Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

2 Mojzes 25,1-31,18

2 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Božja navodila o svetišču
Izraelci naj prispevajo
(35,4–9)
25
Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel: Govôri Izraelovim sinovom, naj pobirajo zame dar; od vsakega, ki ga srce nagiba k temu, vzemite dar zame! To pa naj bo dar, ki ga jemljite od njih: zlato, srebro in bron, višnjev in rdeč škrlat, karmezin, tančica, kozja dlaka, rdeče barvane ovnove kože, delfinove
Db. taháševe; pomen negotov.
kože, akacijev les, olje za svetilnico, dišave za mazilno olje in za dišeče kadilo, oniksovi kamni in okrasni kamni za efód in naprsnik. Postavijo naj mi svetišče, da bom prebival med njimi. Naredijo naj natančno po tem, kakor ti bom pokazal na vzorcu prebivališča in na vzorcu njegove opreme!
Skrinja zaveze
(37,1–9)
10 Naredijo naj skrinjo iz akacijevega lesa; dva komolca in pol naj bo dolga, poldrugi komolec široka in poldrugi komolec visoka! 11 Prevleci jo s čistim zlatom; znotraj in zunaj jo prevleci in naredi na njej okrog in okrog zlat venec. 12 Ulij zanjo štiri zlate obroče in jih pritrdi na njene štiri noge: dva obroča na eni strani, dva na drugi! 13 Naredi drogova iz akacijevega lesa in ju pozláti! 14 In vtakni drogova v obroče ob straneh skrinje, da bo mogoče z njima skrinjo nositi! 15 Drogova naj ostaneta v obročih na skrinji, ne smete jih vzeti z nje. 16 V skrinjo pa deni pričevanje,
Ali zavezo, tj. dokument zaveze oz. plošči desetih zapovedi.
ki ti ga bom dal!
17 Narêdi tudi spravni pokrov iz čistega zlata; dva komolca in pol naj bo dolg in poldrugi komolec širok! 18 Narêdi dva keruba iz zlata, s kovanjem ju narêdi na obeh koncih spravnega pokrova! 19 Enega keruba narêdi na enem koncu, drugega na drugem; keruba naredite tako, da se bosta dvigala iznad spravnega pokrova na obeh njegovih koncih! 20 Keruba naj razprostirata peruti navzgor in zaslanjata z njimi spravni pokrov, obrnjena z obrazom drug proti drugemu; obraza kerubov naj gledata na spravni pokrov. 21 Deni ta pokrov na skrinjo in vanjo deni pričevanje,
Ali zavezo, tj. dokument zaveze oz. plošči desetih zapovedi.
ki ti ga bom dal! 22 Tam se bom shajal s teboj in ti iznad spravnega pokrova med keruboma, ki sta na skrinji pričevanja,
Ali zaveze.
govoril vse, kar ti bom zapovedal za Izraelove sinove.
Miza za hlebe obličja
(37,10–16)
23 Narêdi mizo iz akacijevega lesa: dva komolca naj bo dolga, komolec široka in poldrugi komolec visoka! 24 Prevleci jo s čistim zlatom in narêdi na njej okrog in okrog zlat venec! 25 Narêdi ji okrog za dlan širok okvir in na okviru napravi zlat venec! 26 Narêdi zanjo štiri zlate obroče in pritŕdi obroče na štiri vogale pri njenih štirih nogah! 27 Obroči naj bodo tik ob okviru, da se vanje vtakneta drogova in bo mogoče mizo nositi. 28 Drogova narêdi iz akacijevega lesa in ju pozláti; z njima naj nosijo mizo! 29 In narêdi zanjo sklede, torilca, vrče in kozarce, s katerimi se bodo izlivale pitne daritve. Narêdi jih iz čistega zlata! 30 Na mizo pa neprenehoma pokladaj predme hlebe obličja!
Ali hlebe navzočnosti.
