Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 14,1-25

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Darovi jezikov in prerokovanja
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prizadevajte si za ljubezen. Bodite vneti za duhovne darove, posebno še, da bi prerokovali. Kdor namreč govori z darom jezika, ne govori ljudem, temveč Bogu. Nihče ga namreč ne posluša, ampak v Duhu izgovarja skrivnosti. Kdor pa prerokuje, govori ljudem in jih izgrajuje, osrčuje in tolaži. Kdor govori z darom jezika, izgrajuje sam sebe, kdor pa prerokuje, gradi Cerkev. Želim, da bi vi vsi govorili z darom jezikov, še bolj pa, da bi prerokovali. Večji je namreč tisti, ki prerokuje, kakor tisti, ki govori z darom jezikov, razen če tudi razlaga, tako da izgrajuje Cerkev.
In zdaj, bratje, kaj bi vam koristil, če bi prišel k vam in govoril z darom jezikov, pa vam ne bi govoril o razodetju, spoznanju, prerokbi ali nauku? Podobno je z neživimi stvarmi, ki dajejo glas, kakor so piščal in citre. Kako bomo prepoznali, kaj igra piščal ali kaj igrajo citre, če ne dajejo različnih glasov? Kdo se bo pripravil za boj, če trobenta ne bi dala razločnega glasu? Tako je tudi z vami: ne bodo mogli spoznati pomena vašega govora, če z darom jezika govorite nerazumljive besede. V zrak boste govorili. 10 Kdo ve, koliko vrst glasov je na svetu in nič ni brez glasu. 11 Če torej ne vem, kaj glas pomeni, bom za tistega, ki govori, tujec, in tisti, ki govori, bo zame tujec. 12 Tako se tudi vi, ker ste vneti za duhove, potrudite, da boste obilno koristili pri izgrajevanju Cerkve. 13 Kdor torej govori z darom jezika, naj prosi, da bi mogel tudi razlagati. 14 Če namreč molim z darom jezika, moli moj duh, toda moj um je brez sadu. 15 Kaj bom torej storil? Molil bom v duhu, molil pa tudi z umom. Prepeval bom v duhu, a prepeval tudi z umom. 16 Kajti če moliš zahvalno molitev v duhu, kako bo mogel človek, ki stoji na mestu nepoučenega, na tvoje zahvaljevanje reči »amen«, ko pa ne ve, kaj govoriš. 17 Res da se ti lepo zahvaljuješ, a drugega to ne izgrajuje. 18 Hvala Bogu, bolj kakor vi vsi govorim z darom jezikov, 19 toda v Cerkvi raje povem pet besed s svojim umom, da bi poučil tudi druge, kakor pa na tisoče besed z darom jezika.
20 Bratje, ne bodite otroci v mišljenju. V hudobiji bodite otroški, v mišljenju pa bodite odrasli. 21 V postavi piše:
Po ljudeh tujih jezikov
in po ustnicah tujcev
bom govoril temu ljudstvu,
pa me tudi tako ne bodo poslušali,
govori Gospod. 22 Zato dar jezikov ni znamenje za verujoče, temveč za neverujoče, preroštvo pa ni znamenje za neverujoče, temveč za verujoče. 23 Če bi se torej zbrala na istem kraju vsa Cerkev in bi vsi govorili z darom jezikov, pa bi vstopili neuki in neverni, ali ne bodo rekli, da ste poblazneli? 24 Če pa bi vsi prerokovali in bi vstopil kakšen neverujoč ali nepoučen človek, ga bodo vsi opominjali in vsi presojali. 25 Tedaj se bodo razkrile skrivnosti njegovega srca. Padel bo na obraz, molil Boga in priznal, da je Bog resnično med vami.

