Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Timoteju 1

1. pismo Timoteju :Uvod 1 2 3 4 5 6

PRVO PISMO TIMOTEJU
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, apostol Kristusa Jezusa po naročilu Boga, našega odrešenika, in Kristusa Jezusa, našega upanja, Timóteju, pravemu sinu v veri: milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in Kristusa Jezusa, našega Gospoda.
Svarilo pred lažnim naukom
Kakor sem te prosil tedaj, ko sem odhajal v Makedonijo: ostani v Efezu, tako da boš naročil nekaterim, naj ne učijo drugačnega nauka. Naj se ne ukvarjajo z bajkami in brezkončnimi rodovniki, saj ti bolj pospešujejo razpravljanja kakor Božji načrt, ki se uresničuje v veri. Namen te zapovedi pa je ljubezen, ki izvira iz čistega srca, dobre vesti in iskrene vere. Nekateri so se od tega oddaljili in zašli v besedičenje. Hočejo biti učitelji postave, pa sploh ne razumejo ne tega, kar govorijo, ne tega, kar tako vneto zagovarjajo.
Vemo, da je postava dobra, če se je kdo drži postavno in če se zaveda, da postava ni dana za pravičnega, ampak za nepostavne, za nepokorne, za brezbožne in grešne, za nesvete in posvetne, za ubijalce očetov in mater, za morilce, 10 za nečistnike, za homoseksualce, za trgovce z ljudmi, za lažnivce, za krivoprisežnike in za vse drugo, kar nasprotuje zdravemu nauku. 11 To je nauk, ki se ujema z evangelijem veličastva blaženega Boga. In ta evangelij je bil zaupan meni.
Hvaležnost za usmiljenje
12 Hvaležen sem našemu Gospodu Kristusu Jezusu, ki mi je dal moč: s tem da me je postavil v službo, me je namreč imel za vrednega zaupanja, 13 čeprav sem bil prej bogokletnik, preganjalec in nasilnež. Vendar se me je usmilil, ker sem delal v neveri, iz nevednosti – 14 in milost našega Gospoda je bila izredno bogata, z njo pa v Kristusu Jezusu vera in ljubezen. 15 Zanesljiva je tale beseda in vredna popolnega sprejetja: Kristus Jezus je zato prišel v svet, da bi rešil grešnike, med temi pa sem prvi jaz. 16 Usmilil se me je zato, da bi Kristus Jezus najprej na meni pokazal vso potrpežljivost za zgled tistim, ki bodo verovali vanj – za večno življenje. 17 Kralju vekov pa, neminljivemu in nevidljivemu, edinemu Bogu čast in slava na veke vekov. Amen.
18 Sin Timótej, v skladu s prerokbami, ki so nekoč spregovorile o tebi, ti polagam na srce tole naročilo: z njihovo pomočjo bojuj dober boj. 19 Ohrani vero in dobro vest. Nekateri so to zavrgli in v veri doživeli brodolom. 20 Med njimi sta Himénaj in Aleksander. Izročil sem ju satanu. Naj se naučita, da Boga ni dovoljeno preklinjati.

Izaija 31-33

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Bog bo branil in rešil Jeruzalem
31 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gorje njim, ki hodijo v Egipt po pomoč,
se zanašajo na konje,
zaupajo v bojne vozove, ker jih je veliko,
in v konjenike, ker so silno močni,
ne ozirajo pa se na Svetega Izraelovega
in ne iščejo GOSPODA!
A tudi on je moder, da pošlje zlo
in ne prekliče svojih besed.
Vzdignil se bo zoper hišo hudobnežev,
zoper pomoč hudodelcev.
Egipčani so ljudje, ne Bog,
njihovi konji so meso, ne duh.
Ko bo GOSPOD iztegnil svojo roko,
se bo spotaknil pomočnik in padel varovanec,
vsi skupaj bodo pokončani.

Kajti tako mi je rekel GOSPOD:
Kakor rjove lev ali levič nad svojim plenom,
ko se polno pastirjev zbere proti njemu,
pa se ne prestraši njihovega glasu
in ne klone pred njihovim hrumenjem,
tako se bo GOSPOD nad vojskami postavil
v boj za sionsko goro in njen vrh.
Kakor krilati ptiči bo GOSPOD nad vojskami
branil prestolnico Jeruzalem,
jo branil in rešil,
jo varoval in osvobodil.