Sedmerorami svečnik
(37,17–24; 4 Mz 8,1–4)
31 Potem narêdi svečnik iz čistega zlata; s kovanjem naj naredijo svečnik, njegovo nogo in deblo; kakor on naj bodo iz celega njegove čaše, popki in cveti! 32 Šest vej naj izhaja iz njegovih strani: tri veje svečnika iz ene strani in tri veje iz druge. 33 Po tri mandeljnovemu cvetu podobne čaše s popkom in cvetom naj bodo na vsaki veji; tako naj bo na šestih vejah, ki izhajajo iz svečnika. 34 Na svečniku samem naj bodo štiri mandeljnovemu cvetu podobne čaše s popki in cveti. 35 In sicer naj bo popek pod dvema vejama, kjer izhajata iz njega, in popek pod drugima dvema vejama, kjer izhajata iz njega, in popek pod zadnjima dvema vejama, kjer izhajata iz njega; tako naj bo pri šestih vejah, ki izhajajo iz svečnika. 36 Ti popki in te veje naj bodo z njimi vred iz celega; vse naj bo eno samo kovano delo iz čistega zlata. 37 Narêdi zanj sedem svetilk in postavi nanj njegove svetilke tako, da bodo razsvetljevale prostor pred njim! 38 Njegovi utrinjači in skledice naj bodo iz čistega zlata. 39 Svečnik in vse te naprave naj naredijo iz enega talenta čistega zlata. 40 Glej, da jih narediš po njihovem vzorcu, ki se ti je pokazal na gori!
Sveti šotor
(36,8–38)
26
Prebivališče narêdi iz desetih preprog; iz sukane tančice, iz višnjevega in rdečega škrlata in iz karmezina; narêdi jih z umetelno vtkanimi kerubi! Preproga naj bo osemindvajset komolcev dolga in štiri komolce široka. Ista mera naj bo za vse preproge. Pet preprog poveži drugo z drugo in drugih pet preprog poveži drugo z drugo. Na robu ene preproge ob kraju prvega poveza narêdi zanke iz višnjevega škrlata; enako narêdi na robu skrajne preproge drugega poveza! Petdeset zank narêdi na eni preprogi in petdeset zank narêdi na skrajni preprogi drugega poveza; zanke naj bodo druga nasproti drugi! In narêdi petdeset zlatih kljuk ter spni preproge drugo z drugo s kljukami; tako bo prebivališče ena celota!
Potem narêdi preproge iz kozje dlake za šotorsko streho nad prebivališčem; enajst preprog narêdi! Preproga naj bo trideset komolcev dolga in štiri komolce široka; ista mera naj bo za vseh enajst preprog. Poveži pet preprog posebej in šest preprog posebej in deni šesto preprogo v dve gubi spredaj na šotor! 10 Narêdi petdeset zank na robu skrajne preproge prvega poveza in petdeset zank na robu skrajne preproge v drugem povezu! 11 In narêdi petdeset bronastih kljuk in vtakni kljuke v zanke in spni šotorsko streho, da bo ena celota! 12 Od odvečnega prevesa pri preprogah šotora naj visi polovica preproge čez zadnjo stran prebivališča. 13 Na obeh straneh naj visi po en komolec odvečne dolžine preprog šotora čez strani prebivališča, da ga pokriva. 14 In narêdi za šotorsko streho pregrinjalo iz rdeče barvanih ovnovih kož in čez to pregrinjalo iz delfinovih
Db. taháševih; pomen negotov.
kož!
15 Narêdi pokonci stoječe deske
Ali okvirje; enako v nadaljevanju.
iz akacijevega lesa za prebivališče! 16 Vsaka deska naj bo deset komolcev dolga in poldrugi komolec široka. 17 Vsaka deska naj ima dva čepa za medsebojno povezavo; tako narêdi pri vseh deskah prebivališča! 18 Deske za prebivališče narêdi: dvajset desk za južno stran, proti poldnevu! 19 Pod dvajset desk pa pride štirideset srebrnih podstavkov, po dva podstavka pod vsako desko za njena čepa. 20 In za drugo stran prebivališča, ki gleda proti severu, dvajset desk 21 skupaj s štiridesetimi srebrnimi podstavki, po dva podstavka pod vsako desko! 22 Za zadnjo stran prebivališča proti zahodu
Db. proti morju.
narêdi šest desk! 23 In dve deski narêdi za vogala pri prebivališču ob zadnji strani! 24 Naj bosta spodaj dvodelni, na vrhu pa naj se stikata pri prvem obroču; taki naj bosta obe za oba vogala. 25 Naj bo torej osem desk in zanje šestnajst srebrnih podstavkov; dva podstavka pod eno desko in dva podstavka pod drugo.
26 Potem narêdi zapahe iz akacijevega lesa: pet za deske na eni, 27 pet za deske na drugi strani prebivališča in pet na zadnji strani prebivališča proti zahodu!
