Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 3

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sodelavec za Boga
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bratje, nisem vam mogel govoriti kot duhovnim, ampak kot zgolj mesenim bitjem, kot nedoraslim v Kristusu. Mleka sem vam dal piti, ne jedi, saj je še niste zmogli. Pa tudi zdaj je še ne zmorete. Še ste namreč meseni. Mar niste še vedno meseni in zgolj ljudje, dokler sta med vami nevoščljivost in prepir? Mar ne ravnate zgolj po človeško, če kdo pravi: »Jaz sem Pavlov,« drugi pa: »Jaz sem Apolov«? Kaj je vendar Apolo? Kaj je Pavel? Služabnika sta, po katerih ste prejeli vero, in sicer kakor je je komu dal Gospod. Jaz sem zasadil, Apolo je zalil, Bog pa je dal rast, tako da ni nič tisti, ki sadi, in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog. Kdor pa sadi in kdor zaliva, sta eno. Vsak bo prejel svoje plačilo po svojem naporu. Božja sodelavca sva, vi pa ste Božja njiva in Božja zgradba.
10 Po Božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder gradbenik položil temelj, drug pa zida naprej. Vsak pa naj gleda, kako zida naprej. 11 Drugega temelja namreč nihče ne more položiti namesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus. 12 Če pa kdo na tem temelju zida zlato, srebro, dragocene kamne, les, seno ali slamo – 13 delo vsakega bo postalo vidno. Razkril ga bo namreč dan, ker se bo razodel z ognjem, in ogenj bo preizkusil, kakšno je delo tega ali onega. 14 Kdor bo gradil na temelju, bo prejel plačilo, če bo njegovo delo zdržalo. 15 Tisti pa, čigar delo bo zgorelo, bo trpel škodo. Sam se bo sicer rešil, vendar kakor skozi ogenj.
16 Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? 17 Če pa kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet, in to ste vi.
18 Nihče naj se ne vara! Če kdo izmed vas misli, da je moder v tem svetu, naj postane nor, da postane moder, 19 kajti modrost tega sveta je pri Bogu norost. Zapisano je namreč:
Modre ujame v njihovi prekanjenosti,
20 in spet:
Gospod pozna misli modrih;
ve, da so prazne.
21 Zato naj se nihče ne ponaša z ljudmi! Vse je namreč vaše: 22 Pavel, Apolo, Kefa, svet, življenje in smrt, sedanjost in prihodnost. Vse je vaše, 23 vi Kristusovi, Kristus pa Božji.

