BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu
SVETOPISEMSKA DRUBA SLOVENIJE
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Janezov evangelij 2

Svatba v Kani galilejski
2
Tretji dan je bila svatba v Kani galilejski in Jezusova mati je bila tam.
Svatba v galilejski Kani
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam.
Svatba v galilejski Kani
2
1 Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam.
Povabljeni pa so bili na svatbo tudi Jezus in njegovi učenci. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. 2 Na svatbo je bil povabljen tudi Jezus in njegovi učenci.
In ko je vino pošlo, reče Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« 3 Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo več.«
Jezus odgovori: »Kaj je meni in tebi, žena? Moja ura še ni prišla.« In Jezus ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« 4 In Jezus ji odvrne: »Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.«
Njegova mati reče strežnikom: »Kar koli vam poreče, storite!« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« 5 Njegova mati reče strežnikom: »Karkoli vam reče, storite.«
Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja šest kamnitih vrčev, ki so držali po dve ali tri mere.
Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. 6 Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev, pripravljenih za judovsko obredno umivanje; držali so po dve ali tri mere.
Jezus jim reče: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. 7 Jezus naroči strežnikom: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnijo jih do vrha.
Nato jim reče: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. 8 Nato jim reče: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu.
Ko pa je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki pa, ki so bili vodo zajeli, so vedeli – pokliče ženina Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina 9 Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, odkod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli – je poklical ženina
10 in mu reče: »Vsak človek najprej daje dobro vino in, ko se napijejo, tedaj slabše. Ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« 10 in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« 10 in mu rekel: »Vsak postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.«
11 Tako je v Kani galilejski Jezus storil prvi čudež in razodel svoje veličastvo – in njegovi učenci so verovali vanj. 11 Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj. 11 Tako je Jezus v galilejski Kani začel delati znamenja in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.
12 Zatem je šel v Kafarnaum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi učenci, in so nekaj dni tam ostali.
12 Potem je šel dol v Kafarnáum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi učenci; in tam so ostali nekaj dni.
12 Potem je šel dol v Kafarnáum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi učenci; tam so ostali nekaj dni.
2. Velika noč
Jezus očisti tempelj
Mt 21,12–17; Mr 11,15–18; Lk 19,45.46
13 Bila pa je blizu judovska pasha in Jezus se je napotil v Jeruzalem.
Jezus očisti tempelj
(Mt 21,12–13; Mr 11,15–17; Lk 19,45–46)
13 Bližala se je judovska pasha in Jezus je šel v Jeruzalem.
Jezus očisti tempelj
(Mt 21,12–13; Mr 11,15–17; Lk 19,45–46)
13 Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem.
14 V templju je našel prodajavce volov in ovac in golobov in menjavce, ki so tam sedeli. 14 V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. 14 V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam.
15 In naredil je iz vrvi nekak bič in vse izgnal iz templja, ovce in vole; menjavcem je raztresel denar in prevrnil mize, 15 In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, 15 Iz vrvi je spletel bič in vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil stojnice,
16 prodajavcem golobov pa je rekel: »Spravite to proč, in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« 16 prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« 16 prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in ne delajte tržnice iz hiše mojega Očeta!«
17 In njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« 17 Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: Gorečnost za tvojo hišo me použiva. 17 Njegovi učenci so se spomnili na besedo Svetega pisma: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.«
18 Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?« 18 Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, ker takó delaš?« 18 Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?«
19 Jezus jim je odgovoril: »Poderite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« 19 Jezus jim je odgovoril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« 19 Jezus jim je odvrnil: »Poderite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.«
20 Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let se je zidal ta tempelj in ti ga boš postavil v treh dneh?« 20 Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« 20 Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so gradili ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?«
21 On pa je govoril o templju svojega telesa. 21 On pa je govoril o templju svojega telesa. 21 On pa je govoril o templju svojega telesa.
22 Ko je torej vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je o tem govoril, in so verovali pismu in besedi, ki jo je bil Jezus povedal. 22 Ko je bil obujen od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. 22 Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so Svetemu pismu in besedi, ki jo je Jezus povedal.
V Jeruzalemu
23 Ko je bil na velikonočni praznik v Jeruzalemu, so mnogi verovali vanj, ker so videli njegova znamenja, ki jih je delal;
Jezus pozna vsakega človeka
23 Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal.
Jezus pozna vsakega človeka
23 Ko je bil med velikonočnimi prazniki v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati vanj, ker so videli znamenja, ki jih je delal.
24 a Jezus se jim ni zaupal, ker je vse poznal 24 Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal 24 Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal
25 in ker ni potreboval, da bi mu kdo o kom kaj povedal, zakaj sam je vedel, kaj je v človeku. 25 in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku. 25 in ker ni bilo treba, da bi mu bil kdo o kom kaj povedal; sam je namreč vedel, kaj je v človeku.

Ekumenska izdaja, © 1974 United Bible Societies (Združene biblične družbe), © 2018 Svetopisemska družba Slovenije

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Nova zaveza © 1990 United Bible Societies (Združene biblične družbe)
Psalmi © 1989 Mohorjeva družba Celje, uporabljeno z dovoljenjem

[ Iskanje po Svetem pismu ] [ O zbirkah ] [ Navodila ] [ Kratice ] [ Zakladi Svetega pisma ] [ Sporočilo Svetega pisma ] [ Branje Svetega pisma ] [ Kako prebrati Sveto pismo v enem letu ] [ Prejemanje odlomkov ] [ Prisluhni besedi ] [ Vaš odziv ]
Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domaa stran Svetopisemske drube Slovenije ]
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019