Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sodniki 13-16,1

13
1 In sinovi Izraelovi so zopet delali, kar je bilo zlo v očeh Gospodovih, in Gospod jih je dal Filistejcem v roko štirideset let.
2 Bil pa je neki mož iz Zore, iz rodovine Danove, ki mu je bilo ime Manoah; in žena njegova je bila nerodovitna in ni rodila. 3 In angel Gospodov se prikaže ženi in ji reče: Glej, nerodovitna si in ne rodiš; pa spočneš in porodiš sina. 4 Sedaj pa varuj se, pravim, da ne piješ vina in močne pijače in ne ješ nič nečistega. 5 Kajti glej, spočela boš in rodila sina, ki mu ne sme britev priti na glavo, zakaj deček bode nazirec
T. j. posvečenec; glej 4 Mz 6,2.
Božji od materinega telesa, in on začne reševati Izraela iz roke Filistejcev. 6 In žena pride in pove možu svojemu, rekoč: Prišel je mož Božji k meni, in podoba njegova je bila kakor angela Božjega, silno strašna, da ga nisem vprašala, odkod je, pa on mi ni povedal, kako mu je ime; 7 a dejal mi je: Glej, spočela boš in rodila sina, ne pij torej nič vina, ne močne pijače, in ne jej nič nečistega, zakaj deček bode nazirec Božji od materinega telesa do dne smrti svoje.
8 Tedaj zaprosi Manoah Gospoda in reče: O Gospod, prosim, daj, da pride mož Božji, ki si ga bil poslal, zopet k nama ter naju pouči, kako naj ravnava z dečkom, ki se bo rodil. 9 In Bog je slišal glas Manoahov: in angel Božji pride zopet k ženi, ko je sedela na polju, a Manoah, mož njen, ni bil pri njej. 10 Žena pa hitro teče in naznani možu svojemu in mu reče: Glej, prikazal se mi je tisti mož, ki je bil prišel k meni on dan. 11 In Manoah vstane in gre za ženo svojo, in pride k možu in mu reče: Ti li si tisti mož, ki si govoril z ženo? Odgovori: Sem. 12 In reče Manoah: Ko se torej izpolnijo besede tvoje, kaj bodi pravilo za dečka in delo njegovo? 13 In angel Gospodov reče Manoahu: Vsega, kar sem povedal ženi, naj se ona varuje. 14 Naj ne uživa ničesar, kar pride iz vinske trte, niti ne pije vina, ne močne pijače in ne je nič nečistega; in vse, kar sem ji zapovedal, naj izpolnjuje. 15 In Manoah reče angelu Gospodovemu: Prosim, rada bi te pomudila, da ti pripraviva kozliča. 16 Angel Gospodov pa reče Manoahu: Ko bi me tudi pomudil, ne bom jedel od tvojega kruha; če pa hočeš pripraviti žgalščino, jo moraš darovati Gospodu. Manoah namreč ni vedel, da je bil angel Gospodov. 17 In Manoah reče angelu Gospodovemu: Kako ti je ime? da ti izkažemo čast, ko pride, kar si govoril. 18 Angel Gospodov pa mu odgovori: Čemu pa vprašuješ po mojem imenu, ki je čudovito? 19 Tedaj vzame Manoah kozliča z jedilno daritvijo in ga daruje na skali Gospodu; in on je storil čudež, ko sta Manoah in žena njegova gledala. 20 Zgodi se namreč, ko je ogenj plapolal proti nebu z oltarja, da odide gori angel Gospodov v plamenu oltarja, ko sta Manoah in žena njegova gledala; in padla sta na obraz svoj na tla. 21 In ni se več prikazal angel Gospodov Manoahu in ženi njegovi. Tedaj je spoznal Manoah, da je bil angel Gospodov. 22 In Manoah reče ženi svoji: Gotovo skoraj umrjeva, ker sva videla Boga. 23 Ali žena njegova mu reče: Ko bi Gospodu ugajalo usmrtiti naju, ne bi bil sprejel žgalne in jedilne daritve iz roke najine, tudi bi nama ne bil pokazal vsega tega, ne v tem času nama dal slišati takih reči! 24 In žena je rodila sina in ga imenovala Samsona. In deček je rastel, in Gospod ga je blagoslovil. 25 In duh Gospodov ga je začel izpodbadati v Danovem šotorišču, med Zoro in Estaolom.