Db. proti morju.
28 Srednji zapah naj gre sredi desk od enega konca do drugega. 29 Deske pozláti in narêdi zanje iz zlata obroče, da skoznje vtaknejo zapahe; tudi zapahe pozlati! 30 Tako postavi prebivališče po zanj določenem načrtu, ki se ti je pokazal na gori!
31 Potem narêdi zagrinjalo iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice; narêdi ga z umetelno vtkanimi kerubi! 32 Obesi ga na štiri pozlačene stebre iz akacijevega lesa, ki imajo zlate kavlje in stojijo na štirih srebrnih podstavkih! 33 Zagrinjalo obesi pod kljuke in tja, za zagrinjalo, spravi skrinjo pričevanja!
Ali zaveze.
Tako vam bo zagrinjalo ločevalo Sveto od Presvetega. 34 In v Presvetem položi spravni pokrov na skrinjo pričevanja!
Ali zaveze.
35 Postavi mizo pred zagrinjalo in svečnik nasproti mizi, na južni strani prebivališča; mizo namreč postavi na severno stran!
36 Potem narêdi zagrinjalo za vhod v šotor iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice z umetelnim vezenjem! 37 Za zagrinjalo pa narêdi pet stebrov iz akacijevega lesa in jih pozláti; njihovi kavlji naj bodo zlati; in ulij zanje pet bronastih podstavkov!
Žrtveni oltar
(38,1–7)
27
Narêdi oltar iz akacijevega lesa, pet komolcev dolg in pet komolcev širok – oltar naj bo štirioglat – in tri komolce visok! Narêdi mu rogove na štirih vogalih, tako da bodo rogovi z njim vred iz celega, in prevleci ga z bronom! Narêdi zanj lonce za pobiranje pepela, lopate, kotlice, vilice in ponve; vse te priprave naredi iz brona! Narêdi zanj tudi rešetko, mrežast izdelek iz brona, in na mreži narêdi štiri bronaste obroče na štirih vogalih! Polôži jo spodaj pod obrobek pri oltarju, tako da bo rešetka segala do polovice višine oltarja! Narêdi drogova za oltar, drogova iz akacijevega lesa, in prevleci ju z bronom! Drogova naj se vtakneta v obroče, tako da bosta drogova na obeh straneh oltarja, ko ga bodo nosili. Narêdi ga iz desk in naj bo votel! Kakor se ti je pokazal na gori, tako naj ga napravijo.
Dvorišče svetega šotora
(38,9–20)
Narêdi dvorišče okrog prebivališča! Za poldansko stran, proti jugu, naj bodo zavese za dvorišče iz sukane tančice; sto komolcev naj bodo dolge za to stran; 10 zanje naj bo dvajset stebrov z dvajsetimi podstavki iz brona; kavlji stebrov in njihove vezi pa naj bodo iz srebra. 11 Enako naj bodo za severno stran zavese dolge sto komolcev; zanje naj bo dvajset stebrov z dvajsetimi podstavki iz brona; kavlji stebrov in njihove vezi pa naj bodo iz srebra. 12 Za širino dvorišča na zahodni strani naj bodo zavese dolge po petdeset komolcev; zanje naj bo deset stebrov z desetimi podstavki. 13 Tudi širina dvorišča na vzhodni strani naj bo petdeset komolcev: 14 petnajst komolcev zaves na enem krilu, zanje trije stebri s tremi podstavki; 15 in za drugo krilo petnajst komolcev zaves, zanje trije stebri s tremi podstavki.
16 Za vrata na dvorišče naj bo zagrinjalo dvajsetih komolcev iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice z umetelnim vezenjem; naj imajo štiri stebre s štirimi podstavki. 17 Vsi stebri okrog dvorišča naj imajo srebrne vezi, tudi njihovi kavlji naj bodo iz srebra, podstavki pa iz brona. 18 Dvorišče naj bo sto komolcev dolgo, petdeset široko in pet visoko; zavese naj bodo iz sukane tančice, podstavki pa iz brona. 19 Vse priprave prebivališča za vse opravilo pri njem, tudi vsi njegovi količki in vsi količki dvorišča, naj bodo iz brona.
Olje za svečnik
(3 Mz 24,1–4)
20 Zapovej pa Izraelovim sinovom, da ti prinesejo čistega olja iz stolčenih oliv za svečnik, da prižgejo svetilko, ki bo stalno gorela 21 v shodnem šotoru, pred zagrinjalom, ki je pred pričevanjem.
