Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Janezov evangelij 2

Svatba v Kani galilejski
2
Tretji dan je bila svatba v Kani galilejski in Jezusova mati je bila tam.
Svatba v galilejski Kani
2
1 Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam.
Povabljeni pa so bili na svatbo tudi Jezus in njegovi učenci. 2 Na svatbo je bil povabljen tudi Jezus in njegovi učenci.
In ko je vino pošlo, reče Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« 3 Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo več.«
Jezus odgovori: »Kaj je meni in tebi, žena? Moja ura še ni prišla.« 4 In Jezus ji odvrne: »Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.«
Njegova mati reče strežnikom: »Kar koli vam poreče, storite!« 5 Njegova mati reče strežnikom: »Karkoli vam reče, storite.«
Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja šest kamnitih vrčev, ki so držali po dve ali tri mere.
2,6 mere. »Mera« (gr. metretés) je držala nekoliko manj kot 40 litrov.
6 Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev, pripravljenih za judovsko obredno umivanje; držali so po dve ali tri mere.
Jezus jim reče: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. 7 Jezus naroči strežnikom: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnijo jih do vrha.
Nato jim reče: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so. 8 Nato jim reče: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu.
Ko pa je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki pa, ki so bili vodo zajeli, so vedeli – pokliče ženina 9 Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, odkod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli – je poklical ženina
10 in mu reče: »Vsak človek najprej daje dobro vino, in ko se napijejo, tedaj slabše. Ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« 10 in mu rekel: »Vsak postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.«
11 Tako je v Kani galilejski Jezus storil prvi čudež in razodel svoje veličastvo – in njegovi učenci so verovali vanj. 11 Tako je Jezus v galilejski Kani začel delati znamenja in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.
12 Zatem je šel v Kafarnaum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi učenci, in so nekaj dni tam ostali.
12 Potem je šel dol v Kafarnáum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi učenci; tam so ostali nekaj dni.
2. Velika noč
Jezus očisti tempelj
Mt 21,12–13; Mr 11,15–17; Lk 19,45–46
13 Bila pa je blizu judovska pasha in Jezus se je napotil v Jeruzalem.
Jezus očisti tempelj
(Mt 21,12–13; Mr 11,15–17; Lk 19,45–46)
13 Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem.
14 V templju je našel prodajalce volov in ovac in golobov in menjalce, ki so tam sedeli. 14 V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam.
15 In naredil je iz vrvi nekak bič in vse izgnal iz templja, ovce in vole; menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, 15 Iz vrvi je spletel bič in vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil stojnice,
16 prodajalcem golobov pa je rekel: »Spravite to proč, in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« 16 prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in ne delajte tržnice iz hiše mojega Očeta!«
17 In njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.«
2,17 Ps 69,10.
17 Njegovi učenci so se spomnili na besedo Svetega pisma: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.«
18 Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?« 18 Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?«
19 Jezus jim je odgovoril: »Poderite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« 19 Jezus jim je odvrnil: »Poderite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.«
20 Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let se je zidal ta tempelj in ti ga boš postavil v treh dneh?« 20 Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so gradili ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?«
21 On pa je govoril o templju svojega telesa. 21 On pa je govoril o templju svojega telesa.
22 Ko je torej vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je o tem govoril, in so verovali pismu in besedi, ki jo je bil Jezus povedal. 22 Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so Svetemu pismu in besedi, ki jo je Jezus povedal.
V Jeruzalemu
23 Ko je bil na velikonočni praznik v Jeruzalemu, so mnogi verovali vanj, ker so videli njegova znamenja, ki jih je delal;
Jezus pozna vsakega človeka
23 Ko je bil med velikonočnimi prazniki v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati vanj, ker so videli znamenja, ki jih je delal.
24 a Jezus se jim ni zaupal, ker je vse poznal 24 Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal
25 in ker ni potreboval, da bi mu kdo o kom kaj povedal, zakaj sam je vedel, kaj je v človeku. 25 in ker ni bilo treba, da bi mu bil kdo o kom kaj povedal; sam je namreč vedel, kaj je v človeku.

Ekumenska izdaja, © 1974 United Bible Societies (Združene biblične družbe), © 2021 Svetopisemska družba Slovenije

Nova zaveza © 1990 United Bible Societies (Združene biblične družbe)
Psalmi © 1989 Mohorjeva družba Celje, uporabljeno z dovoljenjem

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020