14
1 In Samson je šel doli v Timnato, in ondi je videl ženo izmed hčera Filistejcev. 2 In ko pride gori, naznani očetu svojemu in materi svoji ter reče: Videl sem ženo v Timnati med hčerami Filistejcev, in sedaj mi jo vzemite za ženo! 3 Nato mu reče oče njegov in mati njegova: Ni li žene med hčerami bratov tvojih ali med vsem našim ljudstvom, da greš in jemlješ ženo od Filistejcev, tistih neobrezancev? A Samson reče očetu svojemu: Njo mi vzemi, ker ta je prava mojim očem. 4 Oče in mati njegova pa nista vedela, da je to od Gospoda; kajti iskal je prilike zoper Filistejce. Ta čas so namreč Filistejci vladali Izraelu.
5 Odpravi se torej Samson z očetom in materjo svojo doli v Timnato. In ko pridejo k timnatskim vinogradom, glej, mlad lev mu pride rjoveč nasproti. 6 In duh Gospodov pride z močjo nad njega, da raztrga leva, kakor bi raztrgal kozliča, dasi ni ničesar imel v roki; pa ni povedal očetu svojemu ali materi svoji, kar je bil storil. 7 In pride doli in govori s tisto ženo, in prava je bila očem Samsonovim. 8 In za nekaj časa pride zopet, da jo vzame, in stopi s pota, da pogleda mrhovino tistega leva, in glej, roj čebel je bil v levovem truplu in med. 9 In vzame si ga v roke in ga spotoma je, in ko pride k očetu svojemu in materi svoji, jima da, in tudi jesta; pa jima ni povedal, da je vzel med iz levovega trupla.
10 In oče njegov pride doli k ženi, in Samson napravi ondi gostovanje; kajti tako je bilo v navadi pri mladeničih. 11 In ko ga Filistejci ugledajo, mu pridružijo trideset tovarišev, da bodo pri njem. 12 In Samson jim reče: Dovolite, da vam dam uganko: ako mi jo uganete in zadenete v sedmih dneh gostovanja, vam hočem dati trideset spodnjih oblek in trideset prazničnih oblačil. 13 Ako je pa ne boste mogli uganiti, morate meni dati trideset spodnjih in trideset prazničnih oblačil. In mu reko: Zastavi uganko svojo, da jo čujemo! 14 In on jim reče:
Iz požeruha je prišlo jedilo,
in iz močnega je prišla sladkost.
In po treh dnevih niso mogli uganke rešiti. 15 In sedmi dan reko Samsonovi ženi: Pregovori moža svojega, da nam razloži tisto uganko, sicer sežgemo tebe in tvojega očeta hišo z ognjem. Ste li nas zato sem povabili, da nas pripravite v uboštvo, ali kaj? 16 Tedaj je plakala Samsonova žena pred njim, govoreč: Ti me le sovražiš in me ne ljubiš. Uganko si dal ljudstva mojega sinovom, a meni je nisi povedal. On pa ji reče: Glej, očetu svojemu in materi svoji nisem povedal, tebi naj pa razodenem? 17 In plakala je pred njim sedem dni, dokler je trajalo njih gostovanje. In zgodi se sedmi dan, da ji razloži, ker ga je hudo nadlegovala. Ona pa izda uganko ljudstva svojega sinovom. 18 Reko mu torej možje iz mesta sedmi dan, preden je zašlo sonce: Kaj je slajše nego med? in kaj močnejše nego lev? On pa jim reče:
Ko bi ne bili orali z mojo junico,
ne bi bili pogodili uganke moje.
19 In duh Gospodov pride z močjo nad njega, in gre doli v Askelon in pobije trideset mož izmed njih, in vzame njih obleko in da praznična oblačila tistim, ki so razložili uganko. In jeza se mu razvname, in odide gori v očeta svojega hišo. 20 Žena Samsonova pa je bila dana enemu izmed tovarišev njegovih, s katerim se je bil sprijateljil.
15
1 Zgodi se pa za nekaj časa, v dneh pšenične žetve, da obišče Samson ženo svojo in ji prinese kozliča. In reče: Pojdem noter k ženi svoji v stanico. A ni mu dovolil njen oče vstopiti. 2 In reče oče njen: Res sem mislil, da si ji postal sovražen, in sem jo dal tovarišu tvojemu. Ni li mlajša sestra njena lepša nego ona? Ta bodi tvoja namesto one. 3 Nato jim reče Samson: Sedaj pa ne bodem kriv proti Filistejcem, ako jim bom škodo delal. 4 In Samson odide in ulovi tristo lisic in vzame bakle in zveže po dve in dve za repe ter dene vselej baklo med dva repa 5 in jih prižge z ognjem, in jih pusti v žito Filistejcev in požge tako snopje in še rastoče žito in tudi olivnike. 6 Tedaj reko Filistejci: Kdo je to storil? In odgovore: Samson, zet Timnatejca, ker mu je vzel ženo in jo dal njegovemu tovarišu. In Filistejci pridejo ter sežgo njo in očeta njenega z ognjem. 7 In Samson jim reče: Če tako delate, gotovo ne neham, dokler se ne maščujem nad vami! 8 In jim razbije pleča in ledja s hudimi udarci. Potem gre doli in prebiva v skalni razpoki v Etamu.