Ali pred zavezo; prim 25,16.
Aron in njegovi sinovi naj jo oskrbujejo, da bo od večera do jutra pred Gospodom. To naj bo večni zakon za Izraelove sinove iz roda v rod.
Duhovniška oblačila
(39,1–31)
28
Ti pa vzemi k sebi brata Arona in z njim njegove sinove izmed Izraelovih sinov, da mi bodo služili kot duhovniki: Aron in Aronovi sinovi Nadáb, Abihú, Eleazar in Itamár! Narêdi bratu Aronu sveta oblačila za čast in v okras! Govôri z vsemi, ki se razumejo na umetnost, ki sem jih napolnil z umetelnim duhom,
Db. z duhom modrosti.
da napravijo Aronu oblačila, da bo posvečen in mi bo služil kot duhovnik! Naredijo naj tale oblačila: naprsnik, efód, vrhnje oblačilo, spodnje oblačilo, pokrivalo in pas. Naj torej naredijo sveta oblačila tvojemu bratu Aronu in njegovim sinovom, da mi bodo služili kot duhovniki. Naj uporabijo zlato, višnjev in rdeč škrlat, karmezin in tančico.
Efód naj napravijo iz zlata, višnjevega in rdečega škrlata ter karmezina in sukane tančice, kakršno izdelujejo tkalski mojstri. Naj ima dva obramna dela, ki se sklepata; zapenja naj se na obeh koncih. Preveza, ki bodi na njem, naj bo narejena enako in iz celega z njim, iz zlata, višnjevega in rdečega škrlata ter karmezina in sukane tančice.
Vzemi oniksova kamna in vreži vanju imena Izraelovih sinov; 10 šest njihovih imen na en kamen in šest drugih imen na drug kamen, po redu, kakor so bili rojeni! 11 Kakor kamnorezec vrezuje pečate, vreži v oba kamna imena Izraelovih sinov; narêdi ju tako, da bosta obdana z zlato pletenino! 12 Pripni oba kamna na obramna dela efóda kot kamna spomina na Izraelove sinove! Aron naj nosi njihova imena pred Gospodom na obeh ramah v spomin. 13 Narêdi pletenino iz zlata 14 in dve verižici iz čistega zlata; spleti ju in narêdi kakor vrvici in spleteni verižici pritrdi k pletenini!
15 Potem narêdi naprsnik razsodbe kot umetelno tkano delo; narêdi ga, kakor je narejen efód; narêdi ga iz zlata, višnjevega in rdečega škrlata ter karmezina in sukane tančice! 16 Naj bo štirioglat, v dve gubi, pedenj dolg in pedenj širok. 17 Vdelaj vanj kamne v štirih vrstah; vrsta karneol, topaz in smaragd naj bo prva vrsta; 18 druga vrsta: rubin, safir in jaspis; 19 tretja vrsta: hijacint, ahat in ametist; 20 četrta vrsta: hrizolit, beril in oniks. Naj se vdelajo v zlato pletenino. 21 Kamnov naj bo dvanajst glede na število imen Izraelovih sinov; naj bodo kakor pečati, na vsakem naj bo vrezano njegovo ime, za dvanajst rodov. 22 In na naprsnik deni spleteni verižici, narejeni kakor vrvici iz čistega zlata! 23 Narêdi tudi zlata obročka za naprsnik in ju pritŕdi na dveh koncih naprsnika! 24 Vtakni potem zlati vrvici v obročka na koncih naprsnika, 25 druga konca obeh vrvic pa zapni v pletenini in ju vtakni v obramna dela efóda od spredaj! 26 Naredi še dva zlata obročka in ju vstavi v konca naprsnika, na njegov notranji rob, ki je obrnjen proti efódu! 27 Potem narêdi dva zlata obročka in ju pritŕdi v obramna dela efóda, spodaj ob sprednji strani, tam, kjer se zapenjata, nad prevezo efóda! 28 Naprsnik z obročki naj privežejo k obročkom efóda z vrvico iz višnjevega škrlata, tako da bo nad prevezo efóda. 29 Tako naj Aron nosi imena Izraelovih sinov na naprsniku razsodbe na svojem srcu, kadar gre v svetišče, v trajen spomin pred Gospodom. 30 V naprsnik razsodbe pa deni urím in tumím, da bosta na Aronovem srcu, kadar gre pred Gospodovo obličje; in tako naj Aron vedno nosi pred Gospodom razsodbo Izraelovih sinov na svojem srcu!
