Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Razodetje 18

18
1 Potem sem videl drugega angela iti doli z neba, ki je imel oblast veliko; in zemlja se je razsvetlila od slave njegove. 2
18,2: a Iz 21,9; Jer 51,8; Raz 14,8; b Iz 13,21; Jer 50,39
In zavpije z močnim glasom, rekoč: Padel je, padel Babilon veliki, in postal je prebivališče hudičev in ječa vseh nečistih duhov in ječa vseh nečistih in sovraženih ptičev. 3
18,3: Iz 23,17; Jer 51,7
Kajti od vina srda nečistosti njene so pili vsi narodi, in kralji zemeljski so nečistovali z njo, in trgovci zemlje so obogateli od silne bujnosti njene.
4
18,4: Iz 48,20; Jer 50,8; 51,6.45
In slišal sem drug glas z nebes, govoreč: Izidite iz nje, ljudstvo moje, da se ne udeležite grehov njenih in da ne prejmete od njenih šib; 5
18,5: 1 Mz 18,20.21; Jer 51,9
kajti grehi njeni so se nakopičili do neba, in Bog se je spomnil krivic njenih. 6
18,6: Ps 137,8; Jer 50,29
Vrnite ji, kakor je tudi ona vračala, in podvojite ji dvojno po delih njenih; v kozarec, v katerega je mešala, namešajte ji dvojno. 7
18,7.8: Iz 47,7–9
Kolikor se je poveličala in prešerno živela, toliko ji dajte muke in žalosti. Kajti v srcu svojem govori: Kraljica sedim in vdova nisem, in žalosti ne bom videla. 8 Zato pridejo v enem dnevu šibe njene, smrt in žalost in lakota, in v ognju bo sežgana; kajti močan je Gospod, Bog, ki jo je sodil. 9
18,9.10: Ezk 26,16.17
In jokali bodo in žalovali zanjo kralji zemlje, kateri so nečistovali z njo in prešerno živeli, ko bodo videli dim požara njenega, 10 od daleč stoječ v strahu pred muko njeno in govoreč: Gorje, gorje, mesto veliko, Babilon, mesto močno! ker v eni uri je prišla sodba tvoja. 11
18,11: Ezk 27,31.36
In trgovci zemlje jokajo in žalujejo za njo, ker njih blaga ne kupuje nihče več: 12
18,12.13: Ezk 27,12.13.22
blaga iz zlata in srebra in dragega kamenja in biserov in tenčice in bagra in svile in škrlata, in vsakterega lesa dišečega in vsakterega orodja slonokoščenega in vsakterega orodja iz lesa predragega in brona in železa in marmorja, 13 in sladke skorje in tujih korenin in dišav in mire in kadila, in vina in olja in bele moke in pšenice, in goved in ovac, in konj in voz, in sužnjev in duš človeških. 14 In sadje, ki si ga je želela duša tvoja, je odšlo od tebe, in vse tolsto in sijajno ti je izginilo, in nikdar več jih nihče ne najde. 15
18,15: Ezk 27,31.36
Trgovci s temi rečmi, ki so obogateli od nje, bodo stali od daleč v strahu pred muko njeno, jokajoč in žalujoč in govoreč: 16 Gorje, gorje, mesto véliko, ki je bilo oblečeno v tenčico in v bager in škrlat in pozlačeno z zlatom in dragim kamenjem in biseri! 17
18,17: Iz 23,14; Ezk 27,26–30
kajti v eni uri je izničeno toliko bogastvo. In vsi krmarji in vsak, kdor se kam vozi v ladji, in brodniki in katerikoli imajo opravila na morju, so stali od daleč 18
18,18: Ezk 27,32
in vpili, videč dim požara njenega, in govorili: Katero je enako temu mestu vélikemu? 19
18,19: Ezk 27,30–34
In vrgli so si prahu na glave in so vpili, jokajoč in žalujoč in govoreč: Gorje, gorje, mesto véliko, v katerem so obogateli vsi, ki imajo ladje na morju, vsled potratnosti njegove! kajti v eni uri je opustošeno. 20
18,20: 5 Mz 32,43; Jer 51,48
Veselite se njega, nebesa, in svetniki in apostoli in preroki, ker je Bog sodil sodbo vašo nad njim.
21
18,21: a Jer 51,63.64; b Ezk 26,21
In en angel, močan, je vzdignil kamen, velik kakor mlinski kamen, in ga vrgel v morje, rekoč: Tako siloma bo doli vržen Babilon, mesto veliko, in ne bode ga več. 22
18,22.23: Jer 7,34; 25,10
18,22: Ezk 26,13; Iz 24,8
In glas citralcev in godcev in piskačev in trobentačev se ne bo nikdar več slišal v tebi, in noben umetnik kake umetnosti se ne prikaže nikdar več v tebi, in mlina glas se ne bo nikdar več čul v tebi, 23 in svetilnice luč nikoli več ne bo svetila v tebi, in glas ženina in neveste se ne bo nikdar več čul v tebi; kajti trgovci tvoji so bili velikaši zemlje; in s čarodejstvom tvojim so bili zapeljani vsi narodi. 24
18,24: Jer 51,49
In v njem se je našla kri prerokov in svetnikov in vseh, ki so bili zaklani na zemlji.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020