Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 7,1-24

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zakon
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zdaj pa k vprašanjem iz vašega pisma. Za človeka je dobro, da se ženske ne dotika. Ker pa obstaja nevarnost nečistovanja, naj ima vsak svojo ženo in vsaka naj ima svojega moža. Mož naj ženi izpolni dolžnost, prav tako tudi žena možu. Žena nima oblasti nad svojim telesom, marveč mož, enako pa tudi mož nima oblasti nad svojim telesom, marveč žena. Ne odtegujta se drug drugemu, razen morda za nekaj časa, in sicer sporazumno, da se bosta lahko posvetila molitvi. Potem pa bodita spet skupaj, da vaju zaradi vajinega pomanjkljivega samoobvladovanja ne bi skušal satan. To pravim iz prizanesljivosti, ni pa ukaz. Želel bi, da bi bili vsi ljudje kakor jaz. Toda vsak ima svoj milostni dar od Boga, eden tako, drugi tako.
Povem pa samskim in vdovam, da je zanje dobro, če ostanejo kakor jaz. Če pa se ne morejo obvladati, naj se poročijo, ker je boljše skleniti zakon kakor plameneti. 10 Zakoncem pa naročam – ne jaz, temveč Gospod – naj se žena ne loči od moža. 11 Če se že loči, naj ostane neomožena ali naj se z možem spravi. Tudi mož naj žene ne odpušča. 12 Drugim pravim jaz, ne Gospod: če ima kak brat neverno ženo in je ta voljna živeti z njim, naj je ne odpušča, 13 in če ima kakšna žena nevernega moža, pa je ta voljen živeti z njo, naj moža ne odpušča. 14 Neverni mož je namreč posvečen po ženi in neverna žena je posvečena po vernem možu. Sicer bi bili vaši otroci nečisti, tako pa so sveti. 15 Če pa se neverni hoče ločiti, naj se loči. Brat ali sestra v takih primerih nista suženjsko vezana. Bog vas je namreč poklical k miru. 16 Kaj veš, žena, če boš rešila moža, kaj veš, mož, če boš rešil ženo?
Življenje po Gospodovih naročilih
17 Sicer pa naj vsak živi tako, kakor mu je odmeril Gospod in kakor je koga poklical Bog. Tako ukazujem po vseh Cerkvah. 18 Kdor je bil poklican obrezan, naj obreze ne poskuša skriti. Kdor je bil poklican neobrezan, naj se ne da obrezati. 19 Obreza ni nič in tudi neobrezanost ni nič, ampak izpolnjevanje Božjih zapovedi. 20 Vsak naj ostane v tistem stanu, v katerem je bil poklican. 21 Si bil suženj, ko si bil poklican? Nič ne maraj za to. Če pa lahko postaneš svoboden, izkoristi priložnost. 22 Suženj, ki je poklican v Gospodu, je namreč Gospodov osvobojenec, in prav tako je tisti, ki je poklican kot svobodnjak, Kristusov suženj. 23 Za visoko ceno ste bili odkupljeni; ne postanite sužnji ljudem. 24 Bratje, vsak naj ostane pred Bogom v tistem stanu, v katerem je bil poklican.

