Guztiak
IZ
Has
Ir
Lb
Zen
Dt
Jos
Epa
1 Sm
2 Sm
1 Erg
2 Erg
Is
Jr
Ez
Os
Jl
Am
Ab
Jon
Mi
Na
Hab
So
Ag
Za
Ml
Sal
Jb
EsZ
Rt
Kt
Koh
Nk
Est
Dn
Esd
Ne
1 Kro
2 Kro
DtKa
EstGr
Jdt
Tb
1 M
2 M
Jkd
Si
Ba
JrGt
DnGr
IB
Mt
Mk
Lk
Jn
Eg
Erm
1 Ko
2 Ko
Ga
Ef
Flp
Kol
1 Ts
2 Ts
1 Tm
2 Tm
Tt
Flm
Heb
St
1 P
2 P
1 J
2 J
3 J
Ju
Ap
BIBLIJA.net   - Biblia interneten
BIBLI ELKARTEA
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Hitza(k):   

Kointzidentzien kopurua :
Menu trinkotua
 
   EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Bilatzen: - .
60 kointzidentziak 60 txataletan

46.Jdt 1,5
 
Aldi hartan, Nabukodonosor erregeak gerra egin zion Arfaksad erregeari Ragau lurraldeko lautada handian.
47.Jdt 4,6
 
Aldi hartan Jerusalemgo apaiz nagusia zen Joakimek gutuna idatzi zien Betulia eta Betomestaim hirietakoei. Hiri hau Esdrelon aurrean dago, Dotaimdik hurbil dagoen lautadaren sarreran.
48.1 M 1,11
 
Aldi hartan, lege-hausle batzuk sortu ziren Israelen eta jende asko engainatu zuten, esanez: «Tira, elkar gaitezen inguruetako herriekin; izan ere, bereizi ginenez geroztik kaltea besterik ez dugu izan!»
49.1 M 2,1
 
Aldi hartan, Joanen seme eta Simeonen biloba zen Matatias, Joariben ondorengoetako apaiza, Jerusalem utzi eta Modin hirira joan zen bizitzera.
50.1 M 2,29
 
Aldi hartan, judu asko, legearekiko leial eta zuzen izan nahirik, basamortura jaitsi zen, bertan bizitzeko asmoz,
51.1 M 4,60
 
Aldi hartan, Sion mendiaren inguruan harresi garaiak eta dorre sendoak eraiki zituzten, jentilek lehen bezala leku haiek zapal ez zitzaten.
52.1 M 11,14
 
Alexandro erregea, aldi hartan, Zilizian zen, eskualde hartako bizilagunak asaldatu egin baitzitzaizkion.
53.1 M 11,20
 
Aldi hartan, Judeako gudariak bildu zituen Jonatanek Jerusalemgo gotorlekuari erasotzeko. Guda-tramankulu ugari eraiki zuen horretarako.
54.2 M 3,2
 
Aldi hartan, erregeek ere ohoratu egiten zuten toki santua eta esku-erakutsi bikainak bidali ohi zituzten.
55.2 M 3,5
 
Apaiz nagusia makurrarazi ezin zuela ikusirik, aldi hartan Koele-Siria eta Feniziako gobernaria zen Tarsoko Apoloniogana jo zuen Simonek;
56.2 M 5,1
 
Aldi hartan, Egiptoren kontra bigarren gudaldia egiteko prestatzen hasi zen Antioko.
57.2 M 9,1
 
Aldi hartan, Antiokok lotsagarri alde egin behar izan zuen Pertsiako eskualdeetatik.
58.2 M 12,30
 
Hiri hartan bizi ziren juduek, ordea, jakinarazi zieten oso ongi tratatzen zituztela eszitopolistarrek eta aldi txarretan gizabidez hartu zituztela.
59.DnGr 3,33
 
Aldi hartan bertan, Habakuk profeta Judean zegoen. Orduantxe, eltzekoa egosi eta ontzi batean ogi-apurrak prestatu berriak zituen, eta sorora zihoan igitariei eramatera.
60.Eg 12,1
 
Aldi hartan, Herodes erregea eliz elkarteko batzuei gogor erasotzen hasi zen.
 

Emaitzak: [Hasiera] [<< Aurrekoa] Has(1) Dt(1) Jos(4) Epa(8) 1 Sm(2) 2 Sm(1) 1 Erg(6) 2 Erg(7) Is(1) Jr(2) So(2) Dn(1) Esd(1) 1 Kro(2) 2 Kro(5) EstGr(1) Jdt(2) 1 M(6) 2 M(5) DnGr(1) Eg(1)

Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7