31 Potem narêdi iz višnjevega škrlata vrhnje oblačilo k efódu! 32 Na sredi naj ima odprtino za glavo; ob odprtini naj bo tkan rob; naj bo kakor odprtina pri oklepu, da se ne raztrga. 33 Na robu oblačila pa narêdi granatna jabolka iz višnjevega in rdečega škrlata in karmezina, okrog in okrog po njegovem robu, in med njimi okrog in okrog zlate zvončke: 34 zlat zvonček in granatno jabolko, zlat zvonček in granatno jabolko okrog in okrog po robu vrhnjega oblačila! 35 Aron naj ga ima, ko opravlja službo, da se bo slišalo njegovo zvončkljanje, kadar gre v svetišče pred Gospodovo obličje in kadar pride ven; tako ne bo umrl.
36 Potem narêdi ploščico iz čistega zlata in vreži vanjo, kakor vrezujejo v pečat: »Sveto Gospodu37 Priveži jo na pokrivalo z vrvico iz višnjevega škrlata; spredaj na pokrivalu naj bo! 38 Naj bo na Aronovem čelu, da bo mogel jemati nase pregreške, storjene pri svetih rečeh, ki jih bodo Izraelovi sinovi posvečevali pri vseh svojih svetih darilih; naj bo vedno na njegovem čelu, da bi našli milost pred Gospodom.
39 Spodnje oblačilo stki iz sukane tančice in narêdi pokrivalo iz tančice! Napravi pas z umetelnim vezenjem! 40 Za Aronove sinove napravi spodnja oblačila in narêdi jim pasove in visoke čepice za čast in v okras! 41 To obleci bratu Aronu in z njim njegovim sinovom; in mazili jih, umésti jih v službo in jih posvéti, da mi bodo služili kot duhovniki! 42 Napravi jim tudi platnene hlače, da zakrijejo svojo nagoto; segajo naj od ledij do stegna! 43 Aron in njegovi sinovi naj jih imajo na sebi, kadar gredo v shodni šotor ali kadar se bližajo oltarju opravljat službo v svetišču, da si ne naložijo krivde in ne umrejo. To naj bo večni zakon zanj in za njegovo potomstvo za njim.
Posvečevanje duhovnikov
(3 Mz 8,1–36)
29
To stôri, da jih posvetiš in mi bodo služili kot duhovniki. Vzemi junca in dva neoporečna ovna in nekvašenega kruha ter nekvašenih, z oljem umešenih kolačev in nekvašenih, z oljem pomazanih mlincev; narêdi jih iz bele pšenične moke! Polôži jih v košaro in v košari jih prinesi poleg junca in obeh ovnov! Arona in njegove sinove pripelji k vhodu shodnega šotora in jih umij z vodo! Potem vzemi oblačila in obleci Aronu spodnje oblačilo, vrhnje oblačilo k efódu, efód in naprsnik, in ga prepaši s prevezo efóda! Deni mu na glavo pokrivalo in na pokrivalo pritrdi sveti načelek! Vzemi mazilnega olja, izlij mu ga na glavo in ga mazili! Pripelji tudi njegove sinove in jim obleci spodnja oblačila! Opaši jih s pasom, Arona in njegove sinove, in priveži jim visoke čepice; in naj jim pripada duhovništvo po večnem zakonu! Tako umésti Arona in njegove sinove v njihovo službo!
10 Potem pripelji junca pred shodni šotor in Aron in njegovi sinovi naj mu položijo roke na glavo! 11 In zakolji junca pred Gospodom pri vhodu v shodni šotor! 12 Vzemi nekaj junčeve krvi in jo s prstom pomaži po rogovih oltarja, vso drugo kri pa izlij na oltarno podnožje! 13 Nato vzemi vso tolščo, ki pokriva drobovje, péčico na jetrih, obe ledvici in tolščo, ki je na njiju, in vse to sežgi na oltarju! 14 Junčevo meso, kožo in iztrebke sežgi v ognju zunaj tabora, ker je to daritev za greh.