1. knjiga kraljev 20

1. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ahábovi boji z Arámci
20
Arámski kralj Ben Hadád je zbral vso svojo vojsko; z njim je bilo dvaintrideset kraljev s konji in z bojnimi vozmi. Šel je, obkolil Samarijo in jo napadal. V mesto je poslal poslance k Izraelovemu kralju Ahábu. Rekel mu je: »Tako pravi Ben Hadád: ›Tvoje srebro in tvoje zlato je moje, tvoje žene in tvoji najboljši otroci so tudi moji.‹« Izraelov kralj je odgovoril in rekel: »Kakor ukazuješ, moj gospod kralj; tvoj sem z vsem, kar imam.« Poslanci so prišli še enkrat in rekli: »Tako pravi Ben Hadád: ›Poslal sem k tebi sle in rekel: Daj mi svoje srebro in zlato, svoje žene in otroke. Jutri obsoréj pa pošljem k tebi svoje služabnike, da preiščejo še tvojo hišo in hiše tvojih služabnikov. Vse, kar je všeč tvojim očem, bodo zasegli s svojimi rokami in odnesli.‹«
Tedaj je Izraelov kralj sklical vse deželne starešine in rekel: »Spoznajte vendar in sprevidite, da ta naklepa hudobijo; kajti poslal je k meni po moje žene in otroke, po moje srebro in zlato, pa mu nisem odrekel!« Vsi starešine in vse ljudstvo mu je reklo: »Ne poslušaj ga in ne privoli!« Rekel je torej Ben Hadádovim poslancem: »Recite mojemu gospodu kralju: Vse, kar si sprva terjal od svojega služabnika, bom storil, te stvari pa ne morem storiti.« Poslanci so šli in mu sporočili odgovor. 10 Ben Hadád pa mu je poslal sle in rekel: »Tako naj mi storijo bogovi in tako dodajo, če bo samarijskega prahu dovolj, da bi ga vsak bojevnik, ki hodi za mano, dobil le prgišče!« 11 Izraelov kralj je odgovoril in rekel: »Povejte mu: Kdor se šele opasuje, naj se ne hvali, kakor da bi se že odpasoval!« 12 Ko je oni slišal ta odgovor – s kralji je ravno popival v šotorišču – je rekel svojim služabnikom: »Postavite se!« In postavili so se proti mestu.
13 A glej, k Izraelovemu kralju Ahábu je prišel neki prerok in rekel: »Tako govori GOSPOD: ›Ali vidiš vso to velikansko množico? Glej, danes jo bom dal v tvoje roke, da spoznaš, da sem jaz GOSPOD!‹« 14 Aháb je rekel: »Po kom?« Rekel je: »Tako govori GOSPOD: ›Po mladih bojevnikih pokrajinskih poglavarjev.‹« Nato je rekel: »Kdo naj začne boj?« Rekel je: »Ti.« 15 Potem je vpoklical mlade bojevnike pokrajinskih poglavarjev: bilo jih je dvesto dvaintrideset. Za njimi je vpoklical vse vojake, vse Izraelce: bilo jih je sedem tisoč.
16 Odrinili so opoldne, ko je Ben Hadád v šotorišču pil in se opijal, on in dvaintrideset kraljev, ki so mu pomagali. 17 Mladi bojevniki pokrajinskih poglavarjev so šli prvi. Ben Hadád je poslal izvidnike in ti so mu sporočili in rekli: »Možje prihajajo iz Samarije.« 18 Rekel je: »Če so šli ven za mir, jih primite žive; ali če so šli ven za vojsko, jih primite žive!« 19 Ti pa so že šli ven iz mesta, mladi bojevniki pokrajinskih poglavarjev in vojska, ki je šla za njimi. 20 Vsak je potolkel svojega moža; Arámci so se pognali v beg, Izrael pa jih je zasledoval. Vendar je arámski kralj Ben Hadád ubežal na konju s konjenico vred. 21 Tedaj je šel ven še Izraelov kralj, potolkel konjenico in bojne vozove in zadal Arámcem hud poraz.
22 Potem je prerok stopil k Izraelovemu kralju in mu rekel: »Pojdi, bodi pogumen, spoznaj in glej, kaj boš storil, kajti ko se bo izteklo leto, se bo arámski kralj znova vzdignil proti tebi.«
23 Arámskemu kralju pa so njegovi služabniki rekli: »Njihov Bog je gorski Bog, zato so bili močnejši od nas. A če se bomo z njimi bojevali na ravnem, bomo gotovo močnejši od njih. 24 Zato napravi tole: odstavi vse kralje z njihovih mest in postavi namesto njih upravitelje. 25 Zberi si vojsko, kakršna je bila vojska, ki je razpadla, konja za konja, bojni voz za bojni voz. Bojevali se bomo z njimi na ravnem in bomo gotovo močnejši od njih.« Poslušal je njihov glas in storil tako.
26 Ko se je izteklo leto, je Ben Hadád vpoklical Arámce in krenil v Afék v boj proti Izraelu. 27 Tudi Izraelci so bili vpoklicani; preskrbeli so se z živežem in jim šli nasproti. Izraelci so se utaborili nasproti njim kakor dve čredi koz, Arámci pa so napolnili deželo. 28 Tedaj je Božji mož pristopil in rekel Izraelovemu kralju: »Tako govori GOSPOD: ›Ker so Arámci rekli, da je GOSPOD gorski Bog, ne pa dolinski, ti dajem v roke vso to velikansko množico, da spoznate, da sem jaz GOSPOD!‹« 29 Sedem dni so taborili drug drugemu nasproti, sedmi dan pa se je vnela bitka. Izraelci so v enem dnevu pobili med Arámci sto tisoč pešcev. 30 Preostali so zbežali v mesto Afék. A na teh sedemindvajset tisoč preostalih se je podrlo obzidje.
Tudi Ben Hadád je zbežal in prišel v mesto: begal je iz sobe v sobo. 31 Njegovi služabniki so mu rekli: »Slišali smo, da so kralji Izraelove hiše dobrotljivi kralji. Denimo si raševino krog ledij in vrvi okoli glave pa pojdimo k Izraelovemu kralju. Morda te bo pustil pri življenju.« 32 Ovili so si torej raševino krog ledij in vrvi okoli glave, prišli k Izraelovemu kralju in rekli: »Tvoj služabnik Ben Hadád pravi: ›Prosim, pusti me pri življenju!‹« Rekel je: »Je še živ? Moj brat je!« 33 Možje so to vzeli za dobro znamenje, se brž oprijeli njegove besede in rekli: »Ben Hadád je tvoj brat.« Rekel je: »Pridite, vzemite ga!« Ko je Ben Hadád prišel k njemu, ga je povabil na voz. 34 Oni mu je rekel: »Mesta, ki jih je moj oče vzel tvojemu očetu, ti bom vrnil. Lahko si boš tudi postavil trgovine v Damasku, kakor jih je moj oče postavil v Samariji.« Aháb pa je rekel: »S to pogodbo te izpustim.« Sklenil je torej z njim pogodbo in ga izpustil.
Prerok obsodi Ahába
35 Takrat je nekdo izmed preroških sinov na GOSPODOV ukaz rekel svojemu tovarišu: »Udari me, prosim!« A mož ga ni hotel udariti. 36 Oni pa mu je rekel: »Ker nisi poslušal GOSPODOVEGA glasu, glej, te bo ubil lev, brž ko odideš od mene.« Komaj je odšel od njega, ga je srečal lev in ga ubil. 37 Nato je našel drugega moža in rekel: »Udari me, prosim!« Mož ga je udaril in ranil. 38 Potem je prerok šel in se nastavil kralju na pot, a se potajil s povojem na očeh. 39 Ko je šel kralj mimo, je klical proti kralju in rekel: »Tvoj služabnik je šel v sredo bitke. In glej, nekdo iz vrste je pripeljal k meni moža in rekel: ›Straži tega človeka! Če se mu posreči uiti, bo tvoje življenje cena za njegovo življenje, ali pa boš plačal talent srebra!‹ 40 In ko je tvoj služabnik imel še in še opraviti, je oni izginil.« Izraelov kralj mu je rekel: »Tvoja sodba naj obvelja: sam si si jo izrekel.« 41 Ta pa si je hitro snel povoj z oči in Izraelov kralj ga je spoznal, da je izmed prerokov. 42 Rekel mu je: »Tako govori GOSPOD: ›Ker si izpustil iz rok moža, ki je predmet moje zakletve, bo tvoje življenje cena za njegovo življenje in tvoje ljudstvo za njegovo ljudstvo!‹« 43 In Izraelov kralj je šel domov nevoljen in jezen in prišel v Samarijo.