Vrnite se k njemu, od katerega ste globoko padli, sinovi Izraelovi! Da, tisti dan bo vsak zavrgel svoje srebrne in zlate malike, ki so vam jih naredile vaše roke.
Asirec bo padel pod mečem, ki ni človekov,
požrl ga bo meč, ki ni človeški.
Bežal bo pred mečem
in njegovi mladeniči bodo tlačani.
Njegova skala bo od groze izginila,
njegovi prvaki bodo trepetali že pred bojnim znamenjem,
govori GOSPOD, ki ima ognjišče na Sionu,
peč v Jeruzalemu.
Kraljestvo pravičnosti
32 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Glej, kralj bo kraljeval pravično,
prvaki bodo vladali po postavah.
Vsak bo kakor zavetje pred vetrom
in zaklonišče pred nalivom,
kakor potoki vodá v pustinji,
kakor senca mogočne skale v izsušeni deželi.
Oči vidcev ne bodo več zaprte,
ušesa poslušalcev bodo poslušala.
Srce zaletavih se bo naučilo spoznanja,
jezik jecljavih bo naglo in razločno govoril.
Izprijenca ne bodo razglašali za plemenitega,
podleža ne bodo več imenovali spoštovanega.
Kajti izprijenec govori izprijeno,
njegovo srce snuje zlo,
da počenja bogoskrunstvo
in varljivo govori o GOSPODU,
da zaničuje željo lačnega
in žejnemu odreka pijačo.
Podleževe podlosti so hudobne,
on snuje zvijače,
da z lažnivimi besedami pogublja siromake,
tudi ko ubožec zagovarja pravico.
Plemeniti snuje plemenito
in se poteguje za plemenito.
Lahkomiselne ženske
Lahkomiselne ženske, vstanite, poslušajte moj glas!
Brezskrbne hčere, prisluhnite mojim besedam!
10 Še leto in dan
in boste, brezskrbne, trepetale,
kajti odpadla bo trgatev,
pospravljanje ne bo prišlo.
11 Tresite se, lahkomiselne,
trepetajte, brezskrbne.
Slecite se in razgalite,
opašite si ledja z raševino.
12 Bíjte se po prsih zaradi krasnih polj,
zaradi rodovitnih trt,
13 zaradi njiv mojega ljudstva,
kjer poganja trnje in grmovje,
da, zaradi vseh veselih hiš,
zaradi radostnega mesta.
14 Kajti palača bo zapuščena,
hrumenje mesta bo zamrlo,
dvorski grič in stražni stolp
bosta brlog za vselej,
v veselje divjim oslom,
za pašnik čredam.
Pravičnost bo prinesla mir
15 Tedaj se bo duh z višave razlil na nas
in puščava bo postala vrt,
vrt pa bo veljal za gozd.
16 V puščavi bo imela dom pravica,
pravičnost bo prebivala v vrtu.
17 Delo pravičnosti bo mir,
sad pravičnosti bo počitek in varnost na veke.
18 Moje ljudstvo bo prebivalo v mirnem kraju,
v varnih domovih in brezskrbnih počivališčih.
19 Ko bodo otresali gozd, bo padalo kakor toča
in mesto se bo z vrha širilo v nižino.
20 Blagor vam, ki boste sejali ob vseh vodah
in puščali, da bodo voli in osli prosto hodili.
GOSPOD je naše upanje
33 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gorje ti, uničevalec,
ki sam še nisi uničen,
varljivec,
ki ga še niso prevarali!
Ko boš nehal uničevati,
boš uničen,
ko boš nehal varati,
te bodo prevarali.

GOSPOD, bodi nam milostljiv, vate upamo.
Ti si bil njihov laket vsako jutro,
bodi tudi naša rešitev v času stiske.
Pred glasom množice bežijo ljudstva,
če se vzdigneš, se razkropijo narodi.
Plen poberejo, kakor ga poberejo gosenice,
kakor naletavajo kobilice, planejo po njem.
GOSPOD je vzvišen, saj prebiva na višavah,
on napolnjuje Sion s pravico in pravičnostjo.
On je varnost tvojih časov,
bogastvo odrešenja, modrosti in spoznanja,
strah GOSPODOV je njegov zaklad.

Glej, Ariélci vpijejo zunaj,
poslanci miru bridko jokajo.
Ceste so zapuščene,
popotniki so izginili.
Prelamlja zavezo,
zaničuje mesta,
ne spoštuje človeka.
Dežela vene in se suši,
Libanon se sramuje in omaguje,
Šarón je postal kakor puščava,
Bašán in Karmel odmetavata listje.

10 Zdaj vstanem, govori GOSPOD,
zdaj se vzdignem,
zdaj se povzpnem.
11 Spočeli boste vročino, rodili boste strnje,
vaše sopenje bo ogenj, ki vas bo požrl.
12 Ljudstva bodo žgano apno,
posekano trnje, sežgano v ognju.

