Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. Petrovo pismo 1

1. Petrovo pismo :Uvod 1 2 3 4 5

PRVO PETROVO PISMO
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Peter, apostol Jezusa Kristusa, izvoljenim priseljencem, v razseljenosti po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji in Bitiniji, po vnaprejšnjem vedenju Boga Očeta, s posvečenjem Duha, zavoljo poslušnosti in pokropljenosti s krvjo Jezusa Kristusa: milost in mir naj se vam pomnožita.
Živo upanje
Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje, za nepropadljivo, neomadeževano in nevenečo dediščino, ki je v nebesih shranjena za vas, katere Božja moč po veri varuje, da boste dosegli odrešitev, ki čaka, da se razodene v poslednjem času. Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah, da bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša, vam v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega ljubite, čeprav ga niste videli. Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju, ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešitev duš.
10 To odrešitev so preiskovali in se vanjo poglabljali preroki, ki so prerokovali o milosti, ki je bila namenjena vam. 11 Skušali so dognati, na kateri in na kakšen čas je meril Kristusov Duh, ki je bil v njih in je vnaprej pričeval o trpljenju, namenjenem Kristusu, in o poznejšem poveličanju. 12 Njim je bilo razodeto, da niso služili sebi, ampak vam, v tem, kar so vam zdaj sporočili tisti, ki so vam po Svetem Duhu, poslanem iz nebes, oznanili evangelij. In to so stvari, v katere želijo pogledati angeli.
Klic k svetemu življenju
13 Zato opašite ledja svojega razuma, trezni bodite, popolnoma naslonite upanje na milost, ki vam je prinesena v razodetju Jezusa Kristusa. 14 Kot otroci poslušnosti se ne prilagajajte prejšnjim željam, ki ste jih imeli v svoji nevednosti, 15 marveč bodite v vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical, 16 saj je pisano: Bodite sveti, ker sem jaz svet.
17 Če kličete za Očeta tistega, ki vsakogar sodi nepristransko, le po njegovem dejanju, preživite v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini. 18 Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato, 19 ampak dragocena kri Kristusa, brezhibnega in brezmadežnega jagnjeta. 20 On je bil že pred stvarjenjem sveta spoznan, razodel pa se je poslednji čas za vas, 21 ki po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal slavo, tako da se vaša vera in upanje nanašata na Boga.
22 Ker ste v poslušnosti resnici očistili svoje duše za iskreno bratoljubje, se goreče in iz čistega srca ljubíte med seboj, 23 ker niste bili prerojeni iz propadljivega, temveč iz nepropadljivega semena, po Božji besedi, ki je živa in večna. 24 Kajti
vse meso je kot trava,
in vse njegovo veličastvo kot cvet trave.
Trava ovene,
cvet se osuje.
25 Gospodova beseda pa ostane na veke.
To je beseda, ki vam je bila oznanjena kot veselo oznanilo.

Jeremija 31-32

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Vrnitev izgnancev
31 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti čas, govori GOSPOD, bom Bog vsem Izraelovim rodbinam in oni bodo moje ljudstvo.
Tako govori GOSPOD:
Milost je našlo v puščavi ljudstvo,
ki je ubežalo meču;
Izrael gre v svoj počitek.
Iz daljave se mi je prikazal GOSPOD:
Z večno ljubeznijo te ljubim,
zato ti tako dolgo izkazujem dobroto.
Spet te bom pozidal in boš pozidana,
devica Izraelova!
Spet se boš krasila s svojimi bobniči
in nastopala v rajalnem plesu.
Spet boš zasajala vinograde
po samarijskih gričih;
zasajalci bodo zasajali
in prvi uživali sad.
Da, pride dan, ko bodo čuvaji klicali
na Efrájimskem pogorju:
»Vstanite, pojdimo na Sion
h GOSPODU, našemu Bogu.«

Kajti tako govori GOSPOD:
Vriskajte od veselja Jakobu,
vzklikajte poglavarju narodov!
Oznanjajte, hvalite in govorite:
»GOSPOD, reši svoje ljudstvo,
Izraelov ostanek!«
Glejte, pripeljem jih iz severne dežele
in jih zberem od koncev zemlje.
Med njimi tudi slepe in hrome,
noseče in porodnice hkrati,
velik zbor se jih vrne sèm.
Z jokom bodo prišli,
s tolažbami jih pospremim nazaj;
k potokom vodá jih popeljem,
po ravni poti, kjer se ne spotaknejo.
Jaz sem namreč Izraelov oče
in Efrájim je moj prvorojenec.

