Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Pregovori 1-4

Pregovori :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pregovori
Razprava o modrosti
Uvod
1
Pregovori Salomona, sina Davidovega, kralja Izraelovega:

Za spoznavanje modrosti in vzgoje,
za razumevanje razumnih izrekov,
za sprejemanje vzgoje k dojemljivosti,
pravičnosti, razsodnosti in poštenosti,
da bi dajali preprostim previdnost,
mladeniču znanje in preudarnost.
Poslušal jih bo modri in povečal izobrazbo,
razumni bo pridobil izvedenost,
da bo razumel pregovor in rek,
besede modrih in njihova dognanja.

Strah Gospodov je začetek znanja,
modrost in vzgojo zaničujejo bedaki.
Grešniki vabijo mlade
Poslušaj, sin moj, vzgojo svojega očeta,
ne zametuj nauka svoje matere.
Kajti ljubek venec bosta tvoji glavi,
ogrlici tvojemu vratu.
10 Sin moj, če te grešniki zavajajo,
se jim ne vdaj.
11 Če pravijo: »Pojdi z nami, prežímo na kri!
Postavimo nedolžnemu zasedo brez razloga!
12 Pogoltnimo jih žive, kakor podzemlje,
cele, kakor se pogrezajo v jamo!
13 Našli bomo vsakršno dragoceno imetje,
napolnili svoje hiše s plenom.
14 Vrzi svoj žreb v naši sredi,
naj bo ena mošnja nam vsem!«
15 Sin moj, ne hodi z njimi na pot,
zadrži svojo nogo pred njihovo stezo.
16 Kajti njihove noge drve v hudobijo,
hite prelivat kri.
17 Zaman se namreč razpenja mreža
pred očmi vseh ptičev:
18 tako oni prežijo na lastno kri,
postavljajo zasedo lastnemu življenju.
19 Takšne so poti vsakogar, ki utrgava,
utržek jemlje
Db. ki utrgava utržek / jemlje.
življenje svojemu lastniku.
Modrost vabi mlade
20 Modrost se oglaša zunaj,
na trgih povzdiguje svoj glas,
21 na stekališču ulic
Gr. na vrhu zidov; hebr. nejasno.
kliče,
na vhodu, pri mestnih vratih izreka svoje izreke:
22 »Doklej boste, prostaki, ljubili prostaštvo?
Posmehljivci ljubijo posmeh,
norci sovražijo spoznanje!
23 Obrnite se k mojemu opominu,
glejte, točila vam bom svojega duha,
razodevala vam bom svoje besede.
24 Ker sem klicala, pa ste se branili,
iztezala svojo roko, pa se nihče ni zmenil,
25 in ste zavrgli vse moje nasvete
in niste sprejeli mojega opomina,
26 se bom tudi jaz smejala vaši pogubi,
se posmehovala, ko pride vaš strah,
27 ko pride vaš strah kakor ujma,
in pridrvi vaša poguba kakor vihar,
ko prideta nad vas stiska in nadloga.
28 Tedaj me bodo klicali, pa ne bom odgovorila,
koprneli bodo po meni, pa me ne bodo našli.
29 Zato, ker so sovražili spoznanje
in niso marali strahu Gospodovega,
30 se ne menili za moje nasvete,
odklonili vsak moj opomin,
31 zato bodo uživali sadove svojega ravnanja,
se sitili po svojih načrtih.
32 Kajti upornost bo ugonobila prostake,
lahkomiselnost bo pokončala norce.
33 Kdor pa me posluša, bo prebival na varnem,
miren bo in se ne bo bal hudega.«
Pomen vzgoje
2
Sin moj, če sprejemaš moje izreke
in hraniš pri sebi moje zapovedi,
tako da tvoje uho posluša modrost,
da nagibaš svoje srce k razumnosti,
da, če kličeš razsodnost,
daješ svoj glas razumnosti,
če jo iščeš kakor srebro,
jo odkopavaš kakor zaklade,
tedaj boš razumel strah Gospodov
in boš dosegel spoznanje Boga.
Kajti Gospod daje modrost,
iz njegovih ust prihajata spoznanje in razumnost.
Iskrenim pripravlja uspeh,
ščit je tem, ki hodijo v popolnosti.
Takó pazi na steze pravice,
varuje pot svojih zvestih.
Tedaj boš razumel pravičnost in pravico,
poštenost in sleherno dobro pot.
10 Kajti modrost pride v tvoje srce,
spoznanje bo všeč tvoji duši.
11 Preudarnost te bo varovala,
razumnost te bo ohranjala.
12 Obvarovala te bo slabe poti,
ljudi, ki govore varljivo,
13 ki zapuščajo prave poti,
da hodijo po temačnih poteh,
14 ki se veselijo zlih dejanj,
se radujejo zlobnih prevar,
15 ki so njihove poti izkrivljene
in blodijo po svojih stezah.
16 Obvarovala te bo tuje ženske,
tujke, ki gladi s svojim govorjenjem,
17 ki zapušča izvoljenca svoje mladosti,
ki pozablja na zavezo svojega Boga.
18 Kajti njena hiša se pogreza k smrti,
njene steze k pokojnim.
19 Nihče, ki hodi k njej, se ne vrne
in ne doseže poti v življenje.

