Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.netNekaj nasvetov za branje Svetega pisma

Sveto pismo je obsežna in zahtevna knjiga, zato se mnogim zdi pretežka, da bi je resno lotili. V ta namen smo zbrali nekaj nasvetov, ki bodo neizkušenemu pregnali začetni strah in predsodke ter mu pomagali, da bo začel uživati v Svetem pismu in izkušati njegovo oživljajočo moč.

Vsak dan si oddelite čas za branje svojega Svetega pisma. Če je le mogoče, naj bo to vsak dan isti čas dneva. Bodite realistični. Odločite se le za toliko časa, kolikor iskreno veste, da ga lahko redno, iz dneva v dan posvetite Svetemu pismu. Preden začnete brati, prosite Boga za vodstvo in blagoslov. Nekaterim pomaga, če imajo poseben zvezek, kamor si beležijo pripombe, misli ipd. Da bi imeli čim več od vašega vsakodnevnega branja Svetega pisma, sledite naslednjim korakom:

1. Izberite odlomek.

2. Preučite njegov kontekst:

  1. Kakšne vrste je knjiga, iz katere je vzet? Je to življenjepisna knjiga, kot npr. kateri izmed evangelijev; je to daljša zgodovinska knjiga, kot npr. Druga Samuelova knjiga, ki govori o vladavini kralja Davida; je to kratko pismo neki osebi (npr. Pavlovi pismi Timoteju) ali neki določeni cerkvi (npr. Pavlovi pismi Korinčanom)?
  2. Kakšen je splošni cilj oziroma namen knjige? (Ni treba, da se spustite v podrobno raziskavo, dovolj je, da preberete uvodne in zaključne odstavke knjige, vmesne naslove ali pa tudi prevajalske uvode, če obstajajo v vašem Svetem pismu.)
  3. Kaj se pojavlja ali o čem je govora v odlomkih, ki so neposredno pred in za vašim odlomkom?

3. Na hitro preberite odlomek, da ugotovite njegov smisel.

4. Najdite ključne besede ali fraze. Ali obstajajo besede ali misli, ki se v odlomku ponavljajo? Ali so vzpostavljena kakšna razmerja vzroka in posledice? (Pogosto jih označujejo besede, kot so če in potem, torej, zato, kajti, sicer in tako.) Ali pisec dela kakšne primerjave oziroma poudarja kakšne podobnosti? Je kakšna dvojica ljudi, stvari ali načel predstavljena kot nasprotje?

5. Še enkrat preberite odlomek in se vprašajte, kakšen je njegov namen ali cilj. Poskusite ugotoviti, kaj hoče pisec povedati. Bodite iskreni; ne iščite le tega, kar želite slišati. Sveto pismo ima mnogo močnih sporočil, ki lahko spremenijo življenja!

6. Česa se lahko naučite o Bogu iz tega odlomka? Česa se naučite o človeku? Vprašajte se, kaj ta odlomek pomeni za vas. Je kakšna stvar, ki jo morate spremeniti, da bi bili bolj zvest Božji otrok ali bolj ljubeči do svojega bližnjega? Prosite za Božjo pomoč pri tej spremembi.

7. Še enkrat preberite odlomek. Je katera od vrstic taka, da bi se jo radi zapomnili? Zakaj si je ne bi napisali na posebno kartico, ki jo lahko nosite s seboj ves dan kot študijski pripomoček?

8. Zahvalite se Bogu za to, kar vam je pokazal, in ga prosite, da vam pomaga to uresničiti v vsakodnevnem življenju.

9. Povejte še komu drugemu o tem, kar ste se naučili.


Prevedeno iz "Reader's Helps, Holy Bible, Contemporary English Version", copyright (C) 1995 American Bible Society, z dovoljenjem. Vsako nadaljnje razširjanje tega besedila je možno le z dovoljenjem Ameriške biblične družbe.


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije