Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 1,1-17

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PRVO PISMO KORINČANOM
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, po Božji volji poklican apostol Kristusa Jezusa, in brat Sostén Božji Cerkvi, ki je v Korintu, posvečenim v Kristusu Jezusu, poklicanim in svetim, z vsemi, ki kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa, kjer si bodi, na svojem ali našem kraju: milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa.
Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu, kajti v njem ste vsestransko obogateli v vsej besedi in v vsem spoznanju. Pričevanje o Kristusu se je namreč med vami utrdilo, tako da vi, ki pričakujete razodetje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ne pogrešate nobenega daru milosti. On vas bo tudi do konca utrdil, da boste brez krivde na dan našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom.
Razprtije v Cerkvi
10 Bratje, rotim vas v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa: vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprtij. Med seboj se dopolnjujte v istem duhu in istem mišljenju. 11 Hloini domači so mi namreč sporočili o vas, bratje moji, da se prepirate. 12 V mislih imam to, da ta ali oni izmed vas pravi: »Jaz sem Pavlov, jaz Apolov, jaz Kefov, jaz pa Kristusov.« 13 Mar je Kristus razdeljen? Mar je bil Pavel križan za vas? Mar ste bili krščeni v Pavlovo ime? 14 Hvala Bogu, da nisem krstil nobenega izmed vas razen Krispa in Gaja. 15 Tako nihče ne more reči, da ste bili krščeni v moje ime. 16 Pač, krstil sem še Stefanájevo družino. Sicer pa ne vem, da bi krstil še koga drugega. 17 Kristus me namreč ni poslal krščevat, ampak oznanjat evangelij, in sicer ne z modrostjo besede, da se Kristusov križ ne izvotli.

1. knjiga kraljev 13

1. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Božji mož obsodi oltar v Betelu
13
In glej, po GOSPODOVEM naročilu je prišel v Betel Božji mož z Judovega. Ko je Jerobeám stal pri oltarju, da bi opravil kadilne daritve, je oni po GOSPODOVEM naročilu zaklical proti oltarju in rekel: »Oltar, oltar! Tako govori GOSPOD: ›Glej, sin bo rojen v Davidovi hiši, Jošíja po imenu. Na tebi bo zabodel duhovnike višin, ki opravljajo na tebi kadilne daritve, in človeške kosti bodo sežgali na tebi.‹« Isti dan je dal tudi znamenje in rekel: »To je znamenje, da je govoril GOSPOD: Glej, oltar se bo razpočil in s tolščo pomešani pepel na njem se bo razsul.«
Ko je kralj Jerobeám zaslišal besedo Božjega moža, ki jo je zaklical proti oltarju v Betelu, je iztegnil roko od oltarja in rekel: »Primite ga!« Roka pa, ki jo je iztegnil zoper njega, se mu je posušila in je ni mogel pomakniti k sebi. Oltar se je razpočil in s tolščo pomešani pepel se je razsul z oltarja po znamenju, ki ga je Božji mož dal po GOSPODOVI besedi. Kralj je spregovoril in rekel Božjemu možu: »Pomiri, prosim, obličje GOSPODA, svojega Boga, in moli zame, da se moja roka povrne k meni!« Božji mož je pomiril GOSPODOVO obličje in kraljeva roka se je spet uravnala in bila kakor prej. Tedaj je kralj govoril Božjemu možu: »Pojdi z menoj v hišo in se okrepčaj! Tudi darilo ti bom dal.« Božji mož pa je rekel kralju: »Če bi mi dal polovico svoje hiše, ne pojdem s teboj in ne bom jedel kruha ne pil vode na tem kraju. Tako mi je namreč zapovedano po GOSPODOVI besedi: ›Ne jej kruha, ne pij vode in ne vračaj se po poti, po kateri si prišel!‹« 10 In odšel je po drugi poti in se ni vrnil po poti, po kateri je prišel v Betel.
Božji mož in prerok v Betelu
11 V Betelu pa je prebival star prerok. Njegovi sinovi so prišli in mu povedali vse, kar je Božji mož tisti dan storil v Betelu in besede, ki jih je govoril kralju. Ko so to pripovedovali svojemu očetu, 12 jim je oče rekel: »Po kateri poti je odšel?« Njegovi sinovi so mu pokazali pot, po kateri je odšel Božji mož, ki je prišel z Judovega. 13 Tedaj je rekel svojim sinovom: »Osedlajte mi osla!« Osedlali so mu osla in je sédel nanj. 14 Šel je za Božjim možem, ga našel, ko je sedel pod terebinto, in mu rekel: »Si ti Božji mož, ki je prišel z Judovega?« Rekel je: »Sem.« 15 Pa mu je rekel: »Pojdi z menoj domov in jej kruh!« 16 Rekel je: »Ne morem se vrniti s teboj in iti s teboj domov; tudi ne bom s teboj jedel kruha ne pil vode na tem kraju, 17 kajti rečeno mi je bilo po GOSPODOVI besedi: ›Tam ne jej kruha in ne pij vode; tudi se ne vračaj po poti, po kateri si prišel!‹« 18 Oni pa mu je rekel: »Tudi jaz sem prerok kakor ti in angel mi je govoril po GOSPODOVI besedi in rekel: ›Pelji ga nazaj na svoj dom, da bo jedel kruh in pil vodo!‹« Tako ga je nalagal. 19 Vrnil se je torej z njim in jedel kruh v njegovi hiši in pil vodo.
20 Ko pa sta sedela pri mizi, se je preroku, ki ga je pripeljal nazaj, zgodila GOSPODOVA beseda. 21 Zaklical je Božjemu možu, ki je bil prišel z Judovega, rekoč: »Tako govori GOSPOD: ›Ker si se uprl GOSPODOVEMU povelju in se nisi držal zapovedi, ki ti jo je dal GOSPOD, tvoj Bog, 22 temveč si se vrnil, jedel kruh in pil vodo na kraju, o katerem ti je rekel: Ne jej kruha in ne pij vode – zato tvoje truplo ne bo prišlo v grob tvojih očetov.‹« 23 Ko se je najedel kruha in napil, mu je osedlal osla preroka, ki ga je pripeljal nazaj; 24 ko je potoval, ga je na poti zalotil lev in ga usmrtil. Njegovo truplo je bilo vrženo na pot, osel pa je stal zraven njega; tudi lev je stal poleg trupla. 25 In glej, ljudje, ki so hodili mimo, so videli truplo vrženo na pot in leva, ki je stal poleg trupla. Prišli so in govorili o tem v mestu, kjer je bival stari prerok.
26 Ko je to slišal prerok, ki ga je pripeljal nazaj s poti, je rekel: »To je Božji mož, ki se je uprl GOSPODOVEMU povelju. Zato ga je GOSPOD izročil levu, da ga je raztrgal in usmrtil, kakor mu je bil govoril GOSPOD27 Govoril je svojim sinovom in rekel: »Osedlajte mi osla!« Ko so ga osedlali, 28 je šel in našel njegovo truplo vrženo na pot, ter osla in leva, ki sta stala poleg trupla. Lev ni požrl trupla in ni raztrgal osla. 29 Prerok je vzdignil truplo Božjega moža, ga položil na osla in ga odpeljal ter prišel v mesto starega preroka, da bi ga objokoval in pokopal. 30 Truplo je položil v svoj grob in žalovali so po njem: »Ojoj, moj brat!« 31 Ko so ga pokopali, je rekel svojim sinovom: »Ko umrem, me pokopljite v grobu, kjer je pokopan Božji mož! Moje kosti položite poleg njegovih kosti! 32 Zagotovo se bo namreč izpolnila beseda, ki jo je po GOSPODOVEM naročilu zaklical proti oltarju v Betelu in proti vsem svetiščem na višinah, ki so po samarijskih mestih.«
33 Tudi po tem dogodku se Jerobeám ni odvrnil od svoje hudobne poti, marveč je še naprej postavljal duhovnike višin iz vsega ljudstva. Kdor je želel, ga je nastavil za duhovnika višin. 34 V tem se je pregrešila Jerobeámova hiša in zato je bila uničena in izbrisana s površja zemlje.