10 Poslušajte, narodi, GOSPODOVO besedo,
oznanjajte jo po daljnih otokih!
Govorite: »On, ki je Izraela razkropil, ga bo znova zbral,
varoval ga bo kakor pastir svojo čredo.«
11 Kajti GOSPOD je rešil Jakoba,
ga odkupil iz rok močnejšega od njega.
12 Prišli bodo in vriskali na Sionski višini,
žareli od veselja spričo GOSPODOVE dobrote:
spričo žita, novega vina in svežega olja,
spričo mlade drobnice in goveda.
Njihovo življenje je kakor obilno namakan vrt,
onemoglost se jih ne loti več.
13 Tedaj se razveseli dekle pri plesu
in mladeniči in starci obenem.
Njihovo žalovanje spremenim v veselje,
po stiski jih potolažim in razveselim.
14 Duše duhovnikov obilno pogostim
in moje ljudstvo se nasiti z mojo dobroto,
govori GOSPOD.

15 Tako govori GOSPOD:
Glas žalovanja se sliši v Rami,
bridko jokanje.
Rahela objokuje svoje otroke,
ne dá se potolažiti zaradi otrok,
ker jih ni več.
16 Tako govori GOSPOD:
Prepreči svojemu glasu jok,
solze svojim očem,
kajti tvoje delo bo poplačano,
govori GOSPOD:
vrnejo se iz sovražnikove dežele.
17 Je upanje za tvojo prihodnost,
govori GOSPOD:
otroci se vrnejo na svojo zemljo.

18 Dobro slišim, da Efrájim toži:
»Pokoril si me in moral sem se pokoriti
kakor neukročeno tele.
Obrni me nazaj, da se spreobrnem,
saj si ti GOSPOD, moj Bog.
19 Da, potem ko sem se obrnil proč, sem se skesal,
potem ko sem bil poučen, sem se tolkel po kolku:
Sram me je bilo in tudi zardel sem,
ker sem prenašal sramoto svoje mladosti.«
20 Ali je Efrájim moj dragi sin
ali otrok ljubljenček?
Kadar koli mu zagrozim,
se še in še spomnim nanj.
Zato moje srce bije zanj,
zagotovo se ga usmilim,
govori GOSPOD.

21 Postavi si kažipote,
naredi si znamenja,
pazi na cesto,
na pot, po kateri si hodila.
Vrni se, devica Izraelova,
vrni se v svoja mesta.
22 Doklej se boš obotavljala,
hči odpadnica?
Kajti GOSPOD je ustvaril nekaj novega v deželi:
žena obdaja moža!
Tudi Judeja bo obnovljena
23 Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Še bodo v Judovi deželi in v njenih mestih govorili tole besedo, ko obrnem njihovo usodo:
»GOSPOD naj te blagoslovi, pašnik pravičnosti,
sveta gora.«
24 Tam bodo skupaj prebivali Juda in vsa njegova mesta, kmetovalci in kateri se pomikajo s čredo.
25 Kajti nasitil bom izčrpanega
in okrepil vsakega, ki omedleva.
26 Nato sem se prebudil in pogledal; spanje mi je dobro délo.
Juda in Izrael
27 Glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko Izraelovo in Judovo hišo obdarim s človeškim potomstvom in z živalskim potomstvom. 28 Kakor sem bedel nad njimi, da bi jih izruval in zrušil, razdejal, ugonobil in onesrečil, tako bom bedel nad njimi, da jih pozidam in zasadim, govori GOSPOD.
Osebna odgovornost
29 Tiste dni ne bodo več govorili:
»Očetje so jedli kislo grozdje,
zobje otrok pa so skominasti.«
30 Temveč vsak bo umrl zaradi svoje krivde; zobje vsakega, ki bo jedel kislo grozdje, bodo skominasti.
Nova zaveza
31 Glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko bom z Izraelovo hišo in Judovo hišo sklenil novo zavezo. 32 Ne zaveze, kakršno sem sklenil z njihovimi očeti tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele; to zavezo z menoj so prelomili, čeprav sem bil njihov gospodar, govori GOSPOD. 33 To je namreč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori GOSPOD: Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. 34 Ne bodo več učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in rekli: »Spoznajte GOSPODA!«, ker me bodo poznali vsi, od najmanjšega do največjega med njimi, govori GOSPOD. Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal.
Bog ostaja zvest Izraelu
35 Tako govori GOSPOD,
ki daje sonce za svetlobo podnevi,
stalnost lune in zvezd za luč ponoči,
ki razburka morje, da vzkipe njegovi valovi,
GOSPOD nad vojskami mu je ime:
36 Samo če ti zakoni odpovedo pred mano,
govori GOSPOD,
tudi Izraelovo potomstvo preneha biti narod
pred mano vse dni.

