Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 1,18-31

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kristus je Božja moč in modrost
18 Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost; nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. 19 Saj je pisano:
Uničil bom modrost modrih,
razumnost razumnih bom zavrgel.
20 Kje je modrec, kje je pismouk, kje razpravljavec sveta? Mar ni Bog modrosti tega sveta obrnil v norost? 21 Ker pač svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo. 22 Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, 23 mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom v spotiko, poganom norost. 24 Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija, Božja moč in Božja modrost. 25 Kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi.
26 Glejte, bratje, svojo poklicanost! Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. 27 Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. 28 Bog si je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito po rodu in zaničevano, tisto, kar ni bivajoče, da bi onesposobil bivajoče, 29 da se pred Bogom ne bi ponašalo nobeno meso. 30 Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odkupitev, 31 da bi se – kakor je pisano – tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu.

1. knjiga kraljev 14

1. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

OBE KRALJESTVI DO ELIJA
Izraelov kralj Jerobeám
14
Tisti čas je zbolel Jerobeámov sin Abíja. Jerobeám je rekel svoji ženi: »Vstani, prosim, in se preobleci, da ne bodo vedeli, da si Jerobeámova žena, in pojdi v Šilo! Glej, tam je prerok Ahíja, ki je o meni napovedal, da bom kraljeval nad tem ljudstvom. Vzemi s sabo deset hlebov, kolače in vrč medu, pa pojdi k njemu. Povedal ti bo, kaj se bo zgodilo z dečkom.«
Jerobeámova žena je storila tako; vstala je, šla v Šilo in prišla v Ahíjevo hišo. Ahíja pa ni več videl, ker so mu oči od starosti oslabele. GOSPOD je tedaj rekel Ahíju: »Glej, Jerobeámova žena prihaja, da te povpraša, kaj bo z njenim sinom, ker je bolan. Tako in tako ji govôri. Ko bo prišla, se bo delala neznanko.«
Kakor hitro je Ahíja zaslišal šum njenih korakov, ko je stopila skozi vrata, je rekel: »Vstopi, Jerobeámova žena! Čemu se delaš neznanko! K tebi sem poslan s trdo besedo. Pojdi, povej Jerobeámu: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: ›Povišal sem te izmed ljudstva in te postavil za vladarja čez svoje ljudstvo Izraela. Odtrgal sem kraljestvo od Davidove hiše in ga dal tebi. Ti pa nisi bil kakor moj služabnik David, ki se je držal mojih zapovedi, z vsem srcem hodil za menoj in delal samo to, kar je prav v mojih očeh. Napravil si več hudega kakor vsi, ki so bili pred teboj. Šel si in si naredil druge bogove, ulite podobe, da bi me jezil, meni pa si obrnil hrbet. 10 Zaradi tega bom spravil nesrečo nad Jerobeámovo hišo in iztrebil iz Jerobeámovega rodu vse moške, mladoletne in polnoletne v Izraelu. Pometel bom z Jerobeámovo hišo, kakor pometejo smeti, prav do čistega. 11 Tistega iz njegovega rodu, ki bo umrl v mestu, bodo žrli psi; tistega pa, ki bo umrl na polju, bodo jedle ptice neba.‹ Da, tako je govoril GOSPOD. 12 Ti pa vstani in pojdi domov! Ko bodo tvoje noge stopile v mesto, bo deček umrl. 13 Ves Izrael bo žaloval za njim in ga pokopal. Edino ta izmed Jerobeámovega rodu bo namreč položen v grob, ker se je le na njem v Jerobeámovi hiši našlo nekaj, kar je všeč GOSPODU, Izraelovemu Bogu. 14 GOSPOD si bo postavil kralja čez Izraela, ki bo tisti dan iztrebil Jerobeámovo hišo ...
15 GOSPOD bo udaril Izraela, da se bo majal kakor trst v vodi. Izruval bo Izraela iz te lepe dežele, ki jo je dal njihovim očetom, in jih razkropil onstran veletoka, ker so si napravili ašere in s tem jezili GOSPODA. 16 Zapustil bo Izraela zaradi Jerobeámovih grehov, ki jih je zagrešil in v katere je zapeljal Izraela.«
17 Jerobeámova žena je vstala in odšla. Ko je prišla v Tirco in stopila na hišni prag, je deček umrl. 18 Pokopali so ga in ves Izrael je žaloval za njim, kakor je napovedal GOSPOD po svojem služabniku preroku Ahíju.
Jerobeámova smrt
19 Druga Jerobeámova dela, kako se je bojeval in kako kraljeval, glej, je zapisano v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev. 20 Jerobeámovo kraljevanje je trajalo dvaindvajset let. Potem je legel k svojim očetom, namesto njega pa je postal kralj njegov sin Nadáb.
Judov kralj Roboám
(2 Krn 11,5–12,16)
21 Salomonov sin Roboám je kraljeval na Judovem. Enainštirideset let je imel, ko je postal kralj, in sedemnajst let je kraljeval v Jeruzalemu, v mestu, ki ga je GOSPOD izvolil izmed vseh Izraelovih rodov, da tam postavi svoje ime. Njegovi materi je bilo ime Naáma; bila je Amónka. 22 Juda je delal, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh. Z grehi, ki so jih počenjali, so ga jezili huje od vsega, kar so bili storili njihovi očetje. 23 Tudi oni so si postavljali višine, stebre in ašere na vsakem visokem griču in pod vsakim zelenim drevesom. 24 Celo obredno vlačugarstvo je bilo v deželi. Tako so posnemali vse gnusobe narodov, ki jih je GOSPOD pregnal izpred Izraelovih sinov.
25 V petem letu kralja Roboáma pa je prišel nad Jeruzalem egiptovski kralj Šišák. 26 Pobral je zaklade iz GOSPODOVE hiše in zaklade iz kraljéve hiše; vse je odnesel. Pobral je tudi vse zlate ščite, ki jih je naredil Salomon. 27 Namesto njih je kralj Roboám napravil bronaste ščite in jih izročil poveljnikom telesne straže, ki je stražila pri vhodu v kraljévo hišo. 28 Kadar koli je šel kralj v GOSPODOVO hišo, so jih telesni stražarji nosili, potem pa jih spet odnesli v stražarnico.
29 Druga Roboámova dela in vse, kar je napravil – mar ni zapisano v knjigi Letopisi Judovih kraljev? 30 Med Roboámom in Jerobeámom je bila ves čas vojna. 31 Ko je Roboám legel k svojim očetom, je bil pokopan pri svojih očetih v Davidovem mestu. Njegovi materi je bilo ime Naáma; bila je Amónka. Namesto njega je postal kralj njegov sin Abíja.

