Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  RVR95  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  VUL  GWH  SSPm Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
Jezik

2 Korinčanom 3,17

17 Gospod je namreč Duh, kjer pa je Gospodov Duh, tam je svoboda. 17 Now the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.

Janez 16,7-13

Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal. Nevertheless I tell you the truth: It is to your advantage that I go away, for if I don’t go away, the Counselor won’t come to you. But if I go, I will send him to you.
Ko pride on, bo ovrgel svet
Ali prepričal svet, da se moti ali dokazal svetu krivdo.
glede greha, pravičnosti in sodbe:
When he has come, he will convict the world about sin, about righteousness, and about judgment;
glede greha, ker vame ne verujejo, about sin, because they don’t believe in me;
10 glede pravičnosti, ker odhajam k Očetu in me ne boste več videli, 10 about righteousness, because I am going to my Father, and you won’t see me any more;
11 glede sodbe pa, ker je vladar tega sveta
Tj. hudič.
obsojen.
11 about judgment, because the prince of this world has been judged.
12 Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi.
12 “I have yet many things to tell you, but you can’t bear them now.
13 Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. 13 However when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak from himself; but whatever he hears, he will speak. He will declare to you things that are coming.

Janez 14,16-17

16 jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika,
Ali Pomočnika, Zagovornika, Posrednika, Prijatelja; podobno v v. 26; 15,26; 16,7.
da bo ostal pri vas vekomaj:
16 I will pray to the Father, and he will give you another Counselor,
Greek Parakleton: Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, and Comfortor.
that he may be with you forever,—
17 Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja
Ali prebiva.
pri vas in bo
Različica je.
v vas.
17 the Spirit of truth, whom the world can’t receive; for it doesn’t see him, neither knows him. You know him, for he lives with you, and will be in you.

Apostolska dela 1,8

Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You will be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the uttermost parts of the earth.”

1 Korinčanom 2,12

12 Mi nismo prejeli duha sveta, temveč Duha, ki je iz Boga, da bi mogli spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril. 12 But we received, not the spirit of the world, but the Spirit which is from God, that we might know the things that were freely given to us by God.

1 Korinčanom 3,16

16 Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas?
16 Don’t you know that you are a temple of God, and that God’s Spirit lives in you?

Efežanom 1,13

13 V njem ste tudi vi
Ali vi, ki ste.
slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen.
13 in whom you also, having heard the word of the truth, the Gospel of your salvation,—in whom, having also believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise,

Titu 3,5

nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. not by works of righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy, he saved us, through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit,

Janez 14,26

26 Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. 26 But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and will remind you of all that I said to you.

Galačanom 5,22-23.25

22 Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba,
22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari
Ali Zoper takšne ljudi.
ni postave.
23 gentleness, and self-control. Against such things there is no law.
25 Če živimo po
Ali v.
Duhu, tudi delajmo po
Ali v.
Duhu.
25 If we live by the Spirit, let’s also walk by the Spirit.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Distribucija in zadnja različica besedila: www.ebible.org

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020