Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Santiago 1,1-1

Santiago :Sarrera 1 2 3 4 5

Agurra
1
1 Nik, Santiagok, Jainkoaren eta Jesu Kristo Jaunaren zerbitzari
1,1 Jesu Kristo Jaunaren zerbitzari Erm 1,1; Flp 1,1; 2 P 1,1; Ju 1,1. // atzerrian zabaldurik daudenak Eg 15,23; 1 P 1,1.
honek, atzerrian zabaldurik dagoen Jainkoaren herriko guztioi
1,1 atzerrian… Jainkoaren herriko guztioi: H.h., atzerrian zabaldurik dauden hamabi leinuei: Palestinatik kanpo bizi ziren juduak adierazten ziren hitz horiekin. Hemen idazleak edota judu-jatorriko kristauak adierazten ditu, edota kristau guztiak, erabat harturik.
, agur!
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7