Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Tesaloničanom 4

1. pismo Tesaloničanom :Uvod 1 2 3 4 5

Življenje, kakršno je Bogu všeč
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sicer pa vas, bratje, prosimo in opominjamo v Gospodu Jezusu, da še bolj napredujete v tem, kar ste prejeli od nas, namreč to, kako vam je treba živeti, da boste ugajali Bogu; sicer pa tako živite. Saj veste, kakšna navodila smo vam dali po Gospodu Jezusu. Kajti to je Božja volja, vaše posvečenje: da se vzdržite nečistovanja, da vsakdo izmed vas ohrani svoje telo v svetosti in časti, ne pa v poželjivi strasti kakor pogani, ki ne poznajo Boga. Naj v tej stvari nihče ne goljufa in ne vara svojega brata. Kajti vse to Gospod kaznuje, kakor smo vam že povedali in izpričali. Saj nas vendar Bog ni poklical k nečistosti, marveč v svetosti. Kdor torej zametuje te zapovedi, ne zametuje človeka, temveč Boga, ki vam daje svojega Svetega Duha.
O bratski ljubezni pa ni treba, da vam pišemo: vas same je Bog poučil, da ljubite drug drugega. 10 Sicer to tudi delate do vseh bratov po vsej Makedoniji. Pač pa vas spodbujamo, bratje, da še bolj napredujete. 11 Prizadevajte si živeti v tišini, skrbeti za svoja opravila in delati s svojimi rokami, kakor smo vam zapovedali. 12 Tako naj bi spodobno živeli v očeh tistih, ki so zunaj, in naj ne bi potrebovali nikogar.
Gospodov prihod
13 Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. 14 Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek Jezusa, privedel skupaj z njim.
15 Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole: mi, ki še živimo in bomo ostali do Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli zaspalih. 16 Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu. 17 Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali, skupaj z njimi odneseni na oblakih v zrak, naproti Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospodom. 18 S temi besedami se torej tolažíte med seboj.

Izaija 20-22

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Grožnja Egiptu in Etiopiji
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V letu, ko je vojskovodja, ki ga je poslal Sargon, asirski kralj, prišel nad Ašdód, ga oblegal in zavzel, tisti čas je GOSPOD govoril po Izaiju, Amócovem sinu, in rekel: »Pojdi, sleci si raševnik z ledij in sezuj si čevlje z nog!« Storil je tako in hodil brez vrhnje obleke in bos. Tedaj je GOSPOD rekel: »Kakor hodi moj služabnik Izaija že tri leta brez vrhnje obleke in bos za znamenje in prerokbo za Egipt in Etiopijo, tako bo asirski kralj gnal sužnje iz Egipta in pregnance iz Etiopije, mlade in stare, brez vrhnje obleke in bose, z razgaljeno zadnjo platjo, Egiptu v sramoto. Tedaj bodo prestrašeni in razočarani zaradi Etiopije, ki so se nanjo ozirali, in zaradi Egipta, ki so se z njim ponašali. Prebivalci tega obrežja bodo rekli tisti dan: ›Glejte, tako je s tistimi, ki smo se nanje ozirali, kamor smo se za pomoč zatekali, da bi nas rešili pred asirskim kraljem. Kako naj se rešimo mi?‹«
Grožnja Babilonu
21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izrek o obmorski puščavi:

Kakor drvijo viharji z juga,
prihaja iz puščave,
iz strašne dežele.
Hudo videnje mi je bilo oznanjeno:
Varljivec vara,
pokončevalec pokončuje:
»Vzdigni se, Elám,
obkôli, Medija,
naredi konec
vsemu vzdihovanju!«
Zato so moja ledja polna krčev,
popadajo me bolečine
kakor bolečine porodnice.
Omotičen sem, da ne slišim,
zbegan sem, da ne vidim.
Srce mi trepeta, groza me prevzema.
Večer, ki sem si ga želel,
se mi sprevrača v grozo:
pripravljanje mize,
razgrinjanje preproge,
uživanje hrane in pijače.
»Vzdignite se, prvaki,
namažite ščite!«
Kajti tako mi je rekel Gospod:
»Pojdi, postavi stražarja,
naj oznani, kar bo videl:
če bo videl voz z dvema bojevnikoma,
jezdeca na oslu, jezdeca na kameli.«
Opazoval je pazljivo,
zelo pazljivo.
Oglednik je vzkliknil:
»Na opazovalnici, Gospod,
vselej stojim podnevi,
na straži stojim
vse noči.«
In glej, prišel je voznik,
mož na dvovpregi.
Spregovoril je in rekel:
»Padel je, padel je Babilon
in vse podobe njegovih bogov
so raztreščene po tleh.«
10 O moja mlatev, otrok mojega mlatišča,
kar sem slišal od GOSPODA nad vojskami,
od Boga Izraelovega, sem vam oznanil.
Tolažba Dumi
11 Izrek o Dumi:

Kličejo mi iz Seírja:
»Stražar, kako dolga je še noč,
stražar, kako dolga je še noč?«
12 Stražar pravi:
»Prišlo bo jutro, četudi je noč!
Če hočete vprašati, vprašajte,
pridite spet.«
Grožnja Arabiji
13 Izrek o Arabiji:

V gozdu boste zvečer prenočili,
na poteh Dedánovcev.
14 Pridite žejnim naproti z vodo,
prebivalci dežele Temá,
postrezite s kruhom beguncem.
15 Kajti bežali bodo pred meči,
pred golim mečem,
pred napetim lokom
in pred hudim bojem.
16 Kajti tako mi je rekel Gospod: Še eno leto, kakor so najemnikova leta, in konec bo vse kedárske slave. 17 Ostanek lokostrelcev kedárskih sinov bo majhen po številu, kajti GOSPOD, Bog Izraelov, je govoril.
Grožnja Jeruzalemu
22 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izrek o Dolini videnja:

Kaj ti je vendar,
da ste se vsi povzpeli na strehe,
ti, bučanja polna, živahna prestolnica,
radostno mesto?
Tvoji prebodeni niso bili prebodeni z mečem,
niso umrli v boju.
Vsi tvoji voditelji so se hkrati razbežali,
ujeti so bili brez loka v rokah.
Vsi tvoji skrivači so bili hkrati ujeti,
čeprav so zbežali daleč.
Zato pravim:
Obrnite se proč od mene,
naj se bridko razjočem.
Ne trudite se, da bi me potolažili,
zaradi opustošenja hčere mojega ljudstva.

