Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Razodetje 21

21
1
21,1: Iz 65,17; 66,22; 2 Pt 3,13
In videl sem novo nebo in zemljo novo; kajti prvo nebo in prva zemlja sta bila prešla, in morja ni več. 2
21,2: a Iz 52,1; b Raz 3,12; c Iz 61,10
In videl sem mesto sveto, Jeruzalem novi, da gre navzdol od Boga iz nebes, napravljeno kakor nevesta, odičena ženinu svojemu. 3
21,3: Ezk 37,27; 3 Mz 26,11.12
In slišal sem glas velik od prestola, da govori: Glej, šotor Božji z ljudmi, in prebival bo z njimi; in oni bodo ljudstva njegova, in Bog sam bode med njimi, njih Bog, 4
21,4: a Iz 25,8; b Iz 35,10; 65,19
in obriše vse solze z njih oči; in smrti ne bode več, ne žalovanja, ne vpitja, ne bolečine ne bode več; kajti prvo je prešlo. 5 In rekel je sedeči na prestolu: Glej, novo delam vse. In mi veli: Piši, ker te besede so resnične in zveste. 6
21,6: Iz 55,1
In mi reče: Zgodilo se je. Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec. Jaz bom dal žejnemu iz studenca vode življenja brezplačno. 7
21,7: 2 Sam 7,14; Ps 89,27.28
Kdor premaga, bo to podedoval, in bodem mu Bog in on mi bode sin. 8 Strahopetnim pa in nevernim in ostudnim in morilcem in nečistnikom in čarovnikom in malikovalcem in vsem lažnivcem, njim je delež v jezeru, gorečem z ognjem in žveplom, kar je druga smrt.
9 In pride eden izmed sedmerih angelov, ki so imeli sedmero čaš, polnih sedmerih šib poslednjih, in je govoril z menoj, rekoč: Sèm! pokažem ti nevesto, ženo Jagnjetovo. 10
21,10: Ezk 40,2
In odnese me v Duhu na goro veliko in visoko in mi pokaže sveto mesto, Jeruzalem, ki gre doli od Boga iz nebes, 11 imajoč slavo Božjo. In svetloba njegova je enaka kamenu predragemu, kakor kamenu jaspidu, čistemu kot kristal; 12
21,12.13: Ezk 48,30–35
ima zid velik in visok in ima dvanajstero vrat, in ob vratih angelov dvanajst in imena na njih zapisana, katera so dvanajsterih rodov sinov Izraelovih: 13 proti vzhodu troje vrat, proti severu troje vrat, proti jugu troje vrat, proti zahodu troje vrat. 14 In zid mestni ima temeljnih kamenov dvanajst in na njih dvanajst imen dvanajsterih apostolov Jagnjetovih.
15
21,15: Ezk 40,3
In z menoj govoreči je imel merilo zlato, da izmeri mesto in vrata njegova in zid njegov. 16 In mesto je zidano na štiri vogle, in dolžina njegova tolikšna, kolikršna tudi širjava. In izmeril je mesto z merilom na dvanajst tisoč tečajev; dolžina in širjava in višava so enake. 17 In izmeril je zid njegov na stoinštiriinštirideset lahti, po človeški meri, ki je angelova. 18
21,18–21: Iz 54,11.12
In zid njegov je zidan iz jaspida, in mesto je čisto zlato, enako steklu čistemu. 19 Temeljni kameni zidu mestnega so odičeni z vsakovrstnim dragim kamenjem: temelj prvi jaspid, drugi safir, tretji kalcedon, četrti smaragd, 20 peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrizolit, osmi beril, deveti topaz, deseti hrizopraz, enajsti hiacint, dvanajsti ametist. 21 In dvanajstera vrata dvanajst biserov; vsaka vrata so bila iz enega bisera. In ulice mestne čisto zlato, kakor steklo prozorno. 22 A svetišča nisem videl v njem, kajti Gospod, Bog, Vsegamogočni, je svetišče njegovo in Jagnje. 23
21,23: Iz 60,19.20
In mesto ne potrebuje sonca, ne meseca, da svetita v njem; zakaj slava Božja ga je razsvetlila, in svetilnica njegova je Jagnje. 24
21,24: Iz 60,3
In narodi bodo hodili po svetlobi njegovi, in kralji zemlje nosijo slavo svojo vanje. 25
21,25.26: Iz 60,11
In vrata njegova se ne zaklenejo po dnevi, noči namreč tam ne bode; 26 in zneso slavo in čast narodov vanje. 27
21,27: Iz 52,1; Ezk 44,9
In ne pride vanje nič nečistega, ne kdor dela gnusobo in laž, samo kateri so zapisani v življenja knjigi Jagnjetovi.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020