Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Hasiera 40

Hasiera :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Josek bi presoen ametsak argitu
40
1 Gertakari hauen ondoren, Egiptoko erregearen edarizain eta okinen arduradunek iraindu egin zuten beren nagusi erregea. 2 Haserretu zen faraoia bi zerbitzarion aurka 3 eta atxilotu egin zituen guardiaburuaren etxeko kartzelan ezarriz, Jose preso zegoen tokian hain zuzen. 4 Guardiaburuak Joseren ardurapean utzi zituen.
Denboraldi bat preso egon ondoren, 5 bi zerbitzariek amets egin zuten gau berean; bakoitzaren ametsak bere esanahi berezia zuen. 6 Goizean etortzean, kezkati aurkitu zituen Josek 7 bere nagusiaren etxean kartzelatuak zeuden faraoiaren funtzionarioak eta galdegin zien:
–Zergatik zaudete hain aurpegi-ilun?
8 Haiek erantzun zioten:
–Amets egin dugu, eta ezin digu inork esanahia argitu.
Josek esan zien:
–Jainkoari dagokio ametsen esanahia argitzea. Ea, konta iezazkidazue.
40,8 Jainkoa ametsen argitzaile 41,16; Dn 2,11.18-19.28.
9 Edarizainen arduradunak bere ametsa kontatu zion:
–Niri, neure ametsean, mahatsondo bat agertu zitzaidan; 10 hiru aihen zituen mahatsondoak. Kimuberritu zen, loratu eta ondu egin ziren mahats-mordoak. 11 Nik faraoiaren edalontzia nuen eskuan; mahats-mordoak hartu nituen eta, edalontzi gainean zukuturik, edalontzia faraoiaren eskuetan ezarri nuen.
12 Josek esan zion:
–Hona argibidea. Hiru aihenek hiru egun adierazten dute.
40,12 Jose ametsen argitzaile 40,18; 41,12.15.25; Dn 2; 4.
13 Hiru egun barru, faraoiak goraltxatu egingo zaitu eta lehengo karguan jarriko: faraoiaren eskuetan edalontzia ipiniko duzu, edarizainen arduradun zinenean bezala. 14 Oroit zaitez nitaz orduan, ongi doakizunean; egidazu, arren, mesede hau: mintza zakizkio faraoiari nire alde, hemendik atera nazan.
40,14 mintza faraoiari nire alde 40,23; 41,9-13.
15 Indarrez bahitu ninduten israeldarren lurraldean, eta hemen ere ez dut kartzelan sartzea merezi duenik deus egin.
40,15 indarrez bahitu 37,28. // kartzela merezi duenik deus egin 39,20; Dn 6,22.
16 Joseren argibidea egokia zela ikusirik, okin-arduradunak esan zion:
–Ba, nik neure ametsean hiru saski opil neuzkan buru gainean. 17 Goreneko saskian, faraoiarentzat okinak egin ohi dituen jaki guztietatik zegoen, eta txoriek nire buru gaineko saskitik jaten zuten.
18 Josek esan zion:
–Hona argibidea. Hiru saskiok hiru egun adierazten dute. 19 Hiru egun barru, faraoiak goraltxatu
40,19 goraltxatu: 40,13 tx.eko hitza bera erabiliz, hitzaren anbiguotasunaz baliatzen da egilea –ohorezko tokira ala urkamendira altxatu– bi zerbitzarien zorien kontrakotasuna azaltzeko.
egingo zaitu: zuhaitz batetik urkatuko zaitu eta txoriek haragia jango dizute.
20 Hiru egunen buruan, faraoiak urtebetetze-eguna ospatu zuen eta bazkari eder bat antolatu bere funtzionario guztientzat. Hauen aurrean edarizainen eta okinen arduradunak goraltxatu zituen:
40,20 urtebetetze-eguneko bazkaria Mk 6,21.
21 edarizainen arduraduna bere karguan ezarri zuen berriro, faraoiari edaria zerbitzatzeko; 22 okin-arduraduna, aldiz, urkarazi egin zuen, Josek adierazi bezala. 23 Edarizainen arduraduna, ordea, ez zen Josez batere oroitu.
40,23 ez zen oroitu 40,14+; Koh 9,15-16; Nk 3,25-27.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7