bil z Jezusom Nazarečanom. 72 In zopet zataji s prisego: Ne poznam tega človeka. 73 Malo potem pa pristopijo tisti, ki so tu stali, in reko Petru: Resnično, tudi ti si izmed njih, saj te že govorica tvoja izdaja. 74 Tedaj se začne rotiti in prisegati: Ne poznam tega človeka. In precej zapoje petelin. 75 In Peter se spomni besede Jezusove, ki mu je bil rekel: Preden petelin zapoje, me zatajiš trikrat. In gre ven in se bridko razjoka.
27
1
27,1.2: Mr 15,1; Lk 23,1; Jn 18,28
Ko pa napoči jutro, se posvetujejo vsi višji duhovniki in starešine ljudstva zoper Jezusa in sklenejo, da ga izroče smrti.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020