Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

1 Korinčanom 7

1 Korinčanom :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zakon
7
Zdaj pa k vprašanjem iz vašega pisma. Za človeka je dobro, da se ženske ne dotika. Ker pa obstaja nevarnost nečistovanja, naj ima vsak svojo ženo in vsaka naj ima svojega moža. Mož naj ženi izpolni dolžnost, prav tako tudi žena možu. Žena nima oblasti nad svojim telesom, marveč mož, enako pa tudi mož nima oblasti nad svojim telesom, marveč žena. Ne odtegujta se drug drugemu, razen morda za nekaj časa, in sicer sporazumno, da se bosta lahko posvetila molitvi. Potem pa bodita spet skupaj, da vaju zaradi vajinega pomanjkljivega samoobvladovanja ne bi skušal satan. To pravim iz prizanesljivosti, ni pa ukaz. Želel bi, da bi bili vsi ljudje kakor jaz. Toda vsak ima svoj milostni dar od Boga, eden tako, drugi tako.
Povem pa samskim in vdovam, da je zanje dobro, če ostanejo kakor jaz. Če pa se ne morejo obvladati, naj se poročijo, ker je boljše skleniti zakon kakor plameneti. 10 Zakoncem pa naročam – ne jaz, temveč Gospod – naj se žena ne loči od moža. 11 Če se že loči, naj ostane neomožena ali naj se z možem spravi. Tudi mož naj žene ne odpušča. 12 Drugim pravim jaz, ne Gospod: če ima kak brat neverno ženo in je ta voljna živeti z njim, naj je ne odpušča, 13 in če ima kakšna žena nevernega moža, pa je ta voljen živeti z njo, naj moža ne odpušča. 14 Neverni mož je namreč posvečen po ženi in neverna žena je posvečena po vernem možu.
Db. po bratu.
Sicer bi bili vaši otroci nečisti, tako pa so sveti. 15 Če pa se neverni hoče ločiti, naj se loči. Brat ali sestra v takih primerih nista suženjsko vezana. Bog vas
Različica nas.
je namreč poklical k miru. 16 Kaj veš, žena, če boš rešila moža, kaj veš, mož, če boš rešil ženo?
Življenje po Gospodovih naročilih
17 Sicer pa naj vsak živi tako, kakor mu je odmeril Gospod in kakor je koga poklical Bog. Tako ukazujem po vseh Cerkvah. 18 Kdor je bil poklican obrezan, naj obreze ne poskuša skriti. Kdor je bil poklican neobrezan, naj se ne da obrezati. 19 Obreza ni nič in tudi neobrezanost ni nič, ampak izpolnjevanje Božjih zapovedi. 20 Vsak naj ostane v tistem stanu,
Db. v tisti poklicanosti.
v katerem je bil poklican. 21 Si bil suženj, ko si bil poklican? Nič ne maraj za to. Če pa lahko postaneš svoboden, izkoristi priložnost.
Ali Nasprotno, tudi če bi se mogel osvoboditi, raje izkoristi svoj stan.
22 Suženj, ki je poklican v Gospodu, je namreč Gospodov osvobojenec, in prav tako je tisti, ki je poklican kot svobodnjak, Kristusov suženj. 23 Za visoko ceno ste bili odkupljeni; ne postanite sužnji ljudem. 24 Bratje, vsak naj ostane pred Bogom v tistem stanu,
Dodano.
v katerem je bil poklican.
Poročeni in samski
25 Glede deviških nimam Gospodovega naročila, dajem pa nasvet, ker sem prejel milost od Gospoda, da sem vreden zaupanja. 26 Mislim, da je to dobro zaradi sedanje stiske – da je namreč dobro, če človek živi tako. 27 Če pa si vezan na ženo, ne išči razveze, in če nisi vezan na ženo, žene ne išči. 28 Pa tudi če se oženiš, ne grešiš; in če se deviška omoži, ne greši, vendar bodo taki imeli stisko v mesu.
Tj. v tem življenju ali pa v telesu.
Jaz pa bi vam rad prizanesel.
29 To pa rečem, bratje, da je odmerjeni čas kratek. Odslej naj bodo tisti, ki imajo žene, kakor da jih ne bi imeli, 30 tisti, ki jočejo, kakor da ne bi jokali, tisti, ki se veselijo, kakor da se ne bi veselili, tisti, ki kupujejo, kakor da ne bi nič imeli, 31 in tisti, ki ta svet uporabljajo, kakor da ga ne bi izrabljali, kajti podoba tega sveta mineva. 32 Hočem, da bi bili vi brez skrbi. Kdor ni oženjen, skrbi za to, kar je Gospodovo, kako bi ugajal Gospodu, 33 kdor pa je oženjen, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajal ženi, 34 in je razdvojen. Samska in deviška skrbi za to, kar je Gospodovo, da bi bila sveta po telesu in po duhu. Tista pa, ki je omožena, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajala možu. 35 To pravim vam v korist; ne zato, da bi vam nastavljal zanko, temveč zato, da bi mogli pošteno in nemoteno služiti Gospodu.
36 Če kdo misli, da bi se zaradi močnih strasti
Ali da bi se, če bi postala prestara.
vedel do svoje device nespodobno in mora priti do tega, naj stori, za kar se je odločil. Tak ne greši. Naj se poročita. 37 Kdor pa se je v svojem srcu trdno odločil in ni v nobeni stiski ter obvlada svojo voljo in je v svojem srcu sklenil, da bo pazil na svojo devico, bo storil prav. 38 Kdor torej poroči svojo devico, stori prav, kdor pa je ne poroči, stori še bolje.
39 Žena je vezana, dokler njen mož živi. Če pa mož zaspi,
Tj. umre.
je prosta. Naj se omoži, s komer hoče, da se le v Gospodu. 40 Po mojem mnenju je sicer bolj srečna,
Ali blažena.
če ostane tako. Mislim pa, da imam tudi jaz Božjega Duha.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 125.957.464, danes: 60.488
Cas izvajanja programa: 0.02s

Beri Sveto pismo v vecji pisavi za 20% popusta!

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.