1. knjiga kraljev 15,33-16,34

1. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Izraelov kralj Bašá
33 V tretjem letu Judovega kralja Asája je nad vsem Izraelom zakraljeval Ahíjev sin Bašá; v Tirci je vladal štiriindvajset let. 34 Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh. Hodil je po Jerobeámovi poti in v njegovem grehu, v katerega je bil zapeljal Izraela.
16
Tedaj se je Hananijevemu sinu Jehúju zgodila GOSPODOVA beseda zoper Bašája, rekoč: »Iz prahu sem te povišal in te postavil za vladarja svojemu ljudstvu Izraelu. Ti pa si hodil po Jerobeámovi poti in zapeljal moje ljudstvo Izraela, da so me jezili s svojimi grehi. Zato bom pometel z Bašájem in z njegovo hišo; s tvojo hišo bom storil kakor s hišo Nebátovega sina Jerobeáma. Tistega iz Bašájevega rodu, ki bo umrl v mestu, bodo žrli psi; tistega pa, ki bo umrl na polju, bodo jedle ptice neba.«
Druga Bašájeva dela, kar je napravil in njegovo junaštvo – mar niso zapisana v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev? Ko je Bašá legel k svojim očetom, je bil pokopan v Tirci. Namesto njega je postal kralj njegov sin Elá. Preroku Jehúju, Hananijevem sinu, pa se je zgodila GOSPODOVA beseda zoper Bašája in njegovo hišo tako zavoljo vsega hudega, ki ga je storil v GOSPODOVIH očeh, ko ga je jezil z deli svojih rok in postal podoben Jerobeámovi hiši, kakor tudi zato, ker je le-to iztrebil.
Izraelov kralj Elá
V šestindvajsetem letu Judovega kralja Asája je nad Izraelom zakraljeval Bašájev sin Elá; v Tirci je vladal dve leti. Proti njemu se je zarotil njegov služabnik Zimrí, ki je poveljeval polovici bojnih voz. Ko je v Tirci pijančeval v hiši Arcája, ki je bil oskrbnik dvora v Tirci, 10 je prišel Zimrí ter ga v sedemindvajsetem letu Judovega kralja Asája potolkel in usmrtil ter zakraljeval namesto njega.
11 Ko je postal kralj in zasedel prestol, je pobil vso Bašájevo hišo; nobenemu moškemu ni prizanesel, ne njegovim sorodnikom ne prijateljem. 12 Tako je Zimrí pokončal vso Bašájevo hišo po besedi, ki jo je bil GOSPOD govoril po preroku Jehúju, 13 zaradi vseh grehov, ki sta jih zagrešila Bašá in njegov sin Elá in vanje zapeljala Izraela, da so s svojimi praznimi maliki jezili GOSPODA, Izraelovega Boga.
14 Druga Elájeva dela in vse, kar je napravil – mar niso zapisana v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev?
Izraelov kralj Zimrí
15 V sedemindvajsetem letu Judovega kralja Asája je v Tirci sedem dni kraljeval Zimrí. Takrat je ljudstvo oblegalo Gibetón, ki je pripadal Filistejcem. 16 Ko je ljudstvo v taboru izvedelo, da se je Zimrí zarotil in celo ubil kralja, je ves Izrael še tisti dan v taboru postavil poveljnika vojske Omrija za kralja nad Izraelom. 17 Omri je z vsem Izraelom odrinil od Gibetóna in obkolili so Tirco. 18 Ko je Zimrí videl, da je mesto zavzeto, je šel v osrednji stolp v kraljévi hiši in dal kraljevo hišo nad sabo zažgati z ognjem in je umrl 19 zavoljo grehov, ki jih je zagrešil, ko je delal, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, ter hodil po Jerobeámovi poti in v njegovem grehu, ki ga je bil storil, ko je zapeljal Izraela.
20 Druga Zimríjeva dela in zarota, ki jo je izpeljal – mar niso zapisani v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev?
21 Tedaj se je izraelsko ljudstvo razdelilo v dva dela: polovica ljudstva je šla za Ginátovim sinom Tibníjem, da bi ga postavila za kralja, polovica pa za Omrijem. 22 Ljudstvo, ki je bilo za Omrija, je bilo močnejše od ljudstva, ki je bilo za Ginátovega sina Tibníja; Tibní je umrl in Omri je postal kralj.
Izraelov kralj Omri
23 V enaintridesetem letu Judovega kralja Asája je nad Izraelom za dvanajst let zavladal Omri. Šest let je kraljeval v Tirci. 24 Potem je za dva talenta srebra kupil od Šemerja grič Samarijo, ga utrdil in mesto, ki ga je sezidal, po gospodarju tega griča, Šemerju, poimenoval Samarija.
25 Omri je delal, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh; ravnal je še huje ko vsi, ki so bili pred njim. 26 V vsem je hodil po poti Nebátovega sina Jerobeáma in v njegovih grehih, v katere je zapeljal Izraela, da so s svojimi praznimi maliki jezili GOSPODA, Izraelovega Boga.
27 Druga Omrijeva dela, kar je napravil in njegovo junaštvo – mar niso zapisana v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev? 28 Ko je Omri legel k svojim očetom, so ga pokopali v Samariji. Namesto njega je postal kralj njegov sin Aháb.
Izraelov kralj Aháb
29 V osemintridesetem letu Judovega kralja Asája je nad Izraelom zakraljeval Omrijev sin Aháb. V Samariji je Omrijev sin Aháb kraljeval nad Izraelom dvaindvajset let. 30 Omrijev sin Aháb je delal, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh; slabši je bil od vseh, ki so bili pred njim. 31 Ko da ni bilo dovolj že to, da je hodil v grehih Nebátovega sina Jerobeáma, je vzel za ženo Jezabelo, hčer Etbáala, kralja Sidóncev, šel in služil Báalu in ga molil. 32 Báalu je celo postavil oltar v Báalovem svetišču, ki ga je sezidal v Samariji. 33 Aháb je napravil tudi ašero in storil še marsikaj, s čimer je GOSPODA, Izraelovega Boga, jezil bolj ko vsi Izraelovi kralji pred njim. 34 V njegovem času je Hiél iz Betela pozidal Jeriho. Za ceno prvorojenca Abiráma ji je položil temelje, za ceno svojega najmlajšega, Segúba, pa je postavil njena vrata, po besedi, ki jo je bil GOSPOD govoril po Nunovem sinu Józuetu.