20 Zato hôdi po poteh dobrih,
drži se poti pravičnih.
21 Kajti iskreni bodo prebivali v deželi,
popolni bodo ostali v njej,
22 hudobne pa bodo iztrebili iz dežele,
varljivce bodo iztrgali iz nje.
3 Ljubi Gospoda, svojega Boga
Sin moj, ne pozabi mojega nauka,
tvoje srce naj se drži mojih zapovedi.
Kajti pomnožile ti bodo
število dni in let življenja in srečo.

Dobrota in zvestoba naj te ne zapustita,
priveži si ju okrog vratu,
zapiši ju na tablo svojega srca.
Tako boš našel milost in dobro dojemljivost
pri Bogu in pri ljudeh.

Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem,
na svojo razumnost pa se ne zanašaj.
Na vseh svojih poteh ga spoznavaj
in on bo uravnaval tvoje steze.
Ne imej sam sebe za modrega,
boj se Gospoda in varuj se hudega.
To bo zdravilo za tvoje telo,
poživilo za tvoje kosti.

Části Gospoda s svojim imetjem,
s prvinami vseh svojih pridelkov.
10 Tvoje žitnice bodo polne hrane,
tvoje kadi bodo prekipevale od mošta.

11 Ne zametuj, sin moj, Gospodove vzgoje,
njegov opomin naj ti ne bo nadležen.
12 Kajti kogar Gospod ljubi, ga opominja
in mu hoče dobro kakor oče sinu.
Modrost je drevo življenja
13 Blagor človeku, ki najde modrost,
možu, ki si pridobi razumnost.
14 Kajti pridobiti njo je bolje kakor pridobiti srebro,
njen sad je boljši od zlata.
15 Dragocenejša je kakor biseri,
nobena tvoja želja ji ni enakovredna.
16 Dolgo življenje je v njeni desnici,
v njeni levici sta bogastvo in čast.
17 Njene poti so prijetne poti,
vse njene steze so mirne.
18 Drevo življenja je tem, ki se je oprimejo,
kdor se je drži, je srečen.

