Vse
SZ
ZgKn
1 Mz
2 Mz
3 Mz
4 Mz
5 Mz
Joz
Sod
Rut
1 Sam
2 Sam
1 Kr
2 Kr
1 Let
2 Let
Ezr
Neh
Est
PoKn
Job
Ps
Prg
Prp
Vp
PrKn
Iz
Jer
Žal
Ezk
Dan
Oz
Jl
Am
Obd
Jon
Mih
Nah
Hab
Zef
Hag
Zah
Mal
NZ
ZgKn
Mt
Mr
Lk
Jn
Apd
PoKn
Rim
1 Kor
2 Kor
Gal
Ef
Flp
Kol
1 Tes
2 Tes
1 Tim
2 Tim
Tit
Flm
Heb
Jak
1 Pt
2 Pt
1 Jn
2 Jn
3 Jn
Jud
PrKn
Raz
Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Besede:   

Število zadetkov:
Kompaktni izpis
Išči v:
Vzporedno izpiši:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik


       
Zadnja sprememba programa: 7.4.2020