2. knjiga kraljev 8

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Elizej pomaga Šunémki
8
Elizej je govoril ženi, kateri je oživil sina, in rekel: »Vstani in pojdi, ti in tvoja družina, in gostuj, kjer želiš gostovati, kajti GOSPOD je poklical lakoto, ki že prihaja v deželo za sedem let.« Žena je vstala in storila po besedi Božjega moža. Šla je, ona in njena družina, in je gostovala sedem let v filistejski deželi. Po sedmih letih, ko se je žena vrnila iz filistejske dežele, je šla h kralju, da bi ga prosila pomoči za svojo hišo in polje. Kralj je ravno govoril z Gehazíjem, služabnikom Božjega moža, in rekel: »Pripoveduj mi o vseh velikih delih, ki jih je storil Elizej!« In ko je kralju pripovedoval, kako je oživil nekega umrlega, glej, je žena, kateri je oživil sina, prosila kralja pomoči za svojo hišo in polje. Gehazí je rekel: »Moj gospod kralj, to je tista žena in to je njen sin, ki ga je oživil Elizej!« Kralj je povprašal ženo in ta mu je povedala. Potem ji je kralj dal nekega dvornika in rekel: »Vrni vse, kar je bilo njenega, tudi vse dohodke s polja od dne, ko je zapustila deželo, do zdaj!«
Elizej v Damasku
Elizej je prišel v Damask, ko je bil arámski kralj Ben Hadád bolan. Sporočili so mu in rekli: »Božji mož je prišel sem.« Kralj je tedaj rekel Hazaélu: »Vzemi s seboj darilo in pojdi Božjemu možu naproti ter po njem povprašaj GOSPODA in reci: ›Ali bom ozdravel od te bolezni?‹« Hazaél mu je šel naproti in vzel s seboj darilo, vsakovrstne damaščanske dobrine, tovor za štirideset kamel. Ko je dospel, je stopil predenj in rekel: »Tvoj sin Ben Hadád, arámski kralj, me pošilja k tebi in pravi: ›Ali bom ozdravel od te bolezni?‹« 10 Elizej mu je rekel: »Pojdi in mu reci: ›Gotovo boš ozdravel‹; a GOSPOD mi je razodel, da bo gotovo umrl.« 11 Uprl je svoj obraz vanj in strmel, dokler ga ni postalo sram. Božji mož je planil v jok. 12 Hazaél je rekel: »Zakaj joka moj gospod?« Pa je rekel: »Ker vem, koliko hudega boš prizadel Izraelovim otrokom: njihove utrdbe boš poslal v ogenj, mladeniče pobil z mečem, jim potolkel otročiče in razparal nosečnice.« 13 Hazaél je rekel: »Kaj je tvoj služabnik, ta pes, da bi mogel storiti kaj tako silovitega?« Elizej je rekel: »GOSPOD mi je razodel, da boš postal kralj nad Arámom.« 14 Nato je odšel od Elizeja in prišel k svojemu gospodarju, ki mu je rekel: »Kaj ti je povedal Elizej?« Pa je rekel: »Rekel mi je, da boš gotovo ozdravel.« 15 Naslednji dan pa je vzel odejo, jo namočil v vodo in mu jo pogrnil čez obraz; tako je umrl. In Hazaél je postal kralj namesto njega.
Judov kralj Jorám
(2 Krn 21,1–20)
16 V petem letu Izraelovega kralja Joráma, Ahábovega sina – ko je bil Judov kralj Józafat – je postal kralj Jorám, sin Judovega kralja Józafata. 17 Dvaintrideset let je imel, ko je postal kralj, in osem let je kraljeval v Jeruzalemu. 18 Hodil je po poti Izraelovih kraljev, kakor je počela Ahábova hiša; imel je namreč Ahábovo hčer za ženo. Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh. 19 Vendar GOSPOD ni hotel uničiti Juda zaradi svojega služabnika Davida, ker mu je obljubil, da bo njemu in njegovim sinovom dal svetilko za vse dni.
20 V njegovih dneh so se Edómci uprli Judovi oblasti in si postavili kralja. 21 Jorám je tedaj z vsemi bojnimi vozmi krenil v Caír. Vstal je ponoči in potolkel Edómce, ki so bili obkolili njega in poveljnike bojnih voz; ljudstvo pa je pobegnilo v svoje šotore. 22 Edómci pa se upirajo Judovi oblasti do tega dne. Tedaj se je, v istem času, uprla tudi Libna. 23 Druga Jorámova dela in vse, kar je storil – mar ni to zapisano v knjigi Letopisi Judovih kraljev? 24 Ko je Jorám legel k svojim očetom, je bil pokopan pri svojih očetih v Davidovem mestu. Namesto njega je postal kralj njegov sin Ahazjá.
Judov kralj Ahazjá
(2 Krn 22,1–6)
25 V dvanajstem letu Izraelovega kralja Joráma, Ahábovega sina, je postal kralj Ahazjá, sin Judovega kralja Joráma. 26 Dvaindvajset let je imel Ahazjá, ko je postal kralj, in eno leto je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Atalja; bila je hči Izraelovega kralja Omrija. 27 Hodil je po poti Ahábove hiše in delal, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, kakor Ahábova hiša. Bil je namreč v svaštvu z Ahábovo hišo.
28 Z Ahábovim sinom Jorámom je šel v boj proti arámskemu kralju Hazaélu v Ramót Gileád in Arámci so Joráma ranili. 29 Kralj Jorám se je vrnil, da bi si v Jezreélu ozdravil rane, ki so mu jih zadali Arámci v Rami, ko se je bojeval proti arámskemu kralju Hazaélu. Judov kralj Ahazjá, Jorámov sin, pa je prišel obiskat Ahábovega sina Joráma v Jezreél, ker je bil ranjen.

Jona 3

Jona :Uvod 1 2 3 4

Jona gre v Ninive
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPODOVA beseda se je drugič zgodila Jonu, rekoč: »Vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in mu okliči oklic, ki ti ga govorim!« Jona je vstal in šel v Ninive po GOSPODOVI besedi. Ninive pa so bile veliko mesto pred GOSPODOM, tri dni hoda. Jona je začel hoditi po mestu, en dan hoda; klical je in pravil: »Še štirideset dni in Ninive bodo razdejane!« Ninivljani so verovali Bogu, oklicali so post in se oblekli v raševino, od največjega do najmanjšega.
Ko je beseda o tem prispela do kralja v Ninivah, je vstal s svojega prestola, odložil svoj plašč, se ogrnil z raševnikom in sédel na pepel. Dal je razglasiti po Ninivah in rekel, na ukaz kralja in njegovih velikašev je rekel: »Ljudje in živina, govedo in drobnica naj ničesar ne okusijo, naj se ne pasejo in naj ne pijejo vode! Ljudje in živina naj se ogrnejo z raševino in naj z vso močjo kličejo k Bogu, vsakdo naj se obrne od svoje slabe poti in od nasilja, ki je v njegovih rokah! Kdo ve, morda se Bog obrne in kesa, se obrne od svoje srdite jeze, da ne poginemo.«
10 Bog je videl njihova dela, kako so se obrnili od svoje slabe poti; in Bog se je kesal hudega, o katerem je govoril, da jim ga bo naredil, in ga ni naredil.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.467.782, danes: 19.800
Čas izvajanja programa: 0.05s