Joel 2,1-17

Joel :Uvod 1 2 3 4

2 Napad kobilic – GOSPODOV dan
Zatrobite v rog na Sionu,
zaženite krik na gori moje svetosti!
Naj trepetajo vsi prebivalci dežele,
kajti prihaja dan GOSPODOV, kajti blizu je:
dan teme in mraka,
dan oblakov in megle.
Kakor zarja se po gorah širi
številno in močno ljudstvo,
kakršnega ni bilo od vekov
in ga za njim ne bo več
do let mnogih rodov.

Pred njim požira ogenj,
za njim požiga plamen.
Kakor edenski vrt je dežela pred njim,
za njim je opustošena puščava,
nobena reč mu ne ubeži.

Njihova podoba je kakor podoba konj,
dirjajo kakor jahalni konji.
Kakor glas bojnih vozov
poskakujejo po vrhovih gora,
kakor glas ognjenega plamena,
ki požira strnje,
kakor mogočno ljudstvo,
pripravljeno za boj.

Pred njimi trepetajo ljudstva,
vsi obrazi kažejo bledico.
Tekajo kakor junaki,
na obzidje se vzpenjajo kakor bojevniki.
Vsak gre po svoji stezi,
njihove steze se ne zapletajo.
Drug drugega ne zadevajo,
vsak gre po svoji poti,
skozi lino padajo,
bojne vrste ne pretrgajo.
Naskakujejo mesto,
tekajo po obzidju,
vzpenjajo se v hiše,
skoz okna prihajajo kakor tat.

10 Pred njimi trepeta zemlja,
se trese nebo,
sonce in luna temnita,
zvezde izgubljajo svojo svetlobo.
11 GOSPOD pa daje svoj glas
pred svojo vojsko,
ker je silno velik njegov tabor,
ker je mogočen tisti, ki izpolnjuje njegovo besedo;
ker je velik dan GOSPODOV
in silno strašen, kdo ga bo prestal!
Poziv k spreobrnjenju
12 Tudi zdaj, govori GOSPOD,
se obrnite k meni z vsem svojim srcem,
s postom, z jokom in žalovanjem;
13 pretrgajte svoja srca, ne svojih oblačil.
Vrnite se h GOSPODU, svojemu Bogu,
kajti milostljiv je in usmiljen,
počasen v jezi in bogat v dobroti
in se kesa hudega.
14 Kdo ve, morda se obrne in kesa
in pusti za seboj blagoslov,
jedilno in pitno daritev
za GOSPODA, vašega Boga.

15 Zatrobite v rog na Sionu,
posvetite post,
oznanite slovesen shod,
16 zberite ljudstvo!
Posvetite shod,
pridružite starčke,
zberite otročiče
in dojenčke na prsih,
naj pride ženin iz svoje sobe
in nevesta iz svoje spalnice.

17 Med lopo in oltarjem naj jokajo
duhovniki, GOSPODOVI služabniki.
Rekó naj: »Prizanesi, GOSPOD, svojemu ljudstvu,
ne daj svoje dediščine v zasramovanje,
da bi jim vladali narodi.
Zakaj bi rekli med narodi:
›Kje je njihov Bog?‹«
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.923, danes: 21.941
Čas izvajanja programa: 0.05s