15 Nato vzemi prvega ovna in Aron in njegovi sinovi naj mu položijo roke na glavo! 16 Zakolji ovna, vzemi njegovo kri in poškrôpi z njo okrog in okrog po oltarju! 17 Potem ovna razsekaj na kose. Ko opereš njegovo drobovje in noge, jih polôži na njegove kose in na njegovo glavo! 18 Sežgi vsega ovna na oltarju; to je žgalna daritev za Gospoda, prijeten vonj, ognjena daritev za Gospoda!
19 Potem vzemi drugega ovna in Aron in njegovi sinovi naj položijo roke ovnu na glavo! 20 Zakolji ovna in vzemi nekaj njegove krvi ter z njo pomaži mečico desnega Aronovega ušesa in mečice desnih ušes njegovih sinov in palce njihovih desnih rok ter palce njihovih desnih nog, potem pa poškrôpi s krvjo okrog in okrog po oltarju! 21 Vzemi krvi, ki je na oltarju, in mazilnega olja ter poškrôpi Arona in njegova oblačila in z njim njegove sinove in oblačila njegovih sinov; tako bo posvečen on in njegovi sinovi, njegova oblačila in oblačila njegovih sinov.
22 Potem vzemi ovnovo tolščo, rep, tolščo, ki pokriva drobovje, jetrno péčico, obe ledvici in tolščo, ki je na njiju, in desno stegno, kajti to je oven umestitve; 23 dalje hleb kruha in kolač z oljem umešenega kruha ter mlinec iz košare z nekvašenim kruhom, ki je pred Gospodom. 24 Polôži vse na roke Aronu in na roke njegovim sinovom in to kot dar primikanja primikaj pred Gospodom! 25 Potem vzemi to z njihovih rok in to sežgi na oltarju poleg žgalne daritve v prijeten vonj pred Gospodom; to je ognjena daritev za Gospoda!
26 Vzemi tudi prsi ovna umestitve, ki so za Arona, ter jih primikaj kot dar primikanja pred Gospodom; potem naj bodo tebi v delež! 27 Tako posvetiš prsi kot dar primikanja in stegno kot dar vzdigovanja, vse to, kar je bilo primikano in kar je bilo vzdigovano od ovna umestitve za Arona in njegove sinove. 28 In to naj Aron in njegovi sinovi dobivajo od Izraelovih sinov kot večni zakon. Kajti to je dar, in sicer dar Izraelovih sinov od njihovih mirovnih daritev kot dar za Gospoda.
29 Sveta oblačila, ki jih ima Aron, naj dobijo za njim njegovi sinovi, da bodo v njih maziljeni in umeščeni v službo. 30 Sedem dni naj jih oblači tisti izmed njegovih sinov, ki bo duhovnik namesto njega in bo hodil v shodni šotor opravljat službo v svetišču.
31 Ovna umestitve pa vzemi in skuhaj njegovo meso na svetem kraju! 32 Aron in njegovi sinovi naj jedo ovnovo meso s kruhom iz košare pri vhodu v shodni šotor. 33 To smejo jesti tisti, za katere je bila s tem opravljena sprava, da bi jih umestili v službo in jih posvetili; nihče drug ne sme jesti od tega, ker je sveto. 34 Če ostane kaj umestitvenega mesa in kruha do jutra, sežgi v ognju, kar je ostalo; ni dovoljeno jesti, ker je sveto! 35 Stôri torej Aronu in njegovim sinovom povsem tako, kakor sem ti zapovedal; sedem dni jih umeščaj v službo! 36 In junca daritve za greh pripravi vsak dan v spravo, da oltar očistiš greha s tem, da na njem opraviš spravo; in mazili ga, da ga posvetiš! 37 Sedem dni opravljaj spravo na oltarju in ga posvečuj, da oltar postane presvet; kar koli se dotakne oltarja, bo sveto!
Vsakdanji žgalni daritvi
(4 Mz 28,1–8)
38 Tole pa pripravi na oltarju: vsak dan dve enoletni jagnjeti, vedno! 39 Eno jagnje pripravi zjutraj, drugo pa proti večeru;
Db. med večeroma, tj. med sončnim zahodom in trdo nočjo.
