Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.netKako prebrati Sveto pismo v enem letu

Ste že prebrali vse Sveto pismo, od začetka do konca? Če si vsak dan vzamete le dvajset ali trideset minut, lahko to storite v enem letu. Pripravili smo načrt, po katerem vsak dan preberete tri odlomke Svetega pisma – enega iz Nove zaveze in dva iz Stare zaveze. Kdor bi torej želel prebrati le Novo zavezo, lahko prebere vedno samo prvi odlomek.

Začnite danes in odkrijte bogastvo Božje besede!

  • Če želite odlomke od danes naprej prejemati po elektronski pošti, se nanje naročite na strani [ Prejemanje odlomkov ].

  • Načrt je na voljo tudi kot besedilna datoteka v PDF formatu: prebrati.pdf.

  • Če si želite odlomke za posamezne dneve ogledati naposredno z interneta, uporabite spodnji seznam – poiščite želeni datum in nato kliknite na številko na levi (številka dne v mesecu). Želena besedila se vam bodo izpisala v novem oknu.

JANUAR

1 Lk 5,27-39 1 Mz 1-2 Ps 1
2 Lk 6,1-26 1 Mz 3-5 Ps 2
3 Lk 6,27-49 1 Mz 6-7 Ps 3
4 Lk 7,1-17 1 Mz 8-10 Ps 4
5 Lk 7,18-50 1 Mz 11 Ps 5
6 Lk 8,1-25 1 Mz 12 Ps 6
7 Lk 8,26-56 1 Mz 13-14 Ps 7
8 Lk 9,1-27 1 Mz 15 Ps 8
9 Lk 9,28-62 1 Mz 16 Ps 9
10 Lk 10,1-20 1 Mz 17 Ps 10
11 Lk 10,21-42 1 Mz 18 Ps 11
12 Lk 11,1-28 1 Mz 19 Ps 12
13 Lk 11,29-54 1 Mz 20 Ps 13
14 Lk 12,1-34 1 Mz 21 Ps 14
15 Lk 12,35-59 1 Mz 22 Ps 15
16 Lk 13,1-17 1 Mz 23 Ps 16
17 Lk 13,18-35 1 Mz 24 Ps 17
18 Lk 14,1-24 1 Mz 25 Ps 18
19 Lk 14,25-35 1 Mz 26 Ps 19
20 Lk 15 1 Mz 27,1-40 Ps 20
21 Lk 16 1 Mz 27,41-28,22 Ps 21
22 Lk 17 1 Mz 29,1-30 Ps 22
23 Lk 18,1-17 1 Mz 29,31-30,43 Ps 23
24 Lk 18,18-43 1 Mz 31,1-32,1 Ps 24
25 Lk 19,1-27 1 Mz 32,2-33,20 Ps 25
26 Lk 19,28-48 1 Mz 34 Ps 26
27 Lk 20,1-26 1 Mz 35-36 Ps 27
28 Lk 20,27-47 1 Mz 37 Ps 28
29 Lk 21 1 Mz 38 Ps 29
30 Lk 22,1-38 1 Mz 39 Ps 30
31 Lk 22,39-71 1 Mz 40 Ps 31

 

FEBRUAR

1 Lk 23,1-25 1 Mz 41 Ps 32
2 Lk 23,26-56 1 Mz 42 Ps 33
3 Lk 24,1-12 1 Mz 43 Ps 34
4 Lk 24,13-53 1 Mz 44 Ps 35
5 Heb 1 1 Mz 45,1-46,30 Ps 36
6 Heb 2 1 Mz 46,31-47,31 Ps 37
7 Heb 3,1-4,13 1 Mz 48 Ps 38
8 Heb 4,14-6,12 1 Mz 49-50 Ps 39
9 Heb 6,13-20 2 Mz 1-2 Ps 40
10 Heb 7 2 Mz 3-4 Ps 41
11 Heb 8 2 Mz 5,1-6,27 Prg 1
12 Heb 9,1-22 2 Mz 6,28-8,28 Prg 2
13 Heb 9,23-10,18 2 Mz 9-10 Prg 3
14 Heb 10,19-39 2 Mz 11-12 Prg 4
15 Heb 11,1-22 2 Mz 13-14 Prg 5
16 Heb 11,23-40 2 Mz 15 Prg 6
17 Heb 12 2 Mz 16-17 Prg 7
18 Heb 13 2 Mz 18-19 Prg 8
19 Mt 1 2 Mz 20-21 Prg 9
20 Mt 2 2 Mz 22-23 Prg 10
21 Mt 3 2 Mz 24 Prg 11
22 Mt 4 2 Mz 25-27 Prg 12
23 Mt 5,1-20 2 Mz 28-29 Prg 13
24 Mt 5,21-48 2 Mz 30-32 Prg 14
25 Mt 6,1-18 2 Mz 33-34 Prg 15
26 Mt 6,19-34 2 Mz 35-36 Prg 16
27 Mt 7 2 Mz 37-38 Prg 17
28 Mt 8,1-13 2 Mz 39-40 Prg 18