19 Gospod je z modrostjo postavil zemljo,
z razumnostjo utrdil nebo,
20 z njegovim znanjem se odpirajo pravodovja
Ali globočine, brezna.
in oblaki spuščajo roso.
Gospod bo tvoj varuh
21 Sin moj, to dvoje naj ti ne uide izpred oči,
ohrani strumnost in preudarnost.
22 Tvoji duši bosta življenje,
tvojemu vratu okras.
23 Tedaj boš varno hodil po svoji poti,
tvoja noga se ne bo spotikala.
24 Kadar boš legel, se ne boš bal,
kadar boš ležal, bo tvoje spanje sladko.
25 Ne boš se bal presenetljivega strahu,
da bi prišlo opustošenje krivičnikov.
26 Kajti Gospod bo tvoje zaupanje,
varoval bo tvojo nogo pred zanko.
Ljubi svojega bližnjega
27 Ne odklanjaj dobrote potrebnemu,
če je v tvoji moči, da jo izkažeš.
28 Ne reci svojemu bližnjemu: »Pojdi in pridi nazaj,
jutri ti bom dal,« če to imaš.
29 Ne snuj hudega zoper svojega bližnjega,
ko zaupno prebiva pri tebi.
30 Ne prepiraj se z nikomer brez vzroka,
če ti ni storil nič žalega.
31 Ne zavidaj nasilnemu človeku,
ne ubiraj nobene njegove poti.
32 Kajti odpadnik se gnusi Gospodu,
z iskrenimi pa je zaupen.
33 Gospodovo prekletstvo je v krivičnikovi hiši,
bivališče pravičnih pa blagoslavlja.
34 Kakor se posmehljivcem posmehuje,
tako ponižnim daje milost.
35 Modri podedujejo čast,
norce povzdiguje sramota.
Sprejemaj izročilo svojih dedov
4
Poslušajte, otroci, očetovo vzgojo,
prisluhnite, da spoznate razumnost.
Kajti dajem vam dobro izobrazbo,
ne zapuščajte mojega nauka.
Tudi jaz sem bil sin svojemu očetu,
nežen in edinec pred obličjem svoje matere.
Učil me je in mi govoril:
»Tvoje srce naj se drži mojih besed,
izpolnjuj moje zapovedi in boš živel.
Pridobivaj si modrost, pridobivaj si razumnost,
ne pozabi je in ne odvračaj se od izrekov mojih ust.
Ne zapusti je, pa te bo varovala,
ljubi jo, pa te bo ohranjala.
Začetek modrosti je: pridobivaj si modrost,
z vsem svojim imetjem si pridobivaj razumnost.
Povzdiguj jo in te bo povišala,
prinesla ti bo čast, če jo boš objemal.
Dala ti bo ljubek venec na glavo,
podarila ti bo sijajno krono.«
Dve poti
10 Poslušaj, sin moj, in sprejemaj moje izreke,
pomnožila se ti bodo leta življenja.
11 Pokazal sem ti pot modrosti,
te vodil po pravih stezah.
12 Ko boš hodil, tvoj korak ne bo utesnjen,
ko boš hitel, se ne boš spotaknil.
13 Drži se vzgoje, nikar je ne zapuščaj,
hrani jo, saj je tvoje življenje.
14 Na stezo krivičnikov ne hodi,
ne stopaj na pot hudobnih.
15 Ogni se je, ne stopaj nanjo,
odvrni se od nje in pojdi mimo.
16 Kajti ne zaspijo, če koga ne oškodujejo,
spanec beži od njih, če koga ne izpodnesejo.
17 Saj jedo kruh krivice,
pijejo vino nasilja.
18 Steza pravičnih je kakor svit zore,
ki se vedno bolj sveti do polnega dne.
19 Pot krivičnih pa je kakor tema,
nič ne vedo, ob kaj se bodo spotaknili.
Varuj svoje srce
20 Sin moj, pazi na moje besede,
nagni svoje uho k mojim izrekom.
21 Naj ti ne uidejo izpred oči,
hrani jih v svojem srcu.
22 Kajti življenje so temu, ki jih najde,
zdravje celemu njegovemu telesu.
23 Z vso skrbjo varuj svoje srce,
kajti iz njega izvira življenje.
24 Odpravi od sebe izkrivljenost ust,
oddalji od sebe popačenost ustnic.
25 Tvoje oči naj gledajo naravnost,
tvoje trepalnice naj bodo naravnane predte.
26 Izravnaj stezo svojih nog,
vse tvoje poti naj bodo utrjene.
27 Ne odstopaj ne na desno ne na levo,
odvrni svojo nogo od hudega.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 99.511.944, danes: 41.294
Čas izvajanja programa: 0.04s

NOVO! Nova Zaveza s prostorom

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.