Joel 4

Joel :Uvod 1 2 3 4

Bog bo sodil narode
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kajti glejte, v tistih dneh in v tistem času, ko bom obrnil usodo Juda in Jeruzalema, bom zbral vse narode in jih peljal v dolino Józafat. Tam se bom z njimi pravdal zaradi mojega ljudstva in moje dediščine Izraela, ki so jo razgnali med narode in si razdelili mojo deželo; za moje ljudstvo so metali žreb, dajali so dečka za vlačugo, deklico so prodajali za vino in pili.
In kaj ste vi, Tir in Sidón in vse ozemlje Filisteje? Mi hočete povrniti kakšno dejanje, ali mi hočete kaj storiti? Zlahka, hitro bom vaše dejanje obrnil na vašo glavo. Vi ste vendar vzeli moje srebro in zlato in odnesli moje dragocene zaklade v svoje templje, vi ste judovske in jeruzalemske otroke prodajali prebivalcem Javána, da bi jih spravili daleč od njihove domovine! Glejte, spodbudim jih iz kraja, kamor ste jih prodali, in obrnem vaše dejanje na vašo glavo. Prodal bom vaše sinove in vaše hčere v roke Judovim sinovom, in prodali jih bodo Sebájevcem, narodu, ki je daleč, kajti GOSPOD je govoril.

Okličite to med narodi:
Posvetite vojno,
spodbudite junake,
naj se približajo, naj nastopijo
vsi bojevniki!
10 Svoje lemeže prekujte v meče
in svoje srpe v kopja;
kdor je šibak, naj reče: »Junak sem!«

11 Pohitite in pridite,
vsi narodi naokrog,
zberite se tam!
»GOSPOD, pošlji svoje vojake!«
12 Narodi naj se zbudijo in gredo
v dolino Józafat,
kajti tam bom sedel,
da bom sodil vse narode naokrog.

13 Pošljite srp,
kajti žetev je zrela;
pridite, teptajte,
ker je stiskalnica polna;
kadi so prenapolnjene,
kajti velika je njihova hudobija.

14 Množice, množice
v dolini odločitve!
Kajti blizu je dan GOSPODOV
v dolini odločitve.
15 Sonce in luna sta otemnela,
zvezde so izgubile svojo svetlobo.

16 GOSPOD rjove s Siona,
svoj glas daje iz Jeruzalema,
treseta se nebo in zemlja.
GOSPOD pa je zavetje svojemu ljudstvu,
utrdba sinovom Izraelovim.

17 In spoznali boste, da sem jaz GOSPOD, vaš Bog,
ki prebivam na Sionu, na gori moje svetosti.
In Jeruzalem bo svet kraj,
tujci ne bodo več hodili skozi njega.
Bog bo blagoslovil svoje ljudstvo
18 Tisti dan se bo zgodilo:
Z gora bo kapljalo sladko vino
in s hribov bo teklo mleko.
Po vseh Judovih strugah
bodo tekle vode,
studenec bo izviral iz hiše GOSPODOVE
in namakal dolino Šitím.

19 Egipt bo postal pustinja,
Edóm bo postal opustela puščava
zaradi nasilja nad Judovimi sinovi,
ker sta v njihovi deželi prelivala pravično kri.
20 Judeja pa bo naseljena na veke,
Jeruzalem za vse rodove.
21 Opravičil bom njihovo kri, ki je prej nisem opravičil.
In GOSPOD bo prebival na Sionu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.879, danes: 9.114
Čas izvajanja programa: 0.06s