40 in k prvemu jagnjetu desetinko
Tj. desetino škafa.
bele moke, umešene s četrtinko vrča olja iz stolčenih oliv, in kot pitno daritev četrtinko vrča vina! 41 Drugo jagnje pa pripravi proti večeru;
Db. med večeroma, tj. med sončnim zahodom in trdo nočjo.
pripravi ga z enako jedilno in pitno daritvijo kakor zjutraj v prijeten vonj kot ognjeno daritev za Gospoda! 42 To naj bo stalna žgalna daritev iz roda v rod pri vhodu v shodni šotor pred Gospodom, kjer se bom shajal z vami, da bom tam govoril s teboj. 43 Tam se bom shajal z Izraelovimi sinovi in kraj bo posvečen po mojem veličastvu. 44 Posvetil bom shodni šotor in oltar; tudi Arona in njegove sinove bom posvetil, da mi bodo služili kot duhovniki. 45 Prebival bom sredi Izraelovih sinov in bom njihov Bog. 46 In spoznali bodo, da sem jaz, Gospod, njihov Bog, ki sem jih izpeljal iz egiptovske dežele, da bi prebival sredi med njimi; jaz sem Gospod, njihov Bog.
Kadilni oltar
(37,25–28)
30
Potem narêdi oltar, na katerem boste zažigali kadilo; naredi ga iz akacijevega lesa! Naj bo en komolec dolg, en komolec širok, štirioglat in dva komolca visok; in rogovi naj bodo z njim vred iz celega. Prevleci ga s čistim zlatom: ploščo, stene okrog in okrog in rogove; in napravi mu okrog zlat venec! Narêdi zanj dva obroča pod vencem na obeh straneh; na obeh nasprotnih koncih ju narêdi, da vtaknete vanju drogova in ga boste na njiju nosili! Drogova narêdi iz akacijevega lesa in ju pozláti! Postavi oltar pred zagrinjalo, ki je pred skrinjo pričevanja,
Ali zaveze.
pred spravni pokrov, ki je nad pričevanjem,
Ali zavezo; prim. 25,16.
kjer se ti bom razodeval!
Aron naj zažiga na njem dišeče kadilo; zažiga naj ga vsako jutro, ko bo pripravljal svetilke. In zažiga naj ga proti večeru,
Db. med večeroma, tj. med sončnim zahodom in trdo nočjo.
ko bo natikal svetilke. To naj bo trajno kajenje pred Gospodom iz roda v rod. Na njem ne smete darovati nepostavnega kadila ne žgalne ne jedilne daritve; tudi pitne daritve ne izlivajte nanj! 10 Aron pa naj enkrat na leto opravi spravo na njegovih rogovih; s krvjo spravne daritve za greh naj na njem opravi spravo enkrat na leto, iz roda v rod; nadvse svet je Gospodu.
Dajatev za svetišče
11 Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel: 12 Ko ugotavljaš število Izraelovih sinov, naj da vsak Gospodu odkupnino za svoje življenje, da ob štetju ne pride nadnje nadloga. 13 To naj da vsak, ki preide k preštetim, naj da pol šekla – po svetiščnem šeklu, ki ima dvajset ger; pol šekla je dar za Gospoda. 14 Vsak, ki preide k preštetim, od dvajsetih let in čez, naj dá Gospodu dar. 15 Ko dajete Gospodu dar kot odkupnino za svoje življenje, naj bogatin ne daje več in ubožec ne manj kakor pol šekla. 16 Vzemi spravni denar od Izraelovih sinov in ga uporabi za službo v shodnem šotoru, da bo za Izraelove sinove spomin pred Gospodom kot odkupnina za vaše življenje!
Umivalnik
17 Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel: 18 Narêdi bronast umivalnik z bronastim stojalom za umivanje in ga postavi med shodni šotor in oltar ter vlij vanj vode! 19 Z njo naj si Aron in njegovi sinovi umivajo roke in noge; 20 kadar gredo v shodni šotor, naj se umijejo z vodo, da ne umrejo. Kadar se približajo oltarju opravljat službo, da zažgejo ognjeno daritev Gospodu, 21 naj si umijejo roke in noge, da ne umrejo. To bodi zanje večen zakon, zanj in za njegovo potomstvo iz roda v rod!
Mazilno olje
22 Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel: 23 Vzemi si najbolj dragocene dišave: tekoče mire petsto šeklov, dišečega cimeta polovico toliko, to je dvesto petdeset šeklov, dišečega kolmeža dvestopetdeset šeklov, 24 kasije petsto šeklov, po svetiščnem šeklu, in oljčnega olja en vrč! 25 In iz tega napravi olje za sveto maziljenje, mazilo, kakor ga dela mazilar; to bodi olje za sveto maziljenje!