 

MAREC

1 Mt 8,14-34 3 Mz 1-2 Prg 19
2 Mt 9,1-17 3 Mz 3-4 Prg 20
3 Mt 9,18-38 3 Mz 5-6 Prg 21
4 Mt 10,1-25 3 Mz 7-8 Prg 22
5 Mt 10,26-11,1 3 Mz 9-10 Prg 23
6 Mt 11,2-19 3 Mz 11-12 Prg 24
7 Mt 11,20-30 3 Mz 13 Prg 25
8 Mt 12,1-21 3 Mz 14 Prg 26
9 Mt 12,22-50 3 Mz 15-16 Prg 27
10 Mt 13,1-23 3 Mz 17-18 Prg 28
11 Mt 13,24-58 3 Mz 19 Prg 29
12 Mt 14,1-21 3 Mz 20-21 Prg 30
13 Mt 14,22-36 3 Mz 22-23 Prg 31
14 Mt 15,1-20 3 Mz 24-25 Prd 1,1-11
15 Mt 15,21-39 3 Mz 26-27 Prd 1,12-2,26
16 Mt 16 4 Mz 1-2 Prd 3,1-15
17 Mt 17 4 Mz 3-4 Prd 3,16-4,16
18 Mt 18,1-18 4 Mz 5-6 Prd 4,17-5,19
19 Mt 18,19-35 4 Mz 7-8 Prd 6
20 Mt 19,1-15 4 Mz 9-10 Prd 7
21 Mt 19,16-30 4 Mz 11-12 Prd 8
22 Mt 20,1-16 4 Mz 13-14 Prd 9,1-10
23 Mt 20,17-34 4 Mz 15-16 Prd 9,11-10,20
24 Mt 21,1-27 4 Mz 17-18 Prd 11
25 Mt 21,28-46 4 Mz 19-20 Prd 12
26 Mt 22,1-22 4 Mz 21 Vp 1,1-2,7
27 Mt 22,23-46 4 Mz 22,1-40 Vp 2,8-3,5
28 Mt 23,1-12 4 Mz 22,41-23,26 Vp 3,6-5,1
29 Mt 23,13-39 4 Mz 23,27-24,25 Vp 5,2-6,3
30 Mt 24,1-31 4 Mz 25-27 Vp 6,4-8,4
31 Mt 24,32-51 4 Mz 28-29 Vp 8,5-14

 

APRIL

1 Mt 25,1-30 4 Mz 30-31 Job 1
2 Mt 25,31-46 4 Mz 32-34 Job 2
3 Mt 26,1-25 4 Mz 35-36 Job 3
4 Mt 26,26-46 5 Mz 1-2 Job 4
5 Mt 26,47-75 5 Mz 3-4 Job 5
6 Mt 27,1-31 5 Mz 5-6 Job 6
7 Mt 27,32-66 5 Mz 7-8 Job 7
8 Mt 28 5 Mz 9-10 Job 8
9 Apd 1 5 Mz 11-12 Job 9
10 Apd 2,1-13 5 Mz 13-14 Job 10
11 Apd 2,14-47 5 Mz 15-16 Job 11
12 Apd 3 5 Mz 17-18 Job 12
13 Apd 4,1-22 5 Mz 19-20 Job 13
14 Apd 4,23-37 5 Mz 21-22 Job 14
15 Apd 5,1-16 5 Mz 23-24 Job 15
16 Apd 5,17-42 5 Mz 25-27 Job 16
17 Apd 6 5 Mz 28 Job 17
18 Apd 7,1-22 5 Mz 29-30 Job 18
19 Apd 7,23-60 5 Mz 31-32 Job 19
20 Apd 8,1-25 5 Mz 33-34 Job 20
21 Apd 8,26-40 Joz 1-2 Job 21
22 Apd 9,1-25 Joz 3-4 Job 22
23 Apd 9,26-43 Joz 5-6 Job 23
24 Apd 10,1-33 Joz 7-8 Job 24
25 Apd 10,34-48 Joz 9-10 Job 25
26 Apd 11,1-18 Joz 11-12 Job 26
27 Apd 11,19-30 Joz 13-14 Job 27
28 Apd 12 Joz 15-17 Job 28
29 Apd 13,1-25 Joz 18-19 Job 29
30 Apd 13,26-52 Joz 20-21 Job 30