Kajti dan zmede, teptanja in zmešnjave
je pripravil Gospod, BOG nad vojskami:
v Dolini videnja spodkopavajo obzidje,
stokanje se vzdiguje proti gori.
Elám nosi tulce
v bojni vrsti konjenikov,
Kir odkriva ščite.
Tvoje krasne doline so polne bojnih voz,
konjeniki se postavljajo na položaje pri mestnih vratih.
Razdejali bodo Judovo kritje.

Tisti dan ste se ozirali po orožarni v gozdni palači. Videli ste, da ima Davidovo mesto veliko razpok, lovili ste vodo v spodnji zbiralnik. 10 Šteli ste jeruzalemske hiše in podirali hiše, da bi utrdili obzidje. 11 Naredili ste zbiralnik med obema zidovoma za vodo starega ribnika, niste pa se ozirali nanj, ki je to naredil, niste pa gledali nanj, ki je to od daleč pripravil.

12 Gospod, BOG nad vojskami
vas je klical tisti dan k joku in žalovanju,
k britju in opasovanju z raševino.
13 Pa glej, radost in veselje,
pobijanje goveda in klanje drobnice,
uživanje mesa in pitje vina:
»Jejmo in pijmo,
kajti jutri bomo umrli!«
14 GOSPOD nad vojskami se je razodel mojim ušesom:
Ta krivda vam gotovo ne bo odpuščena, dokler ne umrete,
govori Gospod, BOG nad vojskami.
Grožnja oskrbniku Šebnáju
15 Tako govori Gospod, BOG nad vojskami: Pojdi, stopi k temu oskrbniku, k Šebnáju, upravitelju dvora: 16 »Kaj imaš tukaj in koga imaš tukaj, da si tukaj izklesal zase grob?« Visoko si je izklesal grob, izdolbel si je počivališče v steni. 17 Glej, GOSPOD te bo vrgel, silovito vrgel, ovil te bo in zavil. 18 Zmotal te bo v klobčič in zakotalil kakor žogo v prostrano in širno deželo. Tam boš umrl in tam bodo vozovi tvoje slave, ti, sramota dvoru svojega gospodarja. 19 Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil s tvojega mesta.
Bog izbere Eljakíma
20 Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakíma, Hilkijájevega sina. 21 Oblekel ga bom v tvoja oblačila in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. 22 Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše: ko bo odprl, ne bo nihče zaprl, ko bo zaprl, ne bo nihče odprl. 23 Zabil ga bom kot klin na trdno mesto, prestol slave bo za hišo svojega očeta. 24 Na njem bo slonela vsa slava hiše njegovega očeta: mladike in poganjki, vse majhne posode, od skodelic do vsakršnih vrčev. 25 Tisti dan pa, govori GOSPOD nad vojskami, bo odstranjen klin, zabit na trdnem mestu, zrušilo, odpadlo in razdrlo se bo breme, ki je na njem, kajti GOSPOD je govoril.

Psalmi 115

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 115 (113 B)
Bog in bogovi
115 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ne nam, GOSPOD, ne nam,
temveč svojemu imenu daj slavo
zaradi svoje dobrote, zaradi svoje zvestobe.
Zakaj bi narodi govorili:
»Kje je vendar njihov Bog?«

Naš Bog je v nebesih,
vse, kar mu ugaja, je storil.
Njihovi maliki so srebro in zlato,
delo človeških rok.
Usta imajo, pa ne govorijo,
oči imajo, pa ne vidijo,
ušesa imajo, pa ne slišijo,
nos imajo, pa ne duhajo,
svoje roke, pa ne tipajo,
svoje noge, pa ne hodijo,
glasu ne dajo iz svojega grla.
Kakor oni so tisti, ki so jih naredili,
vsak, ki zaupa vanje.

Izrael, zaupaj v GOSPODA,
on je njihova pomoč in ščit.
10 Hiša Aronova, zaupaj v GOSPODA,
on je njihova pomoč in ščit.
11 Tisti, ki se bojite GOSPODA, zaupajte v GOSPODA,
on je njihova pomoč in ščit.

12 GOSPOD se nas je spomnil, on bo blagoslovil,
blagoslovil bo Izraelovo hišo,
blagoslovil bo Aronovo hišo;
13 blagoslovil bo tiste, ki se bojijo GOSPODA,
majhne skupaj z velikimi.
14 Naj GOSPOD k temu dodaja za vas,
za vas in za vaše otroke.
15 Vi ste blagoslovljeni GOSPODU,
ki je naredil nebo in zemljo.

16 Nebesa so GOSPODOVA nebesa,
zemljo pa je dal človeškim sinovom.
17 Niso mrtvi tisti, ki hvalijo GOSPODA,
nobeden od teh, ki gredo dol v tišino.
18 Mi pa hočemo slaviti GOSPODA,
od zdaj in na veke.
Aleluja!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.678, danes: 20.992
Čas izvajanja programa: 0.07s