Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. Janezovo pismo 1

1. Janezovo pismo :Uvod 1 2 3 4 5

PRVO JANEZOVO PISMO
Beseda življenja
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale naše roke, to vam oznanjamo: Besedo življenja. In življenje se je razodelo in videli smo ga. Pričujemo in oznanjamo vam večno življenje, tisto, ki je bilo pri Očetu in se nam je razodelo. Kar smo torej videli in slišali, oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi v občestvu z nami – in mi smo v občestvu z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom. To vam pišemo zato, da bi bilo naše veselje dopolnjeno.
Bog je luč
To pa je oznanilo, ki smo ga slišali od njega in vam ga oznanjamo: Bog je luč in v njem ni nobene teme. Če rečemo, da smo v občestvu z njim, pa kljub temu hodimo v temi, lažemo in ne ravnamo v skladu z resnico. Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu in kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha. Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v nas. Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. 10 Če rečemo, da nismo grešili, ga delamo za lažnivca in njegove besede ni v nas.

2. kroniška knjiga 34

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Jošíja
(2 Kr 22,1–2)
34 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jošíja je imel osem let, ko je postal kralj, in enaintrideset let je kraljeval v Jeruzalemu. Delal je, kar je prav v GOSPODOVIH očeh; hodil je po potih svojega očeta Davida in ni krenil ne na desno ne na levo. V osmem letu svojega kraljevanja, ko je bil še deček, je začel iskati Boga svojega očeta Davida. V dvanajstem letu je začel očiščevati Juda in Jeruzalem višin in ašer, izrezanih in ulitih podob. Vpričo njega so podrli oltarje Báalov. Sončne stebre, ki so bili vrh njih, je razbil. Ašere ter izrezane in ulite podobe je zdrobil in zmel ter jih raztresel po grobovih tistih, ki so jim darovali. Kosti duhovnikov je sežgal na njihovih oltarjih in tako očistil Juda in Jeruzalem. Tudi v Manásejevih, Efrájimovih in Simeonovih mestih do Neftálija in na sosednjih ozemljih je podrl oltarje, zdrobil ašere in izrezane podobe v prah ter razbil vse sončne stebre po vsej Izraelovi deželi. Potem se je vrnil v Jeruzalem.
Odkritje knjige postave
(2 Kr 22,3–20)
V osemnajstem letu svojega kraljevanja, ko je očistil deželo in hišo, je poslal Acaljájevega sina Šafána, mestnega poglavarja Maasejája in Joaházovega sina letopisca Joáha, da bi popravili hišo GOSPODA, njegovega Boga. Ko so prišli k vélikemu duhovniku Hilkijáju, so izročili denar, ki se je stekal v Božjo hišo in so ga nabrali leviti, čuvaji na pragu, od Manáseja in Efrájima in od vsega Izraelovega ostanka, kakor tudi od vsega Juda in Benjamina ter od jeruzalemskih prebivalcev. 10 Izročili so ga delavcem, ki so nadzorovali v GOSPODOVI hiši, ti pa so ga dali delavcem, ki so delali v GOSPODOVI hiši, da bi se hiša obnovila in popravila. 11 Dali so ga tesarjem in stavbarjem, da bi nakupili obdelano kamenje in les za vezi in opremili z ogredjem stavbe, ki so jih opustošili Judovi kralji. 12 Možje so ta posel opravljali na zaupanje. Nadzorniki nad njimi so bili leviti Jahat in Obadjá izmed Meraríjevcev ter Zeharjá in Mešulám izmed Kehátovcev. Leviti, kolikor jih je bilo izvedenih v glasbilih, 13 so bili postavljeni čez nosače in so vodili vse delavce pri slehernem delu. Nekateri izmed levitov so bili pisarji, uradniki in vratarji.
14 Ko so jemali denar, ki se je stekal v GOSPODOVO hišo, je duhovnik Hilkijá našel knjigo GOSPODOVE postave, ki je bila dana po Mojzesu. 15 Hilkijá je spregovoril in rekel pisarju Šafánu: »Knjigo postave sem našel v GOSPODOVI hiši!« In Hilkijá je dal knjigo Šafánu. 16 Šafán je prinesel knjigo h kralju; kralju je poročal še o zadevi in rekel: »Vse, kar je bilo tvojim služabnikom naročeno, so storili. 17 Izsuli so denar, ki se je našel v GOSPODOVI hiši, in ga izročili nadzornikom in delavcem.« 18 Nato je pisar Šafán sporočil kralju in rekel: »Duhovnik Hilkijá mi je dal knjigo.« In Šafán je bral iz nje pred kraljem.
19 Ko je kralj slišal besede postave, je pretrgal svoja oblačila. 20 Potem je kralj ukazal Hilkijáju, Šafánovemu sinu Ahikámu, Mihajájevemu sinu Abdónu, pisarju Šafánu in kraljevemu služabniku Asajáju: 21 »Pojdite in povprašajte GOSPODA zame in za tiste, ki so preostali v Izraelu in Judu, o besedah te knjige, ki se je našla. Velik je namreč GOSPODOV srd, ki se je izlil na nas, ker se naši očetje niso držali GOSPODOVE besede in delali v skladu z vsem, kar je pisano v tej knjigi.«
Prerokinja Hulda
22 Hilkijá in tisti, ki jim je kralj ukazal, so šli k prerokinji Huldi, ženi Šalúma, Tikvájevega sina in Hasrájevega vnuka, varuha obrednih oblačil, ki je bivala v Jeruzalemu v drugem okraju, in so govorili z njo o tem. 23 Rekla jim je: »Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Recite možu, ki vas je poslal k meni: 24 Tako govori GOSPOD: Glej, spravil bom nesrečo nad ta kraj in nad njegove prebivalce, vsa prekletstva, zapisana v tej knjigi, ki so jo brali pred Judovim kraljem. 25 Ker so me zapustili in zažigali kadilo drugim bogovom, da bi me jezili z vsakršnimi deli svojih rok, se bo izlil moj srd zoper ta kraj in se ne bo polegel. 26 Judovemu kralju, ki vas je poslal povprašat GOSPODA, recite takole: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Glede besed, ki si jih slišal: 27 Ker se je tvoje srce omečilo in si se ponižal pred Bogom, ko si slišal njegove besede zoper ta kraj in njegove prebivalce, in ker si se ponižal pred menoj in si pretrgal svoja oblačila in jokal pred menoj, sem te tudi jaz uslišal, govori GOSPOD. 28 Glej, ko te bom pridružil tvojim očetom, boš v miru pridružen v svojem grobu. Tvoje oči ne bodo gledale vse nesreče, ki jo bom spravil nad ta kraj in njegove prebivalce.« Potem so kralju sporočili odgovor.
Obnovitev zaveze
(2 Kr 23,1–20)
29 Kralj je poslal sle in zbral vse Judove in jeruzalemske starešine. 30 Potem je šel v GOSPODOVO hišo, skupaj z vsemi Judovimi možmi in jeruzalemskimi prebivalci, duhovniki in leviti ter vsem ljudstvom od največjega do najmanjšega. Prebral je vpričo njih vse besede knjige zaveze, ki se je našla v GOSPODOVI hiši. 31 Nato je kralj stopil na svoj prostor in sklenil zavezo pred GOSPODOM, da bi hodili za GOSPODOM in se držali njegovih zapovedi, pričevanj in zakonov z vsem srcem in z vso dušo, da bi uresničevali besede zaveze, ki so zapisane v tej knjigi. 32 Pridobil je vse, ki so bili v Jeruzalemu in v Benjaminu, in jeruzalemski prebivalci so ravnali po zavezi Boga, Boga svojih očetov. 33 Jošíja je tedaj odpravil vse gnusobe iz vseh pokrajin Izraelovih sinov in zavezal vse, ki so bivali v Izraelu, da so služili GOSPODU, svojemu Bogu. Vse njegove dni niso odstopili od GOSPODA, Boga svojih očetov.