 

 

MAJ

1 Apd 14 Joz 22 Job 31
2 Apd 15,1-21 Joz 23-24 Job 32
3 Apd 15,22-41 Sod 1 Job 33
4 Apd 16,1-15 Sod 2-3 Job 34
5 Apd 16,16-40 Sod 4-5 Job 35
6 Apd 17,1-15 Sod 6 Job 36,1-23
7 Apd 17,16-34 Sod 7-8 Job 36,24-37,24
8 Apd 18 Sod 9 Job 38,1-38
9 Apd 19,1-20 Sod 10,1-11,28 Job 38,39-40,2
10 Apd 19,21-40 Sod 11,29-12,15 Job 40,3-24
11 Apd 20,1-16 Sod 13 Job 40,25-41,26
12 Apd 20,17-38 Sod 14-15 Job 42
13 Apd 21,1-36 Sod 16 Ps 42
14 Apd 21,37-22,29 Sod 17-18 Ps 43
15 Apd 22,30-23,22 Sod 19 Ps 44
16 Apd 23,23-24,9 Sod 20 Ps 45
17 Apd 24,10-27 Sod 21 Ps 46
18 Apd 25 Rut 1-2 Ps 47
19 Apd 26,1-23 Rut 3-4 Ps 48
20 Apd 26,24-32 1 Sam 1,1-2,11 Ps 49
21 Apd 27,1-12 1 Sam 2,12-36 Ps 50
22 Apd 27,13-44 1 Sam 3 Ps 51
23 Apd 28,1-16 1 Sam 4-5 Ps 52
24 Apd 28,17-31 1 Sam 6-7 Ps 53
25 Rim 1,1-15 1 Sam 8 Ps 54
26 Rim 1,16-32 1 Sam 9,1-10,16 Ps 55
27 Rim 2,1-3,8 1 Sam 10,17-11,15 Ps 56
28 Rim 3,9-31 1 Sam 12 Ps 57
29 Rim 4 1 Sam 13 Ps 58
30 Rim 5 1 Sam 14 Ps 59
31 Rim 6 1 Sam 15 Ps 60

 

JUNIJ

1 Rim 7 1 Sam 16 Ps 61
2 Rim 8 1 Sam 17,1-54 Ps 62
3 Rim 9,1-29 1 Sam 17,55-18,30 Ps 63
4 Rim 9,30-10,21 1 Sam 19 Ps 64
5 Rim 11,1-24 1 Sam 20 Ps 65
6 Rim 11,25-36 1 Sam 21-22 Ps 66
7 Rim 12 1 Sam 23-24 Ps 67
8 Rim 13 1 Sam 25 Ps 68
9 Rim 14 1 Sam 26 Ps 69
10 Rim 15,1-13 1 Sam 27-28 Ps 70
11 Rim 15,14-33 1 Sam 29-31 Ps 71
12 Rim 16 2 Sam 1 Ps 72
13 Mr 1,1-20 2 Sam 2,1-3,1 Dan 1
14 Mr 1,21-45 2 Sam 3,2-39 Dan 2,1-23
15 Mr 2 2 Sam 4-5 Dan 2,24-49
16 Mr 3,1-19 2 Sam 6 Dan 3
17 Mr 3,20-35 2 Sam 7-8 Dan 4
18 Mr 4,1-20 2 Sam 9-10 Dan 5
19 Mr 4,21-41 2 Sam 11-12 Dan 6
20 Mr 5,1-20 2 Sam 13 Dan 7
21 Mr 5,21-43 2 Sam 14 Dan 8
22 Mr 6,1-29 2 Sam 15 Dan 9
23 Mr 6,30-56 2 Sam 16 Dan 10,1-11,1
24 Mr 7,1-23 2 Sam 17 Dan 11,2-20
25 Mr 7,24-37 2 Sam 18 Dan 11,21-45
26 Mr 8,1-21 2 Sam 19 Dan 12
27 Mr 8,22-9,1 2 Sam 20-21 Oz 1,1-2,3
28 Mr 9,2-50 2 Sam 22 Oz 2,4-25
29 Mr 10,1-31 2 Sam 23 Oz 3
30 Mr 10,32-52 2 Sam 24 Oz 4,1-10

