Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Psalmi 8

Psalmi :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Psalm 8
Božje veličastvo – človekovo dostojanstvo
8
Zborovodju, po »Gitít«. Davidov psalm.
Gospod, naš Gospod,
kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!
Svoje veličastvo si povzdignil nad nebesa.
Hebr. nejasno.

Iz ust otročičev in dojenčkov
si postavil trdnjavo
Gr., lat. si pripravil hvalo.
zaradi svojih nasprotnikov,
da brzdaš sovražnika in maščevalca.

Ko gledam nebo, delo tvojih prstov,
luno in zvezde, ki si jih utrdil:
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
sin človekov, da ga obiskuješ?
Naredil si ga malo nižjega od Boga,
Ali le malo nižjega od angelov.
s slavo in častjo si ga ovenčal.
Dal si mu oblast nad deli svojih rok,
vse si položil pod njegove noge:
vse ovce in govedo,
in tudi živali na polju,
ptice neba in ribe morja,
vse, kar se giblje po morskih stezah.

10 Gospod, naš Gospod,
kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!

Psalmi 22

Psalmi :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Psalm 22 (21)
Trpljenje in upanje pravičnega
22
Zborovodju, po napevu Košuta ob zori. Davidov psalm.
Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Daleč od moje rešitve so besede mojega vpitja.
Moj Bog, kličem podnevi, pa me ne uslišiš,
ponoči, pa ni pomiritve zame.

In ti si Sveti,
prestoluješ nad hvalnicami Izraela.
Vate so zaupali naši očetje,
zaupali so, in si jih osvobodil.
K tebi so klicali, in so bili rešeni,
vate so zaupali, in niso bili osramočeni.

Jaz pa sem črv, ne človek,
sramotenje ljudi, prezir ljudstva.
Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo,
kremžijo ustnice, zmajujejo z glavo:
»Prepustil se je Gospodu,
Db. Zvalil je na Gospoda.
naj ga osvobodi,
naj ga reši, saj ima z njim veselje.«

10 Zares, ti si me potegnil iz telesa,
me varoval na prsih moje matere.
11 K tebi sem bil vržen iz naročja,
Db. iz maternice.
od materinega telesa si ti moj Bog.
12 Ne bodi daleč od mene,
saj je stiska blizu,
saj ni nikogar, ki bi pomagal.

13 Obkrožilo me je mnogo juncev,
bašánski biki so me obdali;
14 svoje gobce so razprli proti meni
kakor lev, ki trga in rjove.
15 Razlil sem se kakor voda,
vse moje kosti so se razklenile.
Moje srce je postalo kakor vosek,
raztopilo se je sredi mojega telesa.
16 Suha kakor črepinja je moja sila,
moj jezik se lepi na nebo;
v smrtni prah si me položil.

17 Obkrožili so me psi,
drhal hudobnežev me je obkolila;
prebodli so mi roke in noge.
Tako nekateri rkp., gr., sir., lat.; MT kakor lev moje roke in moje noge.
18 Lahko preštejem vse svoje kosti,
oni gledajo, buljijo vame.
19 Razdeljujejo si moja oblačila
in za mojo suknjo žrebajo.

20 Ti pa, Gospod, ne bodi daleč!
Moja moč, hiti mi pomagat!
21 Reši pred mečem mojo dušo,
iz pasje šape, mojo edino;
22 odreši me iz levjega gobca,
izpred bivolskih rogov si me uslišal.

23 Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom,
sredi zbora te bom hvalil.
24 Tisti, ki se bojite Gospoda, hvalite ga,
ves Jakobov zarod, častite ga,
trepetajte pred njim, ves Izraelov rod.
25 Zakaj ni preziral in ni zaničeval
nesreče nesrečnega.
Ni skrival pred njim svojega obličja;
ko je k njemu klical na pomoč, je slišal.

26 Od tebe je moja hvalnica v velikem zboru;
svoje zaobljube bom izpolnil pred tistimi, ki se ga bojijo.
27 Ubogi bodo jedli in se nasitili,
hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo;
naj vam oživi srce za vedno.

28 Spomnili se bodo in se vrnili h Gospodu
vsi konci zemlje;
pred njim bodo padle na kolena
vse družine narodov.
29 Zakaj Gospodu gre kraljestvo,
vladarju nad narodi.
30 Jedo in padajo na kolena vsi rejeni na zemlji,
pred njim se klanjajo vsi, ki so se pogreznili v prah,
vsak, ki ni mogel ohraniti svoje duše pri življenju.
Gr., lat. in moja duša živi njemu.

31 Zarod mu bo služil,
Gr., lat. In moje seme mu bo služilo.
o mojem Gospodu bodo pripovedovali rodu.
32 Prišli bodo in oznanjali ljudstvu, ki bo rojeno, njegovo pravičnost;
da je on to naredil.

Psalmi 139

Psalmi :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Psalm 139 (138)
Pred vsepričujočim in vsevednim Bogom
139
Zborovodju. Davidov psalm.
Gospod, preizkusil si me in me poznaš.
Poznaš moje sedenje in moje vstajanje,
od daleč razumeš moje misli.
Opazuješ moje potovanje in moje počivanje,
z vsemi mojimi potmi si seznanjen.
Zares, besede še ni na mojem jeziku,
glej, ti, Gospod, si jo že spoznal v celoti.
Zadaj in spredaj me obdajaš
in name polagaš svojo roko.
Prečudovito je zame spoznanje,
previsoko je, ne morem ga doseči.

Kam naj grem pred tvojim duhom,
kam naj zbežim pred tvojim obličjem?
Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj,
če si pripravim ležišče v podzemlju, si zraven.
Če bi dvignil peruti jutranje zarje,
če bi prebival na koncu morja,
10 tudi tam bi me vodila tvoja roka,
držala bi me tvoja desnica.
11 Če bi rekel: »Vsaj tema me bo zgrabila,
svetloba okrog mene se bo v noč spremenila,«
12 tudi tema ne bo pretemna zate,
noč bo svetila kakor dan,
kakor tema, tako svetloba.

13 Zares, ti si ustvaril moje ledvice,
me stkal v materinem telesu.
14 Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen,
Db. kajti (kot) strašne reči sem bil nenavaden.
čudovita so tvoja dela,
moja duša to dobro pozna.
15 Moje kosti niso bile skrite pred tabo,
ko sem bil narejen na skrivnem,
stkan v globočinah zemlje.
16 Moj zarodek so videle tvoje oči.
V tvojo knjigo so bili vsi zapisani,
dnevi, ki so bili oblikovani,
ko ni še nobeden od njih obstajal.
17 In zame, kako težke so tvoje misli, o Bog,
kako silna so njihova načela!
18 Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska;
kadar se prebudim, sem še vedno pri tebi.

19 O, da bi pobil krivičnika, o Bog!
Krvoločneži, umaknite se od mene:
20 tisti, ki govorijo o tebi hudobnemu načrtu v prid,
ki se nesmiselno vzdigujejo zoper tebe!
Hebr. nejasno.
21 Gospod, mar tvojih sovražnikov ne sovražim,
se mi ne studijo tisti, ki vstajajo zoper tebe?
22 S popolnim sovraštvom jih sovražim,
postali so moji sovražniki.

23 Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce,
preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive misli!
Lat. moje steze.
24 Poglej, ali je pri meni pot bridkosti,
Gr., lat. pot krivičnosti.
in vodi me po večni poti!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 105.783.446, danes: 30.395
Čas izvajanja programa: 0.08s

Pridruži se nam pri non stop branju Svetega pisma!

NOVO! Nova Zaveza s prostorom

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.