9 Tedaj pridero Filistejci gori in se ušotore na Judovem in se razprostro v Lehi. 10 Možje Judovi pa reko: Zakaj ste prišli gori zoper nas? Odgovore: Prišli smo zvezat Samsona, da mu storimo, kakor je storil nam. 11 Nato gre tri tisoč mož iz Jude doli k skalni razpoki v Etamu, in reko Samsonu: Ali ne veš, da nam vladajo Filistejci? Kaj je torej to, kar si nam storil? In jim reče: Kakor so oni storili meni, tako sem storil njim. 12 Reko mu: Prišli smo doli te zvezat in izdat Filistejcem v roke. Samson jim veli: Prisezite mi, da me vi ne ubijete! 13 Odgovore mu, rekoč: Nikar, hočemo te le zvezati in te njim dati v roke; res te ne umorimo. In so ga zvezali z dvema novima vrvema in ga peljali gori od skale. 14 Ko pride v Leho, zavriskajo Filistejci in mu gredo naproti. A duh Gospodov pride z močjo nad njega, in vrvi na rokah njegovih postanejo kakor niti, ko jih ogenj osmodi, in vezila njegova padejo z rok njegovih. 15 In najde čeljust oslovsko, še sirovo, ter iztegne roko in jo pobere in pobije z njo tisoč mož. 16 In Samson reče:
Z oslovsko čeljustjo
sem naredil eno kopo, dve kopi,
z oslovsko čeljustjo
sem pobil tisoč mož.
17 In ko je to izrekel, vrže čeljust iz roke, in tisti kraj imenuje Ramat-lehi
T. j. Grič čeljusti.
. 18 Bil pa je silno žejen, in kliče h Gospodu in reče: Ti si dal tako veliko rešitev po roki hlapca svojega, in sedaj da bi umrl žeje in padel neobrezancem v roke! 19 Tedaj razkolje Bog votlino, ki je v Lehi, in priteče voda iz nje; in ko se napije, se mu povrne duh in oživi. Zatorej so jo imenovali Studenec kličočega, ki je v Lehi do današnjega dne. 20 In on je sodil Izraela za časa Filistejcev dvajset let.
16
1 In Samson je šel v Gazo in ondi videl nečistnico in je stopil noter k njej.

Sodniki 16

16
1 In Samson je šel v Gazo in ondi videl nečistnico in je stopil noter k njej. 2 In povedalo se je Gažanom: Samson je prišel semkaj! In ga obkolijo in strežejo nanj vso noč ob mestnih vratih in se dogovore, da bodo tiho vso noč, češ, zjutraj, ko zasvita, ga umorimo! 3 In Samson leži do polnoči; opolnoči pa vstane in zagrabi obe durnici mestnih vrat z obema podbojema in ju vzdigne z zapahi vred ter si ju zadene na ramo in odnese na vrh gore, ki je pred Hebronom.