26 Z njim pomazili shodni šotor in skrinjo pričevanja,
Ali zaveze.
27 mizo in vse njene priprave, svečnik in njegove priprave, kadilni oltar, 28 oltar za žgalne daritve in vse njegove priprave, umivalnik in njegovo stojalo! 29 Posvéti te reči, da bodo nad vse svete: kdor koli se jih dotakne, bo posvečen!
30 Tudi Arona in njegove sinove pomazili in posvéti, da mi bodo služili kot duhovniki! 31 Izraelovim sinovom pa govôri in reci: »To mi bodi olje za sveto maziljenje iz roda v rod! 32 Na telo nobenega človeka ga ne smete izliti; ne smete zmešati nobenega drugega temu podobnega olja; to je sveto in tudi vam bodi sveto! 33 Kdor zmeša podobno ali kdor kaj takega nanese na svetnega človeka, naj bo iztrebljen izmed svojega ljudstva!«
34 Gospod je rekel Mojzesu: Vzemi si dišave: stakte, kadilne školjke, galbana in čistega kadila; to naj bo v enakih delih! 35 Iz tega naredi kadilo, dišavo, kakor jo napravlja dišavar, osoljeno,
Gr., lat. dobro premešano.
čisto, sveto! 36 Nekaj tega stolci v prah in deni nekaj tega pred pričevanje
Ali zavezo; prim. 25,16.
v shodnem šotoru, kjer se ti bom razodeval; bodi vam presveto! 37 Takega kadila pa, kakršno boš naredil, ne delajte zase; to ti bodi sveto za Gospoda! 38 Kdor naredi podobno, da bi ga duhal, bodi iztrebljen izmed svojega ljudstva!
Stavbenika svetišča
(35,30–36,1)
31
Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel: Glej, poklical sem po imenu Becaléla, sina Urijája, Hurovega sina, iz Judovega rodu. Napolnil sem ga z Božjim duhom, z modrostjo, razumnostjo in vednostjo za vsakršno delo, da napravi načrte za delo iz zlata, srebra in brona; za rezanje kamnov za vdelavanje, za rezbarjenje lesa, za opravljanje vsakršnega dela. Dodal pa sem mu še Oholiába, Ahisamáhovega sina iz Danovega rodu; in vsem modrim sem položil v srce modrost, da bodo naredili vse, kar sem ti zapovedal: shodni šotor, skrinjo pričevanja,
Ali zaveze.
spravni pokrov na njej in vso šotorsko opremo: mizo in njene priprave, čisti svečnik
Tj. svečnik iz čistega zlata.
in vse njegove priprave, kadilni oltar, oltar za žgalne daritve in vse njegove priprave, umivalnik in njegovo stojalo, 10 bogoslužna
Tako prevodi; hebr. nejasno.
oblačila, sveta oblačila za duhovnika Arona in oblačila njegovih sinov za duhovniško službo, 11 mazilno olje in dišeče kadilo za svetišče. Povsem tako naj naredijo, kakor sem ti zapovedal.
Zakon o soboti
12 Gospod je rekel Mojzesu: 13 Govôri Izraelovim sinovom in reci: »Glejte, da boste praznovali moje sobote; kajti to je znamenje med menoj in vami iz roda v rod, da se ve, da vas jaz, Gospod, posvečujem! 14 Praznujte torej soboto, ker je za vas sveta! Kdor jo skruni, naj bo usmrčen; kdor koli opravlja ta dan kako delo, bodi iztrebljen iz srede svojega ljudstva! 15 Šest dni naj se opravlja delo, sedmi dan pa je sobota, dan počitka, posvečen Gospodu; kdor koli na sobotni dan opravlja kako delo, naj bo usmrčen. 16 Izraelovi sinovi naj torej praznujejo soboto, naj se držijo počitka iz roda v rod kot večne zaveze. 17 Med menoj in Izraelovimi sinovi naj bo to znamenje na veke, kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, sedmi dan pa je počival in si oddahnil.«
18 In ko je nehal govoriti z Mojzesom na Sinajski gori, mu je dal dve plošči pričevanja,
Ali zaveze, tj. plošči desetih zapovedi.
kamniti plošči, ki ju je popisal Božji prst.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 134.081.256, danes: 4.858
Cas izvajanja programa: 0.06s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.