Amos 4

Amos :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grožnja samarijskim ženskam
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušajte to besedo, o bašánske krave,
ki prebivate na samarijski gori,
ve, ki stiskate siromake, zatirate reveže
in pravite svojim možem: Prinesi, da bomo pile!
Gospod BOG prisega pri svoji svetosti:
Glejte, dnevi pridejo nad vas,
ko vas bodo vlekli s kavlji
in z ribiškimi ostmi šli za vami.
Druga za drugo boste šle skozi vrzeli v obzidju
in vržene boste proti Hermonu,
govori GOSPOD.
Izrael je zakrknjen
Le hodite v Betel in počenjajte pregrehe,
v Gilgál in množite pregrehe!
Prinašajte vsako jutro svoje klavne daritve
in vsak tretji dan svoje desetine.
Zažigajte kvašeni kruh v zahvalo,
oklicujte prostovoljne darove, razglašajte,
kajti to imate radi, sinovi Izraelovi,
govori Gospod BOG.

Dal sem vam tudi čiste zobe po vseh vaših mestih,
pomanjkanje kruha po vseh vaših krajih;
in vendar se niste vrnili k meni,
govori GOSPOD.

Odrekel sem vam tudi dež,
ko so bili še trije meseci do žetve;
če sem dal deževati nad enim mestom,
nad drugim mestom nisem dal deževati;
eno polje je dobilo dež,
in polje, ki ni dobilo dežja, se je posušilo.
Dvoje, troje mest se je opotekalo k enemu mestu,
da bi se napili vode, pa se niso odžejali;
in vendar se niste vrnili k meni,
govori GOSPOD.

Udaril sem vas z rjo in s snetjo;
bogastvo vaših vrtov in vinogradov,
vaše smokve in oljke je požrla kobilica;
in vendar se niste vrnili k meni,
govori GOSPOD.

10 Poslal sem kugo med vas na egiptovski način;
z mečem sem pobil vaše mladeniče
in zaplenil vaše konje.
Vzdigoval sem vam smrad vašega taborišča v nosove;
in vendar se niste vrnili k meni,
govori GOSPOD.

11 Napravil sem med vami razdejanje,
kakor je Bog razdejal Sódomo in Gomóro,
bili ste kakor ogorek, potegnjen iz ognja;
in vendar se niste vrnili k meni,
govori GOSPOD.

12 Zato ti hočem tako storiti, o Izrael;
in ker ti hočem tako storiti,
se pripravi na srečanje s svojim Bogom, o Izrael!

13 Kajti glej, on oblikuje gore, ustvarja veter
in človeku sporoča, kaj je njegova misel;
jutranjo zarjo spreminja v temo
in stopa po zemeljskih višavah:
GOSPOD, Bog nad vojskami, je njegovo ime.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.782, danes: 20.096
Čas izvajanja programa: 0.05s