Joel 1

Joel :Uvod 1 2 3 4

JOEL
Žalovanje zaradi kobilic
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda GOSPODOVA, ki se je zgodila Joélu, Petuélovemu sinu:

Poslušajte to, starešine,
prisluhnite, vsi prebivalci dežele:
Ali se je zgodilo kaj takega v vaših dneh
ali v dneh vaših očetov?
Pripovedujte o tem svojim otrokom,
vaši otroci svojim otrokom
in njihovi otroci prihodnjemu rodu.

Kar je pustila kobilica grizljivka,
je požrla rojivka,
kar je pustila rojivka,
je požrla skakalka,
in kar je pustila skakalka,
je požrla glodalka.

Zbudite se, pijanci, in jokajte,
tulite vsi vinski pivci,
zaradi sladkega vina,
ker vam je vzeto od ust.
Kajti narod je prišel nad mojo deželo,
močan in brezštevilen.
Njegovi zobje so levji zobje,
sekalce ima kakor levinja.
Trto mi je spremenil v grozo
in smokvo v ogorčenje,
olupil jo je, olupil in podrl,
obeljene so njene mladike.

Tarnaj kakor devica, opasana z raševino,
za zaročencem svoje mladosti.
Pokončani sta jedilna in pitna daritev
iz hiše GOSPODOVE.
Žalujejo duhovniki,
GOSPODOVI služabniki.
10 Polja so opustošena,
zemlja žaluje,
kajti žito je opustošeno,
mošt se je posušil,
olje je usahnilo.

11 Sram vas bodi, poljedelci,
tulite, vinogradniki,
zaradi pšenice in zaradi ječmena,
ker je žetev na polju pokončana.
12 Trta se je posušila,
smokva je usahnila,
granatovec, palma in jablana,
vse drevje po polju je suho.
Da, izginilo je veselje
izmed ljudi.
Post in molitev zaradi suše
13 Opašite se in žalujte, duhovniki,
tulite, služabniki oltarja!
Pridite, prenočujte v raševini,
služabniki mojega Boga,
kajti pridržani sta hiši vašega Boga
jedilna in pitna daritev.

14 Posvetite post,
okličite slovesen shod,
zberite starešine,
vse prebivalce dežele
v hiši GOSPODA, vašega Boga,
in vpijte h GOSPODU.

15 Oh, kakšen dan!
Da, blizu je dan GOSPODOV,
kot razdejanje prihaja od Mogočnega.
16 Mar ni pred našimi očmi
bil odvzet živež,
iz hiše našega Boga
veselje in radost?

17 Posev se je posušil pod grudami,
skednji so opustošeni,
žitnice so razdejane,
kajti žito se je posušilo.
18 Kako toži živina,
blodijo črede goveda,
ker nimajo paše,
tudi tropi drobnice trpijo.

19 K tebi kličem, o GOSPOD,
ker je ogenj požrl
pašnike v puščavi,
in je plamen požgal
vsa drevesa po polju.
20 Tudi poljske živali zdihujejo k tebi,
ker so suhe vodne struge
in je ogenj požrl
pašnike v puščavi.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.523.295, danes: 6.530
Čas izvajanja programa: 0.06s