Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

3 Mojzes 19

3 Mojzes :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

»Bodite sveti, ker sem jaz svet«
19
Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri vsej skupnosti Izraelovih sinov in jim reci: ›Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet. Vsak naj spoštuje
Db. naj se boji
svojo mater in svojega očeta in naj se drži mojih sobot; jaz sem Gospod, vaš Bog. Ne obračajte se k ničnostim
Tj. k malikom.
in ne delajte si ulitih bogov; jaz sem Gospod, vaš Bog.
Kadar darujete mirovno daritev Gospodu, jo darujte tako, da bo sprejeta vam v prid. Tisti dan, ko jo darujete, in naslednji dan jo použijte; kar pa ostane do tretjega dne, sežgite v ognju! Če pa bi vseeno jedli tretji dan, bi bilo to ognušeno meso; ne bi bilo sprejeto. Kdor bi to jedel, bi ga zadela krivda, ker bi oskrunil, kar je bilo posvečeno Gospodu: takšen naj bo iztrebljen iz svojega ljudstva.
Kadar spravljate žetev svoje dežele, ne požanji čisto do roba polja in ne paberkuj po svoji žetvi! 10 Tudi v svojem vinogradu ne paberkuj in ne pobiraj osutih jagod v njem; pústi jih revežu in tujcu; jaz sem Gospod, vaš Bog.
11 Ne kradite, ne lažite in ne varajte vsak svojega rojaka! 12 Ne prisegajte po krivem pri mojem imenu; s tem bi skrunili ime svojega Boga; jaz sem Gospod.
13 Ne izkoriščaj svojega bližnjega in ne ropaj ga; plačilo dninarja naj ne ostaja pri tebi do jutra! 14 Ne preklinjaj gluhega in slepemu ne nastavljaj spotike; boj se svojega Boga; jaz sem Gospod.
15 Ne delajte krivice pri sodbi; ne bodi pristranski do ubožca in ne klanjaj se velikemu: pravično sodi svojega bližnjega! 16 Ne hôdi kot obrekljivec med svojimi rojaki in ne strezi svojemu bližnjemu po življenju; jaz sem Gospod.
17 Ne sovraži svojega brata v svojem srcu; odkrito posvári svojega bližnjega, da si zaradi njega ne nakoplješ greha! 18 Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe; jaz sem Gospod.
19 Izpolnjujte moje zakone! Ne pripuščaj k parjenju dvoje različnih vrst živine, ne posevaj polja z dvoje vrst semenom in ne oblači se z obleko, ki je tkana iz dveh različnih niti!
20 Če kdo spolno občuje z žensko, ki je sužnja, določena drugemu možu in ni odkupljena ali oproščena, je treba oba kaznovati;
Gr. jima gre preiskava; lat. bosta oba tepena.
usmrtiti ju ni treba, ker ona ni bila prosta. 21 Moški
Dodano.
naj pripelje svojo spravno daritev za Gospoda k vhodu v shodni šotor, ovna spravne daritve. 22 Za greh, ki ga je storil, naj duhovnik zanj pred Gospodom opravi spravo z ovnom spravne daritve in odpuščen mu bo greh, ki ga je storil.
23 Ko pridete v deželo in zasadite vsakovrstno sadno drevje, imejte njegovo sadje za njegovo prednjo kožico:
Ali za prepovedano.
tri leta naj vam velja kot nekaj neobrezanega, ne smete ga jesti! 24 V četrtem letu naj bo vse njegovo sadje s prazničnim slavjem posvečeno Gospodu. 25 Šele peto leto uživajte njegovo sadje, da vam bo prinašalo obilnejši pridelek; jaz sem Gospod, vaš Bog.
26 Ničesar ne jejte s krvjo! Ne ukvarjajte se z vedeževanjem in čaranjem! 27 Ne strizite na okroglo roba svojih las in ne krajšaj konca svoje brade! 28 Ne delajte si vrezov na telesu zaradi mrliča in ne dajajte si vžigati nobenih znamenj; jaz sem Gospod.
29 Ne skruni svoje hčere s tem, da bi jo naredil za vlačugo, da se dežela ne vda vlačuganju in se ne napolni z nesramnostjo. 30 Praznujte moje sobote in spoštujte moje svetišče;
Db. bojte se mojega svetišča.
jaz sem Gospod.
31 Ne obračajte se na zarotovalce duhov in na duhove umrlih! Ne iščite jih, da bi ob njih postali nečisti; jaz sem Gospod, vaš Bog.
32 Pred sivo glavo vstani, prikloni se staremu človeku in boj se svojega Boga; jaz sem Gospod.
33 Če pri tebi biva tujec v vaši deželi, ga ne zatirajte! 34 Tujec, ki biva med vami, vam naj bo kakor domačin, kakor eden izmed vas! Ljubi ga kakor sebe, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi; jaz sem Gospod, vaš Bog.
35 Ne delajte krivice pri sodbi, ne pri dolžinski meri ne pri uteži in ne pri votli meri! 36 Imejte pravično tehtnico, pravične uteži, pravičen škaf in pravičen vrč! Jaz sem Gospod, vaš Bog, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele.
37 Držite se torej vseh mojih zakonov in vseh mojih odlokov in jih izpolnjujte; jaz sem Gospod.‹«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2023 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplacno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 128.956.894, danes: 5.728
Cas izvajanja programa: 0.04s

Zakaj imamo prevod, ki je standardni?

Kupuj  z 10% velikonocnim popustom!

Kaj podariti birmancu? Darilo z vsebino, Sveto pismo!

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.