Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1 Kroniška 25

1 Kroniška :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Pevci
25
David je z voditelji bogoslužja
Db. z vojaškimi poveljniki.
od Asáfovih, Hemánovih in Jedutúnovih sinov odbral za službo tiste, ki naj bi ob zvokih citer,
Db. s citrami ...
harf in cimbal prerokovali. Seznam mož, ki so opravljali to službo: izmed Asáfovih sinov: Zakúr, Jožef, Netanjá in Asaréla, Asáfovi sinovi, pod Asáfovim vodstvom, ki je pod kraljevim vodstvom prerokoval. Od Jedutúna: Jedutúnovi sinovi Gedaljá, Cerí, Ješajá, Hašabjá, Matitjá in Šimí,
Dodano po gr.
šest, pod vodstvom svojega očeta Jedutúna, ki je ob zvokih citer prerokoval v slavo in hvalo GOSPODU. Od Hemána: Hemánovi sinovi Bukijá, Matanjá, Uziél, Šebuél, Jerimót, Hananjá, Hananí, Eliáta, Gidálti, Romámti Ezer, Jošbekáša, Malóti, Hotír in Mahaziót. Vsi ti so bili sinovi Hemána, kraljevega vidca, in so po Božji obljubi povečali njegovo moč,
Ali trobili v rog.
saj je dal Bog Hemánu štirinajst sinov in tri hčere. Vsi ti so pod vodstvom svojega očeta peli v GOSPODOVI hiši ob zvokih cimbal, harf in citer za službo v Božji hiši, pod vodstvom kralja, Asáfa, Jedutúna in Hemána. Njihovo število z njihovimi brati vred, izurjenih v petju za GOSPODA, samih izvedencev, je bilo dvesto oseminosemdeset. Glede svojih dolžnosti so žrebali, tako mali kakor véliki, tako izvedenci kakor učenci.
Prvi žreb za Asáfa je zadel Jožefa; drugi Gedaljája, njega, njegove brate in sinove, dvanajst; 10 tretji Zakúrja, njegove sinove in brate, dvanajst; 11 četrti Ceríja, njegove sinove in brate, dvanajst; 12 peti Netanjája, njegove sinove in brate, dvanajst; 13 šesti Bukijája, njegove sinove in brate, dvanajst; 14 sedmi Asaréla, njegove sinove in brate, dvanajst; 15 osmi Ješajája, njegove sinove in brate, dvanajst; 16 deveti Matanjája, njegove sinove in brate, dvanajst; 17 deseti Šimíja, njegove sinove in brate, dvanajst; 18 enajsti Azaréla, njegove sinove in brate, dvanajst; 19 dvanajsti Hašabjája, njegove sinove in brate, dvanajst; 20 trinajsti Šubaéla, njegove sinove in brate, dvanajst; 21 štirinajsti Matitjája, njegove sinove in brate, dvanajst; 22 petnajsti Jeremóta, njegove sinove in brate, dvanajst; 23 šestnajsti Hananjája, njegove sinove in brate, dvanajst; 24 sedemnajsti Jošbekáša, njegove sinove in brate, dvanajst; 25 osemnajsti Hananíja, njegove sinove in brate, dvanajst; 26 devetnajsti Malótija, njegove sinove in brate, dvanajst; 27 dvajseti Eliáta, njegove sinove in brate, dvanajst; 28 enaindvajseti Hotírja, njegove sinove in brate, dvanajst; 29 dvaindvajseti Gidáltija, njegove sinove in brate, dvanajst; 30 triindvajseti Mahazióta, njegove sinove in brate, dvanajst; 31 štiriindvajseti Romámti Ezerja, njegove sinove in brate, dvanajst.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.606.172, danes: 27.379
Čas izvajanja programa: 0.04s