Guztiak
IZ
Has
Ir
Lb
Zen
Dt
Jos
Epa
1 Sm
2 Sm
1 Erg
2 Erg
Is
Jr
Ez
Os
Jl
Am
Ab
Jon
Mi
Na
Hab
So
Ag
Za
Ml
Sal
Jb
EsZ
Rt
Kt
Koh
Nk
Est
Dn
Esd
Ne
1 Kro
2 Kro
DtKa
EstGr
Jdt
Tb
1 M
2 M
Jkd
Si
Ba
JrGt
DnGr
IB
Mt
Mk
Lk
Jn
Eg
Erm
1 Ko
2 Ko
Ga
Ef
Flp
Kol
1 Ts
2 Ts
1 Tm
2 Tm
Tt
Flm
Heb
St
1 P
2 P
1 J
2 J
3 J
Ju
Ap
BIBLIJA.net   - Biblia interneten
BIBLI ELKARTEA
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Hitza(k):   

Kointzidentzien kopurua :
Menu trinkotua
 
   EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Bilatzen: - .
60 kointzidentziak 60 txataletan

31.Is 39,1
 
Aldi hartan, Baladanen seme Merodak-Baladan Babiloniako erregeak, Ezekias gaixorik egona zela jakin zuelarik, gutuna eta erregaluak bidali zizkion.
32.Jr 8,1
 
Jaunak dio: «Aldi hartan, beren hilobietatik aterako dituzte Judako erregeen hezurrak, buruzagi, apaiz, profeta eta Jerusalemen bizi diren guztien hezurrak,
33.Jr 45,1
 
Josiasen seme Joiakim Judako erregearen laugarren urtean, Neriasen seme Barukek Jeremiasen mezuak idatzi zituen liburuan, honen agindura. Aldi hartan, hauxe esan zion Jeremiasek:
34.So 3,19
 
Hara, aldi hartan, zapaltzen zaituzten guztiak suntsituko ditut. Zaurituak sendatuko ditut, erbesteratuak etxeratuko. Eta ospez eta aipuz beteko ditut lehen lotsa jasan zuten lurralde guztietan.
35.So 3,20
 
Aldi hartan herriratuko zaituztet eta bilduko. Zeuen begiz ikusiko duzue: zuen zoria aldatuko dut, aipagarri eta ospetsu egingo zaituztet lurreko herri guztien artean. Hala diot nik, Jaunak».
36.Dn 10,2
 
«Aldi hartan, ni, Daniel, atsekabeturik egon nintzen hiru astez.
37.Esd 5,1
 
Aldi hartan, bi profeta, Ageo eta Idoren seme Zakarias, Juda eta Jerusalemgo juduei hitz egiten hasi ziren, beren Jaun Israelgo Jainkoaren izenean.
38.1 Kro 15,13
 
Lehenbiziko aldi hartan zuek han ez zinetenez, Jaunak, gure Jainkoak, zigortu egin gintuen, haren erabakiak bete ez genituelako».
39.1 Kro 21,28
 
Aldi hartan ohartu zen David, Jaunak Ornan jebustarraren larrain hartan erantzun ziola, eta sakrifizioak eskaini zizkion.
40.2 Kro 15,5
 
Aldi hartan ez zen bake segururik batetik bestera ibiltzeko, lurralde haietako jende artean nahasmendu handiak baitziren.
41.2 Kro 16,7
 
Aldi hartan, Hanani profeta Judako errege Asarengana joan eta honela mintzatu zitzaion: «Zergatik hartu duzu lagun Siriako erregea, Jauna, zeure Jainkoa, hartu beharrean? Horregatik egin dizu eskutik ihes Siriako erregearen gudarosteak.
42.2 Kro 16,10
 
Asa haserretu egin zen profetarekin eta giltzapean sarrarazi zuen, hain sumindua baitzegoen harekin. Asak herriko beste zenbait ere zigortu zuen aldi hartan.
43.2 Kro 24,4
 
Aldi hartan, Joaxek Jaunaren etxea konpontzeko erabakia hartu zuen.
44.2 Kro 28,16
 
Aldi hartan, Akaz erregeak mezulariak bidali zizkion Asiriako erregeari laguntza eske.
45.EstGr 1,2
 
Aldi hartan, Susa zeritzan hiriburuan zuen Artaxerxesek bere errege-aulkia.
46.Jdt 1,5
 
Aldi hartan, Nabukodonosor erregeak gerra egin zion Arfaksad erregeari Ragau lurraldeko lautada handian.
47.Jdt 4,6
 
Aldi hartan Jerusalemgo apaiz nagusia zen Joakimek gutuna idatzi zien Betulia eta Betomestaim hirietakoei. Hiri hau Esdrelon aurrean dago, Dotaimdik hurbil dagoen lautadaren sarreran.
48.1 M 1,11
 
Aldi hartan, lege-hausle batzuk sortu ziren Israelen eta jende asko engainatu zuten, esanez: «Tira, elkar gaitezen inguruetako herriekin; izan ere, bereizi ginenez geroztik kaltea besterik ez dugu izan!»
49.1 M 2,1
 
Aldi hartan, Joanen seme eta Simeonen biloba zen Matatias, Joariben ondorengoetako apaiza, Jerusalem utzi eta Modin hirira joan zen bizitzera.
50.1 M 2,29
 
Aldi hartan, judu asko, legearekiko leial eta zuzen izan nahirik, basamortura jaitsi zen, bertan bizitzeko asmoz,
 

Emaitzak: [Hasiera] [<< Aurrekoa] Has(1) Dt(1) Jos(4) Epa(8) 1 Sm(2) 2 Sm(1) 1 Erg(6) 2 Erg(7) Is(1) Jr(2) So(2) Dn(1) Esd(1) 1 Kro(2) 2 Kro(5) EstGr(1) Jdt(2) 1 M(6) 2 M(5) DnGr(1) Eg(1) [Hurrengoa >>]

Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7