Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  ŽJ  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  RVR95  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  VUL  GWH  SSPm Izbiraj med zbirkami za izbrani jezik   O prevodih Navodila
Jezik

2 Timoteju 3,16

16 Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno
Ali Vse Pismo, ki je navdihnjeno od Boga, je tudi koristno.
za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti,
16 Every writing inspired by God
literally, God-breathed
is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for instruction which is in righteousness,

2 Peter 1,20-21

20 Predvsem pa védite tole: nobena prerokba v Pismu ni stvar zasebne razlage. 20 knowing this first, that no prophecy of Scripture is of private interpretation.
21 Nikoli namreč nobena prerokba ni prišla po človeški volji, ampak so ljudje, nošeni od Svetega Duha, govorili v imenu Boga.
Db. govorili od/iz Boga.
21 For no prophecy ever came by the will of man: but holy men of God spoke, being moved by the Holy Spirit.

Luka 24,27

27 Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. 27 Beginning from Moses and from all the prophets, he explained to them in all the Scriptures the things concerning himself.

Janez 1,1.14

Evangelij po Janezu
Uvod
Beseda se je učlovečila
1
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.
The Gospel According to John
1
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
14 In Beseda je postala meso in se naselila
Db. ušotorila.
med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
Dodano.
polna milosti in resnice.
14 The Word became flesh, and lived among us. We saw his glory, such glory as of the one and only Son of the Father, full of grace and truth.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije

Distribucija in zadnja različica besedila: www.ebible.org

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020