Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Hasiera 3

Hasiera :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jainkoaren agindua hautsi
3
1 Sugea zen Jainko Jaunak egindako piztiarik maltzurrena.
Sugeak esan zion emakumeari:
–Jainkoak debekatu egin dizue, beraz, baratzeko arbola guztietako fruituetarik jatea?
3,1 Sugea Jkd 2,24; Jn 8,44; Ap 12,9; 20,2.
2 Emakumeak erantzun:
–Ez, jan dezakegu baratzeko arboletako fruituetarik. 3 Baratze erdian dagoen zuhaitzaz bakarrik esan digu Jainkoak: «Ez jan horretatik, ezta ukitu ere, hil nahi ez baduzue».
4 –Ez zarete inolaz ere hilko –esan zion sugeak–. 5 Ongi daki Jainkoak, hartatik jan dezazuenean, begiak zabalduko zaizkizuela, eta bera bezalako bihurtuko zaretela, dena ezagutzeko ahalmena
3,5 dena ezagutzeko ahalmena: Ik. 2,9 oh.
lortuz.
3,5 Jainkoa bezalako 3,22. Ik. Is 14,14; Ez 28,2; 2 Ts 2,4.
6 Ikusi zuen emakumeak fruitua gozoa zela, arbola ikusgarria eta jakituria lortzeko desiragarria. Hartu zuen, beraz, haren fruituetariko bat eta jan egin zuen. Gero, bere senarrari eman eta honek ere jan egin zuen.
3,6 tentazioaren lilura St 1,13-15.
7 Orduan, begiak zabaldu zitzaizkien eta biluzik zeudela ohartu ziren. Piku-hosto batzuk josi eta estalki bana egin zuten.
8 Arratsean, gizonak eta emazteak baratzean zebilen Jainko Jaunaren oin-hotsa entzun zuten eta harengandik gorde egin ziren zuhaitz artean. 9 Baina Jainko Jaunak dei egin zion gizonari:
–Non zara?
10 Gizonak erantzun:
–Zure oin-hotsa baratzean entzun dudanean, beldurtu eta gorde egin naiz, biluzik nagoelako.
3,10 biluzik Is 20,2-4; Ap 3,18; 16,15.
11 Jainkoak esan zion:
–Eta nork jakinarazi dizu biluzik zaudela? Galarazi nizun arbolako fruitua jan al duzu?
12 Gizonak erantzun:
–Laguntzat eman didazun emakumeak fruitua eskaini dit eta jan egin dut.
13 Jainko Jaunak esan zion emakumeari:
–Zer egin duzu?
Emakumeak erantzun:
–Sugeak engainatu nau eta jan egin dut.
3,13 Sugeak engainatu 2 Ko 11,3; 1 Tm 2,14.
14 Orduan, Jainko Jaunak sugeari esan zion:

«Hori egin dualako,
madarikatua hi abere guztien artean
eta basapiztia guztien artean!
Sabel gainean arrastaka ibiliko haiz
eta hautsa jango duk
heure bizitzako egun guztietan.
15 Elkarren etsai egingo zaituztet
hi eta emakumea,
hire eta haren ondorengotza;
honek burua zapalduko dik
eta hik orpotik helduko diok».
3,15 Elkarren etsai Ap 12,17.

16 Emakumeari esan zion:

«Haurdun gelditzean,
oinazeak ugalduko dizkizut
eta saminez izango dituzu haurrak;
irritsak senarrarengana
bultzatuko zaitu,
eta hura izango duzu nagusi».
3,16 haurrak saminez 35,16-18; Jn 16,21+; Ap 12,2.

17 Eta gizonari esan zion:

«Emaztearen esanari jaramon egin
eta galarazi nizun zuhaitzetik
jan duzunez gero,
madarikatua lurra zure erruz!
Nekearen nekez
aterako diozu janaria
zeure bizitzako egun guztietan.
3,17 madarikatua lurra 5,29; Os 4,3; Erm 8,20. Ik. 8,21. // lanaren nekea 4,12; Jb 7; Koh 2,22-23.
18 Sasia eta laharra emango dizkizu,
basalandarez elikatu beharko duzu.
3,18 sasiak eta laharrak Heb 6,8.
19 Zeure bekokiko izerdiz
jango duzu ogia,
lurrera itzuli arte,
handik izan zara hartua eta:
hautsa zara
eta hautsera itzuliko zara».
3,19 hautsa zara Sal 90,3; 104,29; Koh 3,20; 12,7. Ik. 2,7+.
Edendik kanporatuak
20 Gizonak bere emazteari Eva, hau da, «Bizi», eman zion izen, bizidun guztien ama delako. 21 Jainko Jaunak larruzko arropaz jantzi zituen gizona eta emaztea. 22 Gero, Jainko Jaunak esan zuen: «Horra gizakia gutariko bat bihurtua, dena ezagutzeko ahalmena
3,22 gutariko: Gu horrek Jainkoaren ahotan, honek, gorte gisa, bere inguruan dituen jainkozko izakiak adierazten ditu. // dena ezagutzeko ahalmena: Ik. 2,9 oh.
duelarik. Ez dezala orain bizi-arbolako fruiturik hartu eta, hura janez, betiko bizi».
3,22 Gutariko bat bihurtu 3,5+. // bizi-arbola 2,9+.
23 Beraz, Jainko Jaunak, Edengo baratzetik bota egin zuen, lurra landu zezan, handik izan baitzen hartua.
3,23 Edengo baratzea 2,8+.
24 Gizakia bota ondoren, izaki hegaldun batzuk jarri zituen Edengo baratzearen ekialdean, suzko ezpata distiratsuak zituztela
3,24 izaki hegaldun: H.h., kerubim. Mitologi izakiak dira, zezen edo animalia hegaldunen itxurakoak; Babilonian jainkoen eta erregeen jauretxeen sarreran jarri ohi ziren, sinbolozko zaindari gisa. Kerubim gainean esertzen dena Israelgo Jainkoaren tituluetako bat da (ik. 1 Sm 4,4). // suzko ezpata distiratsuak zituztela: H.h., eta suzko ezpata distiratsua; segur aski, suzko ezpatak tximista adierazten du; beraz, uler daiteke kerubimek eta tximistak zaintzen dutela baratzea.
, bizi-arbolarako pasabidea ixteko.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7