Psalmi 89,20-38

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


20 Tedaj si govoril v videnju
svojim zvestim in si rekel:
Pomoč sem naklonil junaku,
iz ljudstva sem povzdignil mladeniča.
21 Našel sem Davida, svojega služabnika,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
22 da bi bila moja roka trdna z njim,
da bi ga krepil tudi moj laket.
23 Sovražnik ga ne bo varal,
sin izprijenosti ga ne bo poniževal.
24 Pred njim bom razbil njegove nasprotnike,
njegove sovražnike bom potolkel.
25 Moja zvestoba in dobrota bosta z njim,
v mojem imenu se bo dvigal njegov rog.
26 Na morje bom položil njegovo roko,
na veletoke njegovo desnico.
27 On me bo klical: »Moj oče si ti,
moj Bog, skala moje rešitve.«
28 Jaz ga bom postavil tudi za prvorojenca,
za najvišjega kraljem zemlje.
29 Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto,
moja zaveza mu bo ostala zvesta.
30 Za vedno bom postavil njegovo potomstvo,
njegov prestol kakor dneve nebes.
31 Če bodo njegovi sinovi zapustili mojo postavo
in ne bodo hodili po mojem pravu,
32 če bodo prelomili moje zakone
in se mojih zapovedi ne bodo držali,
33 bom s palico kaznoval njihovo hudodelstvo,
njihovo krivdo z udarci.
34 Toda svoje dobrote ne bom odtegnil od njega,
ne bom pustil lagati v svoji zvestobi.
35 Ne bom prelomil svoje zaveze,
izjav svojih ust ne bom spreminjal.
36 Enkrat sem prisegel pri svoji svetosti,
Davida zares ne bom varal.
37 Njegov zarod bo ostal na veke,
njegov prestol bo kakor sonce pred mano,
38 kakor je luna, trdna na veke,
zvesta priča na nebu.
Sela.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.338.358, danes: 14.815
Čas izvajanja programa: 0.05s