Bibli Elkartea

BIBLIJA.netBIBLIJA.net   - Biblia interneten

Liburuen laburduren zerrenda

Taula honek Bibliako liburuen izenak eta laburdura arruntenak dakartza.

Zuriunerik gabe eta letra xehez idatz ditzakezu laburdura hauek.

Zerrenda honetan Bibliako euskarazko laburdura arruntenak bakarrik datoz. Programak ezagutzen dituen laburdura guztien zerrenda nahi baduzu, egin klik hemen.

Eliz tradizio guztiek Kanonean onartu liburuak:
Itun Zaharra
Hasiera Has  
Irteera Ir  
Lebitarrena Lb  
Zenbakiak Zen  
Deuteronomioa Dt  
Josue Jos  
Epaileak Epa [Ep]
Rut Rt  
1 Samuel 1 Sm  
2 Samuel 2 Sm  
1 Erregeak 1 Erg  
2 Erregeak 2 Erg  
1 Kronikak 1 Kro 1 Cro
2 Kronikak 2 Kro 2 Cro
Esdras Esd  
Nehemias Ne Neh
Ester Est  
Job Jb  
Salmoak Sal  
Esaera Zaharrak EsZ [Es]
Kohelet Koh Qo
Kantarik ederrena Kt Ct
Isaias Is  
Jeremias Jr  
Negar Kantak Nk  
Ezekiel Ez  
Daniel Dn  
Oseas Os  
Joel Jl  
Amos Am  
Abdias Ab  
Jonas Jon  
Mikeas Mi  
Nahum Na  
Habakuk Hab Ha
Sofonias So  
Ageo Ag  
Zakarias Za  
Malakias Ml  
Itun Berria
Mateo Mt  
Markos Mk  
Lukas Lk  
Joan Jn  
Eginak Eg  
Erromatarrei Erm Rm
1 Korintoarrei 1 Ko  
2 Korintoarrei 2 Ko  
Galaziarrei Ga  
Efesoarrei Ef  
Filipoarrei Flp  
Kolosarrei Kol  
1 Tesalonikarrei 1 Ts  
2 Tesalonikarrei 2 Ts  
1 Timoteori 1 Tm  
2 Timoteori 2 Tm  
Titori Tt  
Filemoni Flm  
Hebrearrei Heb Hb
Santiago St  
1 Pedro 1 P  
2 Pedro 2 P  
1 Joan 1 J  
2 Joan 2 J  
3 Joan 3 J  
Judas Ju Judas
Apokalipsia Ap  
Eliz tradizio desberdinentzat balio desberdina duten liburuak; beraz, izen desberdina ematen zaie, liburuaren eta eliz tradizioaren arabera: Kanonikoak, Deuterokanonikoak edo Apokrifoak
Ester Grekoa EstGr  
Judit Jdt  
Tobit Tb  
1 Makabearrak 1 M  
2 Makabearrak 2 M  
Jakinduria Jkd Sb
Ben Sirak Si  
Baruk Ba  
Jeremiasen Gutuna JrGt  
Daniel Grekoa DnGr  
Azariasen otoitza eta hiru gazteen kantika PrAzar DnGr
Susana Sus  
Bel eta Herensugea Bel  
Manasesen otoitza Man  
3 Esdras 3 Esr  
4 Esdras 4 Esr  
Salmo 151 Sal 151  
Laodizearrei Gutuna Laod  
Salmotegia “Iuxta Hebraeos” SIH  

Argitalpen batzuetan, “Ester (grekoan)” Esterri egindako gehikuntzak bakarrik ematen dira (kapitulu gehituak bakarrik). Beraz, “Ester” liburuan eta “Ester grekoan” berdinak direnak ez dira ematen azken honetan.
Argitalpen batzuetan, “Azariasen otoitzak eta hiru gazteen kantikak" delakoak berekin du “Danieli egindako gehikuntzak” delakoa (“Susana” eta “Bel eta Herensugea” delakoa ere bai).

Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]