 

JULIJ

1 Mr 11,1-14 1 Kr 1 Oz 4,11-19
2 Mr 11,15-33 1 Kr 2 Oz 5
3 Mr 12,1-27 1 Kr 3 Oz 6,1-7,2
4 Mr 12,28-44 1 Kr 4-5 Oz 7,3-16
5 Mr 13,1-13 1 Kr 6 Oz 8
6 Mr 13,14-37 1 Kr 7 Oz 9
7 Mr 14,1-31 1 Kr 8 Oz 10
8 Mr 14,32-72 1 Kr 9 Oz 11
9 Mr 15,1-20 1 Kr 10 Oz 12
10 Mr 15,21-47 1 Kr 11 Oz 13,1-14,1
11 Mr 16 1 Kr 12 Oz 14,2-10
12 1 Kor 1,1-17 1 Kr 13 Jl 1
13 1 Kor 1,18-31 1 Kr 14 Jl 2,1-17
14 1 Kor 2 1 Kr 15,1-32 Jl 2,18-3,5
15 1 Kor 3 1 Kr 15,33-16,34 Jl 4
16 1 Kor 4 1 Kr 17 Am 1
17 1 Kor 5 1 Kr 18 Am 2
18 1 Kor 6 1 Kr 19 Am 3
19 1 Kor 7,1-24 1 Kr 20 Am 4
20 1 Kor 7,25-40 1 Kr 21 Am 5
21 1 Kor 8 1 Kr 22 Am 6
22 1 Kor 9 2 Kr 1-2 Am 7
23 1 Kor 10,1-11,1 2 Kr 3 Am 8
24 1 Kor 11,2-16 2 Kr 4 Am 9
25 1 Kor 11,17-34 2 Kr 5 Abd
26 1 Kor 12 2 Kr 6,1-7,2 Jon 1
27 1 Kor 13 2 Kr 7,3-20 Jon 2
28 1 Kor 14,1-25 2 Kr 8 Jon 3
29 1 Kor 14,26-40 2 Kr 9 Jon 4
30 1 Kor 15,1-34 2 Kr 10 Mih 1
31 1 Kor 15,35-58 2 Kr 11 Mih 2

 

AVGUST

1 1 Kor 16 2 Kr 12-13 Mih 3
2 2 Kor 1,1-2,4 2 Kr 14 Mih 4
3 2 Kor 2,5-3,18 2 Kr 15-16 Mih 5
4 2 Kor 4,1-5,10 2 Kr 17 Mih 6
5 2 Kor 5,11-6,13 2 Kr 18 Mih 7
6 2 Kor 6,14-7,16 2 Kr 19 Nah 1
7 2 Kor 8 2 Kr 20-21 Nah 2
8 2 Kor 9 2 Kr 22,1-23,35 Nah 3
9 2 Kor 10 2 Kr 23,36-24,20 Hab 1
10 2 Kor 11 2 Kr 25 Hab 2
11 2 Kor 12 1 Krn 1-2 Hab 3
12 2 Kor 13 1 Krn 3-4 Sof 1
13 Jn 1,1-18 1 Krn 5-6 Sof 2
14 Jn 1,19-34 1 Krn 7-8 Sof 3
15 Jn 1,35-51 1 Krn 9 Ag 1-2
16 Jn 2 1 Krn 10-11 Zah 1
17 Jn 3,1-21 1 Krn 12 Zah 2
18 Jn 3,22-36 1 Krn 13-14 Zah 3
19 Jn 4,1-26 1 Krn 15,1-16,6 Zah 4
20 Jn 4,27-42 1 Krn 16,7-43 Zah 5
21 Jn 4,43-54 1 Krn 17 Zah 6
22 Jn 5,1-18 1 Krn 18-19 Zah 7
23 Jn 5,19-47 1 Krn 20,1-22,1 Zah 8
24 Jn 6,1-21 1 Krn 22,2-23,32 Zah 9
25 Jn 6,22-59 1 Krn 24 Zah 10
26 Jn 6,60-71 1 Krn 25-26 Zah 11
27 Jn 7,1-24 1 Krn 27-28 Zah 12
28 Jn 7,25-52 1 Krn 29 Zah 13
29 Jn 7,53-8,20 2 Krn 1-2 Zah 14
30 Jn 8,21-47 2 Krn 3,1-5,1 Mal 1,1-2,9
31 Jn 8,48-59 2 Krn 5,2-14 Mal 2,10-17