37 Tako govori GOSPOD:
Če more kdo izmeriti nebo zgoraj
in raziskati temelje zemlje spodaj,
potem bom tudi jaz zavrgel vse Izraelovo potomstvo
zaradi vsega, kar so storili,
govori GOSPOD.
Obnova in veličina Izraela
38 Glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko bo spet pozidano mesto za GOSPODA od stolpa Hananéla do Vogalnih vrat. 39 In merilna vrvica bo tekla še dalje naravnost čez hrib Garéb in bo zavila v Goo. 40 In vsa dolina trupel in pepela in vse polje do potoka Cedrona in do vogala Konjskih vrat na vzhodu bosta sveta GOSPODU. Nikdar več se ne bo podrlo ne razdejalo.
Kupljena njiva – jamstvo Judove srečne prihodnosti
32 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki se je zgodila Jeremiju od GOSPODA v desetem letu Sedekíja, Judovega kralja, to je osemnajsto leto Nebukadnezarja. Takrat je vojska babilonskega kralja oblegala Jeruzalem in prerok Jeremija je bil zaprt v stražnem dvoru, ki je bil v hiši Judovega kralja. Judov kralj Sedekíja ga je tja zaprl in rekel: »Zakaj si prerokoval: Tako govori GOSPOD: ›Glej, to mesto dam v roke babilonskemu kralju, da ga zavzame; in Sedekíja, Judov kralj, ne bo ubežal roki Kaldejcev, temveč bo gotovo predan v roke babilonskemu kralju in moral bo z njim govoriti iz ust do ust ter mu gledati iz oči v oči; Sedekíja bo odpeljal v Babilon, tam bo ostal, dokler ga ne obiščem, govori GOSPOD; če se boste bojevali proti Kaldejcem, ne boste imeli uspeha.‹«
Jeremija je rekel: Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: »Glej, Hanamél, sin tvojega strica Šalúma, bo prišel k tebi in rekel: ›Kupi si mojo njivo v Anatótu; imaš namreč odkupno pravico.‹« Tedaj je prišel Hanamél, moj bratranec – po GOSPODOVI besedi – k meni v stražni dvor in mi rekel: »Kupi, prosim, mojo njivo v Anatótu v Benjaminovi deželi, saj imaš dedno in odkupno pravico; kupi si jo torej.« Tedaj sem spoznal, da je bila to GOSPODOVA beseda.
Kupil sem njivo od Hanaméla, svojega bratranca, v Anatótu in sem mu plačal v srebru, sedemnajst šeklov srebra. 10 Napisal sem kupno pismo, ga zapečatil, dobil priče in odtehtal srebro na tehtnici. 11 Nato sem vzel zapečateno kupno pismo, napisano po vseh predpisih, in odprt prepis. 12 Kupno pismo sem izročil Nerijájevemu sinu Baruhu, Mahsejájevemu vnuku, vpričo Hanaméla, svojega bratranca, pred pričami, ki so podpisale kupno pismo, in pred vsemi Judovci, ki so se zadrževali v stražnem dvoru. 13 Vpričo njih sem Baruhu ukazal in rekel: 14 Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: »Vzemi ti listini, to zapečateno kupno pismo in to odprto pismo, ter ju deni v lončeno posodo, da se dolgo ohranita. 15 Tako namreč govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Še se bodo v tej deželi kupovale hiše, njive in vinogradi.«
16 Ko sem izročil kupno pismo Nerijájevemu sinu Baruhu, sem molil h GOSPODU in rekel: 17 »Oh, Gospod BOG! Glej, ti si s svojo veliko močjo in z iztegnjenim laktom naredil nebo in zemljo, tebi ni pretežka nobena stvar. 18 Tisočem izkazuješ dobroto, krivdo očetov pa plačuješ v naročje njihovih otrok za njimi, veliki, mogočni Bog, čigar ime je GOSPOD nad vojskami, 19 velik v nasvetu, bogat v dejanju. Tvoje oči bedijo nad potmi vseh ljudi, da daš vsakemu po njegovih potih in po sadu njegovih dejanj. 20 Delal si znamenja in čudeže v egiptovski deželi in do tega dne v Izraelu in med ljudmi; pridobil si si ime, kakršno je ta dan. 21 Izpeljal si svoje ljudstvo Izraela iz egiptovske dežele z znamenji in s čudeži, z močno roko in z iztegnjenim laktom, in v velikem strahu. 22 Dal si jim to deželo, kakor si jo s prisego obljubil njihovim očetom, da jim jo daš, deželo, v kateri se cedita mleko in med. 23 Prišli so in si jo prisvojili, vendar niso poslušali tvojega glasu in se niso ravnali po tvoji postavi; nič tega, kar si jim zapovedal storiti, niso storili. Zato si priklical nanje vso to nesrečo. 24 Glej, okopi že grozijo, da bo mesto zavzeto; po meču, lakoti in kugi bo mesto izročeno Kaldejcem, ki se bojujejo proti njemu. Kar si rekel, se uresničuje; glej, sam vidiš. 25 Ti pa, Gospod BOG, si mi rekel: ›Kupi si njivo za denar in najemi priče!‹ ko je vendar mesto dano v roke Kaldejcem.«