4 Potem pa se zaljubi v ženo v dolini Soreku, ki ji je bilo ime Delila. 5 In knezi Filistejcev pridejo k njej ter ji reko: Pregovori ga in zvedi, v čem ima takovo veliko moč in s čim bi ga premagali, da ga zvežemo in ponižamo, in damo ti vsak tisoč in sto srebrnikov. 6 Tedaj reče Delila Samsonu: Povej mi, prosim, v čem imaš veliko moč svojo in s čim bi te bilo zvezati, da te ukrote? 7 In Samson ji reče: Ako me zvežejo s sedmimi novimi vrvmi, ki še niso posušene, oslabim in bom kakor drugi ljudje. 8 Nato ji prineso knezi Filistejcev sedem novih vrvi, ki se še niso posušile, in ona ga zveže z njimi. 9 V izbi pri njej pa so sedeli na preži. In ona mu reče: Filistejci nad te, Samson! On pa raztrga vrvi, kakor pretrga kdo nit iz preje, če se dotakne ognja. In se ni zvedelo, v čem je njegova moč. 10 In Delila reče Samsonu: Glej, norčeval si se z menoj in si mi lagal! Sedaj pa mi povej, prosim, s čim naj bi bil zvezan. 11 In ji odgovori: Ako me močno zvežejo z novimi vrvmi, ki se še niso rabile, oslabim in bodem kakor drugi ljudje. 12 Vzame torej Delila nove vrvi in ga zveže z njimi ter mu reče: Filistejci nad te, Samson! V izbi pa so sedeli na preži. On pa raztrga vezi s svojih rok kakor nit. 13 In Delila reče Samsonu: Doslej si se norčeval z menoj in mi lagal! Povej mi, s čim naj bi bil zvezan. Odgovori ji: Ako spleteš sedem kit glave moje z osnutkom na vratilu. 14 In ona jih pribije s klinom in mu veli: Filistejci nad te, Samson! On pa se prebudi iz spanja in izdere klin z osnutkom in vratilo. 15 In ona mu reče: Kako smeš reči, da me ljubiš, ko vendar srce tvoje ni z menoj? Že trikrat si se norčeval z menoj in mi nisi povedal, v čem je tvoja velika moč. 16 In ko ga dan na dan nadleguje z besedami svojimi in ga pritiska, mu duša obnemore do smrti. 17 Tedaj ji odkrije vse srce svoje in ji reče: Nikoli mi ni prišla britev na glavo, kajti posvečenec Božji sem od materinega telesa. Ko bi me obrili, me zapusti moč moja, da oslabim in bodem kakor katerikoli človek. 18 In ko Delila vidi, da ji je razodel vse srce svoje, pošlje in pokliče kneze Filistejcev ter jim sporoči: Pridite še enkrat, zakaj razodel mi je vse srce svoje. Tedaj pridejo k njej knezi Filistejcev in prineso srebro s seboj. 19 In ona ga uspi na krilu svojem in pokliče moža, ki odstriže sedem kit na glavi njegovi. In ona ga je prva obvladala, in moč njegova ga je zapustila. 20 In mu reče: Filistejci nad te, Samson! In ko se prebudi iz spanja svojega, reče: Uidem, kakor sem čestokrat storil, in vsega se otresem! A ni vedel, da je Gospod odstopil od njega. 21 Filistejci pa ga ujamejo in mu iztaknejo oči, in ga peljejo doli v Gazo ter ga zvežejo z bronastimi verigami; in je moral mleti v jetnišnici. 22 Ali lasje na glavi so mu začeli rasti precej, ko je bil obrit.
23 In knezi Filistejcev so se zbrali, da opravijo veliko daritev svojemu bogu Dagonu in se vesele; kajti rekli so: Naš bog nam je dal v pest Samsona, sovražnika našega. 24 In ko ga vidi ljudstvo, hvalijo boga svojega, kajti reko: Naš bog nam je dal v pest sovražnika našega, ki je našo deželo pustošil in mnogo naših pobil. 25 In ko se jim srce razveseli, reko: Pokličite Samsona, da igra pred nami. Pokličejo torej Samsona iz ječe, in igral je pred njimi. In postavili so ga med stebri. 26 In Samson veli dečku, ki ga je peljal za roko: Pusti me in daj, da otipam stebre, ki je na njih hiša postavljena, da se nanje naslonim. 27 Hiša pa je bila polna mož in žen. Tudi vsi knezi Filistejcev so bili tam in na strehi tri tisoč mož in žen, ki so gledali, kako je Samson igral. 28 Samson pa kliče h Gospodu in reče: O Gospod Jehova, spomni se me, prosim, in mi vsaj le to pot daj moč, o Bog, da se enkrat maščujem nad Filistejci za obe očesi svoji! 29 In prime za oba srednja stebra, ki se je nanju hiša opirala, in se upre ob nju, v enega s svojo desno in v drugega z levo roko svojo. 30 In Samson reče: Naj umrjem s Filistejci! In se nagne z vso močjo svojo, in hiša se zruši na kneze in na vse ljudstvo, ki je bilo v njej. In bilo je več mrtvih, ki jih je ubil v smrti svoji, nego njih, ki jih je pobil v življenju svojem. 31 In pridejo doli bratje njegovi in vsa družina očeta njegovega, in ga vzdignejo in odneso gori in ga pokopljejo med Zoro in Estaolom v grobišču Manoaha, očeta njegovega. In on je sodil Izraela dvajset let.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020