 

SEPTEMBER

1 Jn 9,1-23 2 Krn 6 Mal 3,1-18
2 Jn 9,24-41 2 Krn 7 Mal 3,19-24
3 Jn 10,1-21 2 Krn 8 Ps 73
4 Jn 10,22-42 2 Krn 9 Ps 74
5 Jn 11,1-27 2 Krn 10-11 Ps 75
6 Jn 11,28-57 2 Krn 12-13 Ps 76
7 Jn 12,1-26 2 Krn 14-15 Ps 77
8 Jn 12,27-50 2 Krn 16-17 Ps 78,1-20
9 Jn 13,1-20 2 Krn 18 Ps 78,21-39
10 Jn 13,21-38 2 Krn 19 Ps 78,40-55
11 Jn 14,1-14 2 Krn 20 Ps 78,56-72
12 Jn 14,15-31 2 Krn 21,1-22,9 Ps 79
13 Jn 15,1-16,4 2 Krn 22,10-23,21 Ps 80
14 Jn 16,4-33 2 Krn 24 Ps 81
15 Jn 17 2 Krn 25 Ps 82
16 Jn 18,1-18 2 Krn 26 Ps 83
17 Jn 18,19-38 2 Krn 27-28 Ps 84
18 Jn 18,38-19,16 2 Krn 29 Ps 85
19 Jn 19,16-42 2 Krn 30 Ps 86
20 Jn 20,1-18 2 Krn 31 Ps 87
21 Jn 20,19-31 2 Krn 32 Ps 88
22 Jn 21 2 Krn 33 Ps 89,1-19
23 1 Jn 1 2 Krn 34 Ps 89,20-38
24 1 Jn 2 2 Krn 35 Ps 89,39-53
25 1 Jn 3 2 Krn 36 Ps 90
26 1 Jn 4 Ezr 1-2 Ps 91
27 1 Jn 5 Ezr 3-4 Ps 92
28 2 Jn Ezr 5-6 Ps 93
29 3 Jn Ezr 7-8 Ps 94
30 Jud Ezr 9-10 Ps 95

 

OKTOBER

1 Raz 1 Neh 1-2 Ps 96
2 Raz 2 Neh 3,1-32 Ps 97
3 Raz 3 Neh 3,33-4,17 Ps 98
4 Raz 4 Neh 5,1-7,4 Ps 99
5 Raz 5 Neh 7,5-8,12 Ps 100
6 Raz 6 Neh 8,13-9,37 Ps 101
7 Raz 7 Neh 9,38-10,39 Ps 102
8 Raz 8 Neh 11 Ps 103
9 Raz 9 Neh 12 Ps 104,1-24
10 Raz 10 Neh 13 Ps 104,25-35
11 Raz 11 Est 1 Ps 105,1-25
12 Raz 12 Est 2 Ps 105,26-45
13 Raz 13 Est 3-4 Ps 106,1-23
14 Raz 14 Est 5-6 Ps 106,24-48
15 Raz 15 Est 7-8 Ps 107,1-22
16 Raz 16 Est 9-10 Ps 107,23-43
17 Raz 17 Iz 1-2 Ps 108
18 Raz 18 Iz 3-4 Ps 109,1-20
19 Raz 19 Iz 5-6 Ps 109,21-31
20 Raz 20 Iz 7-8 Ps 110
21 Raz 21-22 Iz 9-10 Ps 111
22 1 Tes 1 Iz 11-13 Ps 112
23 1 Tes 2,1-16 Iz 14-16 Ps 113
24 1 Tes 2,17-3,13 Iz 17-19 Ps 114
25 1 Tes 4 Iz 20-22 Ps 115
26 1 Tes 5 Iz 23-24 Ps 116
27 2 Tes 1 Iz 25-26 Ps 117
28 2 Tes 2 Iz 27-28 Ps 118
29 2 Tes 3 Iz 29-30 Ps 119,1-32
30 1 Tim 1 Iz 31-33 Ps 119,33-64
31 1 Tim 2 Iz 34-35 Ps 119,65-96