13 Poslušajte vi, ki ste daleč, kaj sem naredil,
vi, ki ste blizu, spoznajte mojo moč.
14 Grešniki na Sionu se tresejo,
drget prevzema skrunilce:
kdo od nas bo obstal ob ognju, ki požira,
kdo od nas bo obstal ob večnem plamenu?
15 Kdor ravna pravično in govori odkrito,
kdor odklanja utrgavanje in izsiljevanje,
kdor otresa svojo roko, da ne sprejema podkupnine,
kdor si maši uho, da ne posluša o prelivanju krvi,
kdor si zatiska oči, da ne vidi hudega.
16 Ta prebiva na višavah,
trdnjave na pečinah so mu varno bivališče,
svoj kruh dobiva, voda mu je zagotovljena.
Svetla prihodnost Jeruzalema
17 Tvoje oči bodo gledale kralja v njegovi lepoti,
ogledovale si bodo prostrano deželo.
18 Tvoje srce bo strahoma preudarjalo:
Kje je tisti, ki je štel,
kje je tisti, ki je tehtal,
kje je tisti, ki je štel stolpe?
19 Drznega ljudstva ne boš več videl,
ljudstva zamolkle govorice, ki je nisi razumel,
jecljavega jezika, ki ga nisi poznal.
20 Poglej na Sion, mesto naših praznikov:
tvoje oči bodo videle Jeruzalem,
varno bivališče, šotor, ki ga ne selijo,
ki mu klinov nikdar ne izrujejo
in se mu nobena vrv ne utrga.
21 Ker je mogočni GOSPOD tam za nas
mesto potokov, rek in širokih rokavov,
ne bo prišel vanj čoln na vesla,
mogočna ladja ga ne bo preplula.
22 Kajti GOSPOD je naš sodnik, GOSPOD je naš zakonodajalec,
GOSPOD je naš kralj, on nas rešuje.

23 Tvoje vrvi bodo potrgane,
ne bodo več trdno držale jambora
in ne razpenjale zastave.
Tedaj bodo delili plen, velik rop,
hromi bodo grabili po plenu.
24 In noben prebivalec ne bo več rekel: »Bolan sem.«
Ljudstvo, ki bo tam prebivalo, bo oproščeno krivde.

Psalmi 119,33-64

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


He
33 Uči me, GOSPOD, pot tvojih zakonov,
čuval jo bom do konca.
34 Daj mi razumnost, da bom čuval tvojo postavo,
varoval jo bom z vsem srcem.
35 Vodi me po stezi svojih zapovedi,
kajti v njej je moje veselje.
36 Nagni moje srce k svojim pričevanjem
in ne k iskanju dobička.
37 Daj, da moje oči ne bodo videle slepila,
na svoji poti me poživi.
38 Izpolni svojemu služabniku svoj izrek,
dan tistim, ki se te bojijo.
39 Daj, da gre mimo mene sramotenje, katerega me je groza,
kajti tvoje sodbe so dobre.
40 Glej, hrepenim po tvojih ukazih,
v svoji pravičnosti me poživi.

Vav
41 GOSPOD, naj pridejo k meni tvoje dobrote,
tvoje odrešenje po tvojem izreku.
42 Potem bom odgovoril besedo svojemu sramotilcu,
ker zaupam v tvojo besedo.
43 Nikoli ne iztrgaj iz mojih ust besede resnice,
ker pričakujem tvojo sodbo.
44 Vedno se bom držal tvoje postave,
na veke in vekomaj.
45 Hodil bom po planem,
ker iščem tvoje ukaze.
46 Pred kralji bom govoril o tvojih pričevanjih,
ne bom osramočen,
47 naslajal se bom ob tvojih zapovedih,
ki jih ljubim.
48 Vzdigoval bom svoje roke k tvojim zapovedim,
ki jih ljubim, in premišljal bom o tvojih zakonih.

Zajin
49 Spomni se za svojega služabnika besede,
na katero si postavil moje pričakovanje.
50 To je moja tolažba v moji bedi,
da me tvoj izrek poživlja.
51 Prevzetneži me silno zasramujejo,
toda od tvoje postave ne skrenem.
52 Spominjam se tvojih sodb iz davnine,
GOSPOD, pa se potolažim.
53 Razburjenje me grabi pred krivičniki,
ki zapuščajo tvojo postavo.
54 Pesmi so mi postali tvoji zakoni
v hiši mojega popotovanja.
55 GOSPOD, ponoči se spominjam tvojega imena,
držal se bom tvoje postave.
56 To je nastalo zame,
ker sem čuval tvoje ukaze.

Het
57 Pravim: »GOSPOD, moj delež je,
da izpolnjujem tvoje besede.«
58 Z vsem srcem si prizadevam, da bi bil blag tvoj obraz,
izkaži mi milost po svojem izreku.
59 Pomislil sem na svoja pota,
svoje noge hočem obrniti k tvojim pričevanjem.
60 Hitim in se ne obotavljam,
ko se je treba držati tvojih zapovedi.
61 Vrvi krivičnikov so me zvezale,
nisem pozabil tvoje postave.
62 Opolnoči vstajam, da se ti zahvaljujem
za sodbe tvoje pravičnosti.
63 Družabnik sem vsem, ki se te bojijo,
ki izpolnjujejo tvoje ukaze.
64 GOSPOD, zemlja je polna tvoje dobrote,
úči me svojih zakonov.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.700.619, danes: 18.933
Čas izvajanja programa: 0.07s