Bog zagotovi vrnitev ljudstva
26 Zgodila se je GOSPODOVA beseda Jeremiju, rekoč: 27 Glej, jaz sem GOSPOD, Bog vsega mesa. Ali je kaj pretežko zame? 28 Zato tako govori GOSPOD: Glej, to mesto dam v roke Kaldejcem in v roko Nebukadnezarju, babilonskemu kralju, da ga zavzame. 29 Kaldejci, ki se bojujejo za to mesto, bodo prišli in mesto zažgali z ognjem. Požgali bodo hiše, ki so na njihovih strehah zažigali kadilo Báalu in izlivali drugim bogovom pitne daritve, da bi me jezili. 30 Kajti Izraelovi in Judovi sinovi so od svoje mladosti delali le to, kar je hudo v mojih očeh; Izraelovi sinovi so me le jezili z delom svojih rok, govori GOSPOD. 31 Zares, v jezo in srd mi je bilo to mesto od dne, ko so ga sezidali, do tega dne. Zato ga moram odpraviti izpred svojega obličja 32 zaradi vse hudobije Izraelovih in Judovih sinov, ki so to počenjali, da bi me jezili, oni, njihovi kralji, knezi, duhovniki in preroki, Judovi možje in jeruzalemski prebivalci. 33 Kazali so mi hrbet, ne obraza, in čeprav sem jih poučeval, nenehno poučeval, niso poslušali, da bi sprejeli opomin. 34 Postavili so svoje gnusobe v hišo, na katero je priklicano moje ime, da bi jo oskrunili. 35 Sezidali so višine Báalu v Ge Ben Hinómu in darovali Molohu svoje sinove in hčere, česar jim nisem zapovedal in mi še na misel ni prišlo, da bi počenjali to gnusobo in zapeljevali Juda v greh.
36 A zdaj tako govori GOSPOD, Izraelov Bog, o tem mestu, o katerem pravite, da je dano v roke babilonskemu kralju po meču, lakoti in kugi: 37 Glej, zberem jih iz vseh dežel, kamor sem jih izgnal v svoji jezi in srdu in velikem gnevu, in jih pripeljem nazaj v ta kraj ter poskrbim, da bodo varno prebivali. 38 Moje ljudstvo bodo in jaz bom njihov Bog. 39 Dal jim bom eno srce in eno pot, da se me bodo vselej bali, v srečo sebi in svojim otrokom za seboj. 40 Sklenil bom z njimi večno zavezo; nikdar se ne obrnem od njih, da bi jim ne delal dobro; v srce jim bom dal svoj strah, da se ne odvrnejo od mene. 41 Veselil se jih bom in jim izkazoval dobroto; zasadil jih bom trdno v to deželo, z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo.
42 Kajti tako govori GOSPOD: Kakor sem pripeljal nad to ljudstvo vso to veliko nesrečo, tako pripeljem nadnje tudi vse dobro, kar sem jim obljubil. 43 Spet bodo kupovali njive v tej deželi, o kateri pravite: »Pustinja je, brez ljudi in živine, dana Kaldejcem v roke.« 44 Njive bodo spet kupovali za denar, pisali o tem listine, jih pečatili in privzemali priče v Benjaminovi deželi, v jeruzalemski okolici, v Judovih mestih, v gorskih mestih, v mestih v Šéfeli in v mestih v Negebu. Kajti jaz obrnem njihovo usodo, govori GOSPOD.

Psalmi 134

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 134 (133)
Hvalnica ponoči
134 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Stopniška pesem.
Glejte, slavite GOSPODA
vsi služabniki GOSPODOVI,
ki v nočeh stojite v hiši GOSPODOVI.
Vzdigujte svoje roke k svetišču
in slavite GOSPODA.
Blagoslovi naj te GOSPOD s Siona,
ki je naredil nebo in zemljo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 58.269.114, danes: 36.931
Čas izvajanja programa: 0.07s