 

NOVEMBER

1 1 Tim 3 Iz 36-37 Ps 119,97-120
2 1 Tim 4 Iz 38-39 Ps 119,121-144
3 1 Tim 5,1-6,2 Jer 1-2 Ps 119,145-176
4 1 Tim 6,2-21 Jer 3-4 Ps 120
5 2 Tim 1 Jer 5-6 Ps 121
6 2 Tim 2 Jer 7-8 Ps 122
7 2 Tim 3 Jer 9-10 Ps 123
8 2 Tim 4 Jer 11-12 Ps 124
9 Tit 1 Jer 13-14 Ps 125
10 Tit 2 Jer 15-16 Ps 126
11 Tit 3 Jer 17-18 Ps 127
12 Flm  Jer 19-20 Ps 128
13 Jak 1 Jer 21-22 Ps 129
14 Jak 2 Jer 23-24 Ps 130
15 Jak 3 Jer 25-26 Ps 131
16 Jak 4 Jer 27-28 Ps 132
17 Jak 5 Jer 29-30 Ps 133
18 1 Pt 1 Jer 31-32 Ps 134
19 1 Pt 2 Jer 33-34 Ps 135
20 1 Pt 3 Jer 35-36 Ps 136
21 1 Pt 4 Jer 37-38 Ps 137
22 1 Pt 5 Jer 39-40 Ps 138
23 2 Pt 1 Jer 41-42 Ps 139
24 2 Pt 2 Jer 43-44 Ps 140
25 2 Pt 3 Jer 45-46 Ps 141
26 Gal 1 Jer 47-48 Ps 142
27 Gal 2 Jer 49-50 Ps 143
28 Gal 3,1-20 Jer 51-52 Ps 144
29 Gal 3,21-4,20 Žal 1-2 Ps 145
30 Gal 4,21-5,1 Žal 3-4 Ps 146

 

DECEMBER

1 Gal 5,2-15 Žal 5 Ps 147
2 Gal 5,16-26 Ezk 1 Ps 148
3 Gal 6 Ezk 2-3 Ps 149
4 Ef 1 Ezk 4-5 Ps 150
5 Ef 2 Ezk 6-7 Iz 40
6 Ef 3 Ezk 8-9 Iz 41
7 Ef 4,1-16 Ezk 10-11 Iz 42
8 Ef 4,17-32 Ezk 12-13 Iz 43
9 Ef 5,1-20 Ezk 14-15 Iz 44
10 Ef 5,21-33 Ezk 16 Iz 45
11 Ef 6 Ezk 17 Iz 46
12 Flp 1,1-11 Ezk 18 Iz 47
13 Flp 1,12-30 Ezk 19 Iz 48
14 Flp 2,1-11 Ezk 20 Iz 49
15 Flp 2,12-30 Ezk 21-22 Iz 50
16 Flp 3,1-4,1 Ezk 23 Iz 51
17 Flp 4,2-23 Ezk 24 Iz 52
18 Kol 1,1-23 Ezk 25-26 Iz 53
19 Kol 1,24-2,19 Ezk 27-28 Iz 54
20 Kol 2,20-3,17 Ezk 29-30 Iz 55
21 Kol 3,18-4,18 Ezk 31-32 Iz 56
22 Lk 1,1-25 Ezk 33 Iz 57
23 Lk 1,26-56 Ezk 34 Iz 58
24 Lk 1,57-80 Ezk 35-36 Iz 59
25 Lk 2,1-21 Ezk 37 Iz 60
26 Lk 2,22-52 Ezk 38-39 Iz 61
27 Lk 3,1-20 Ezk 40-41 Iz 62
28 Lk 3,21-38 Ezk 42-43 Iz 63
29 Lk 4,1-30 Ezk 44-45 Iz 64
30 Lk 4,31-44 Ezk 46-47 Iz 65
31 Lk 5,1-26 Ezk 48 Iz 66

 


Prevedeno in prirejeno iz »Reader's Helps, Holy Bible, Contemporary English Version«, copyright (C) 1995 American Bible Society, z dovoljenjem. Vsako nadaljnje razširjanje tega besedila je možno le z dovoljenjem Ameriške biblične družbe.


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije